Vwo Leiden, Leiderdorp en Rijnsburg

Vwo staat voor ‘voorbereidend wetenschappelijk onderwijs’, en bestaat op het Visser uit atheneum en gymnasium. Op het Visser ‘t Hooft Lyceum wordt op alle drie vestigingen vwo aangeboden, in Leiderdorp en Rijnsburg alleen in de onderbouw, waarna de leerling doorstroomt in de bovenbouw op de vestiging Kagerstraat. In Leiden wordt het vwo ook in een tto (tweetalig onderwijs) variant aangeboden. Het vwo duurt zes jaar. In de onderbouw volgt elke leerling een breed pakket aan vakken. In de bovenbouw kiest de leerling een profiel. Een profiel bereidt voor op een bepaalde richting in het hoger onderwijs. Er zijn vier profielen: natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij, cultuur en maatschappij.

Vwo in Leiden

Open Avond – vrijdag 10 januari 2020, 19:00-21:30 uur

Voor leerlingen en ouders. Sfeer proeven, vaklokalen bekijken, minilesjes, vragen stellen.

Open Ochtend – zaterdag 25 januari 2020, 10:00-12:30 uur

Voor ouders en leerlingen. Informatierondes, vaklokalen bekijken, minilesjes, vragen stellen.

Lesjesmiddagen – woensdag 8, 15 of 22 januari 2020, 13:30-15:45

Alleen voor leerlingen uit groep 8. Ervaren hoe het is om op het Visser les te krijgen. Echt een aanrader!

Meer informatie: Locatie Leiden

Vwo in Leiderdorp

Open Avond – vrijdagavond 24 januari 2020, 18.30 uur – 21.30 uur

Bent u een ouder met een kind in groep 7 of 8? Wij vinden het belangrijk dat u en uw kind een goede schoolkeuze kunnen maken.

Informatieavond voor ouders – maandagavond 27 januari 2020, 19.00 uur – 22.00 uur

Ouders van aanstaande brugklasleerlingen krijgen op maandagavond 27 januari uitgebreid de kans om met ons in gesprek te gaan en meer te weten te komen over wat onze school uniek maakt.

Meer informatie: Locatie Leiderdorp

Vwo in Rijnsburg

Inloopmiddag – woensdag 20 november 2019, 14.00 – 16.00 uur

Deze middag is speciaal voor leerlingen uit groep 7 en 8 om samen met hun ouders een kijkje te nemen in onze school.

Informatieavond voor ouders – donderdag 16 januari 2020, tussen van 19:30 – 21:00 uur

Een avond speciaal voor ouders met kinderen in groep 7 of 8. Ouders kunnen informatie inwinnen over onze school en ons onderwijssysteem.

Open Dag – zaterdag 25 januari 2020, tussen 13:00 – 15:30 uur

De jaarlijkse open dag is het hoogtepunt van het schooljaar. Ouders en kinderen kunnen tijdens deze middag bij ons op school langs komen.

Mini Open Huis – woensdag 5 februari 2020, 14.00 uur – 15.30 uur

Een van de open dagen gemist? Geen probleem. Hier is het mini open huis voor. Speciaal voor leerlingen uit groep 7 en 8 is er een middag georganiseerd waarin je toch nog alles meekrijgt van onze school!

Meer informatie: Locatie Rijnsburg

Het vwo is vooral bedoeld als vooropleiding voor een studie aan de universiteit. Een leerling kan na het vwo natuurlijk ook kiezen voor een hbo- of mbo-opleiding.