Schrijfopdracht Visser Leiden

23 november 2020

Verklaring over de schijfopdracht van het Visser ’t Hooft Lyceum

Op de scholen van SCOL krijgen leerlingen les over alle wereldgodsdiensten. Zo leren zij onder andere dat mensen op verschillende manieren naar het leven en de wereld kijken. Dat er veel verschillende vormen van ’geloven’ zijn. Dat in ons land iedereen mag geloven wat hij wil en dat je altijd respect moet hebben voor iemand met een ander geloof of geen geloof. Dit is de basis, die wij al onze leerlingen willen meegeven. Het lesgeven hierin is mensenwerk en helaas is het daar recent niet goed gegaan.

Wij nemen afstand van de schrijfopdracht over vrijheid van godsdienst en de Islam in een klas 3 vwo van het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden. Hierin stonden vijf vragen, onder andere: ‘wat betekent vrijheid van godsdienst voor mensen die aanslagen plegen?’ hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?’ en ‘waarom zijn er zoveel moslimterroristen?’. Deze vragen zijn suggestief en hadden niet gesteld mogen worden.

Het college van bestuur van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL), waar de school onder valt, heeft tegen de NOS gezegd: “Over het geheel was de opdracht intellectueel en moreel niet erg sterk. Eigenlijk de enige vraag waar we achter kunnen staan is: hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme? Maar daar moet niet één godsdienst of levensovertuiging aan gekoppeld worden.”

In een bericht op Twitter reageerde politieke partij DENK verontwaardigd op de opdracht. DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan stelde later op Twitter de verklaring van de school ‘een nette reactie’ te vinden.

De les werd gegeven in het kader van lessen over fundamentalisme ‘in de volle breedte’. De opdracht is door een individuele docent gemaakt en niet eerder gegeven. Dezelfde dag nog heeft de mentor een gesprek gehad met de hele klas. Uiteraard is school ook in gesprek met de docent.

We moeten ons realiseren dat een leraar in deze tijd een kwetsbare positie heeft. Met sociale media blijft een les niet altijd meer in de intimiteit van het klaslokaal. Als SCOL vinden wij het belangrijk dat docenten een open gesprek kunnen blijven voeren met hun leerlingen.

Een open gesprek met respect voor elkaar. Dat is waar het Visser ’t Hooft Lyceum en alle andere scholen van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden voor staan.

Ron Onderwater (Directeur Visser ’t Hooft Lyceum)

Esther Pruijn-Oudshoorn (Directeur Visser ’t Hooft Lyceum)

Locaties Leiden en Leiderdorp Locatie Rijnsburg