Het Visser ‘t Hooft Lyceum is een christelijke school, waar we elkaar in onze waarde laten. November 2019 bestond de school 100 jaar. De school is vernoemd naar een bijzonder man die zich inzette voor verbinding tussen mensen. Het Visser heeft nu drie locaties: in Leiden, Leiderdorp en Rijnsburg. Elke locatie heeft zijn eigen identiteit en cultuur, passend bij de ouders en leerlingen van de school.

Waar komt de schoolnaam vandaan?

Wie was W.A. Visser ’t Hooft? En waarom koos het bestuur destijds juist deze man als naamgever voor de school?

Dr. Willem Visser ’t Hooft werd in 1900 geboren in Haarlem. Hij studeerde theologie en rechten in Leiden en was zijn hele leven actief in organisaties die bijbelse waarden wilden vertalen naar het leven van alledag. Vanuit het neutrale Zwitserland nam Visser ‘t Hooft vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog stelling tegen het nationaalsocialisme en fascisme. Hij hield contacten in stand tussen de kerken in de oorlogvoerende landen, droeg bij aan het geheime berichtenverkeer tussen het verzet in Nederland en de regering in ballingschap en bood hulp aan vluchtelingen uit nazi-Duitsland.

Visser ’t Hooft raakte steeds meer vervuld van het oecumenisch ideaal: het streven naar eenheid van alle christelijke kerken. Hij zette zich in voor de oprichting van de Wereldraad van Kerken, een organisatie waarin uiteenlopende kerken gezamenlijk werkten aan vrede en verzoening in de gehele wereld. Visser ’t Hooft werd de eerste secretaris-generaal van de Wereldraad. Onder zijn leiding werd deze uitgebreid met kerken uit de ontwikkelingslanden en het communistische Oost-Europa.

Willem Visser ’t Hooft overleed in 1985. De naam Visser ’t Hooft Lyceum is een blijvend eerbetoon aan een bruggenbouwer die leefde vanuit een ideaal, dat hij ook waarmaakte met daden.