Scholen op de kaart

Het Visser ’t Hooft Lyceum participeert in Scholenopdekaart.nl. Dit is een website waar basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs publiceren over de kwaliteit van hun onderwijs. Hier kunt u alle scholen met elkaar vergelijken.

Onderzoek op school

Hoe beoordelen ouders en leerlingen de kwaliteit van de school? Voor het antwoord op deze vraag voert het Visser regelmatig online onderzoek uit onder ouders en leerlingen. Zij krijgen hiertoe een uitnodiging van het bestuur SCOL via Kwaliteitscholen.