Woensdag 12 februari hebben de docenten en ondersteuners een studiedag.

Leerlingen zijn die dag vrij. Donderdag 13 februari is er weer gewoon les!