Het is vrijdag 8 mei. De docenten zijn begonnen aan de derde dag na de meivakantie. Wat staat er zoal op het programma?
Het bespreken van het thuisonderwijs, wat doen we voor 1 juni en wat kunnen we na 1 juni. Dit beslaat heel veel elementen van ons onderwijs.

Vrijdag 8 mei zou een speciale vrijdag zijn geweest.
Vandaag zou de vierde klas met de eindexamens zijn begonnen. De gymzaal zou klaar hebben gestaan, de spanning bijna voelbaar bij de docenten en de leerlingen.

3 vmbo zou ergens anders in het gebouw zijn, aan het voorbereiden op de schoolexamens die dinsdag 12 mei zouden beginnen. Ook bij deze leerlingen stijgt de spanning met de dag!

3 havo/vwo heeft nog iets langer de tijd, ze zouden op maandag 18 mei beginnen met de proefwerkweek. De laatste op deze school, voor de stap naar de bovenbouw.

Maar… door het corona-virus werd alles anders. De gymzaal is leeg, net als de andere lokalen. Mondjesmaat komen leerlingen voor extra begeleiding naar school en zijn docenten bezig het thuisonderwijs aan te bieden.

Wij zijn trots op onze leerlingen, ouders en docenten. Het thuiswerken gaat goed, en we maken er samen het beste van!

Wij hopen dat volgend jaar mei de gymzaal er wel weer strak bij ligt en klaarstaat voor het examen!