Vrijdag 28 augustus stond bij alle docenten omcirkeld in de agenda: de startvergadering van het schooljaar 2020-2021.
Een dag waarop de docenten zich voorbereiden op het nieuwe schooljaar. Er werd met elkaar gesproken over de vakantie, de maatregelen tegen het corona-virus en de introductieweek.
Conclusie van deze dag: de school is er klaar voor.

Maandag 31 augustus komen alle leerlingen voor het eerst naar school om kennis te maken met elkaar en met de mentor. De docenten hebben een prachtig programma ontwikkeld en hebben er heel veel zin in.