VHL en het Corona-virus vierde klas

Het zijn bijzondere tijden waar we in leven. Het Corona-virus heeft voor veel veranderingen in de samenleving gezorgd, ook voor het onderwijs en dus onze school. Tot 1 juni was onze school gesloten voor leerlingen, en na 1 juni mochten er een aantal contactmomenten plaatsvinden. Tijdens de laatste weken van het schooljaar konden we onze leerlingen gelukkig steeds vaker zien en we hopen na de zomervakantie alle leerlingen weer op school te mogen ontvangen!

Eindexamens:

Na lang wachten werd het dan eindelijk bekend gemaakt: de eindexamens gaan niet door. Veel van onze leerlingen konden op die manier met goede moed de schoolexamens afmaken en wachten op de diploma uitreiking. Een aantal leerlingen moest nog aan de slag met herkansingen, en misschien wel de ResultaatVerbeteringsToetsen.

Op 4 juni werden de cijfers bekend gemaakt en bleek dat al 96% van alle kandidaten geslaagd was. Na de herkansingen werd dat 98%, en op 19 juni zelfs 100%! Iedereen uit de vierde klas heeft dit bijzondere schooljaar goed doorstaan en lopen na de diploma uitreiking met een prachtig diploma de deur uit!

De diploma uitreiking:

Vanwege alle maatregelen kunnen wij de diploma uitreiking niet doen zoals wij gewend zijn. Er is niet 1 diploma uitreiking, er zijn er dit jaar 4. De leerlingen zijn in 1 van de 4 groepen ingedeeld, en krijgen op donderdag 3 juli of vrijdag 4 juli het diploma. Ondanks de maatregelen gaan we er een prachtig feest van maken!

Brieven van school:

Brief leerlingen 17 maart

De school sluit 15 maart

Brief update 20 maart

Brief update 24 maart

Brief update 26 maart

Brief update 2 april

Brief update 8 april

Brief update 17 april

Brief update 23 april

Brief update 11 mei

Brief update 14 mei

Brief update 20 mei

Brief update 10 juni

Brief omzetten Teams

Brief diploma uitreiking 2020

Brief boeken inleveren

GGD en het Corona-virus:

Al in de eerste dagen van het thuiswerken heeft de GGD een informatiebrief naar ouders gestuurd met daarin informatie over de komende periode. Deze delen wij graag met u:

Brief GGD ouders

Brief GGD leerlingen

Tips tijdens Corona

Weekopening:

Het is op onze school een goed gebruik om iedere dag te beginnen met een dagopening. Een moment van stilstaan bij de situatie van mensen en de wereld, een moment om te reflecteren en met elkaar belangrijke thema’s te bespreken aan de hand van een verhaal uit de Bijbel.
Tijdens de thuiswerkweken willen we graag deze traditie voortzetten in de vorm van een weekopening. De weekopeningen vindt u hieronder:

Weekopening week 14: Spijt

Weekopening week 15: Om nooit te vergeten

Weekopening week 17 – Beroemd!

Weekopening week 18 – Woningsdag

Weekopening week 19 – Macht

Weekopening week 20 – Alleen

Weekopening week 24 – Wat is genoeg

Weekopening week 25 – Gastvrij

Weekopening week 26 – Reizen

Weekopening week 27 – Daar ben ik vol van…