VHL en het Corona-virus jaar 3

Het zijn bijzondere tijden waar we in leven. Het Corona-virus heeft voor veel veranderingen in de samenleving gezorgd, ook voor het onderwijs en dus onze school. Tot 1 juni was onze school gesloten voor leerlingen, en na 1 juni mochten er een aantal contactmomenten plaatsvinden. Tijdens de laatste weken van het schooljaar konden we onze leerlingen gelukkig steeds vaker zien en we hopen na de zomervakantie alle leerlingen weer op school te mogen ontvangen!

De schoolexamens:

Het is een bijzonder schooljaar, en het wordt alleen maar gekker in de examenperiode. Normaal gesproken zou 3A van 12 tot en met 20 mei de schoolexamens maken. Door de maatregelen konden de leerlingen in die maand nog niet naar school komen. Het schoolexamen werd verplaatst naar het einde van het schooljaar.

Het examenprogramma ziet er nu als volgt uit:

  • Van dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 26 juni krijgen de leerlingen lessen in de middag.
  • Van maandag 29 juni tot en met dinsdag 7 juli maken de leerlingen de schoolexamens.
  • Op donderdag 9 juli krijgen de leerlingen de resultaten te horen van de schoolexamens.
  • Op dinsdag 14 juli zijn de herkansingen van de schoolexamens.

Brieven van school:

Brief leerlingen 17 maart

De school sluit 15 maart

Brief update 20 maart

Brief update 24 maart

Brief update 26 maart-3vmbo

Brief update 26 maart-3havo

Brief update 2 april

Brief update 8 april

Brief update 23 april

Brief  update 11 mei

Brief update 14 mei

Brief update 20 mei

Brief update 10 juni

Brief update SE I 14 mei

Brief omzetten Teams

Informatie over OV

Brief boeken inleveren

GGD en het Corona-virus:

Al in de eerste dagen van het thuiswerken heeft de GGD een informatiebrief naar ouders gestuurd met daarin informatie over de komende periode. Deze delen wij graag met u:

Brief GGD ouders

Brief GGD leerlingen

Tips tijdens Corona

Weekopening:

Het is op onze school een goed gebruik om iedere dag te beginnen met een dagopening. Een moment van stilstaan bij de situatie van mensen en de wereld, een moment om te reflecteren en met elkaar belangrijke thema’s te bespreken aan de hand van een verhaal uit de Bijbel.
Tijdens de thuiswerkweken willen we graag deze traditie voortzetten in de vorm van een weekopening. De weekopeningen vindt u hieronder:

Weekopening week 14: Spijt

Weekopening week 15: Om nooit te vergeten

Weekopening week 17 – Beroemd!

Weekopening week 18 – Woningsdag

Weekopening week 19 – Macht

Weekopening week 20 – Alleen

Weekopening week 24 – Wat is genoeg

Weekopening week 25 – Gastvrij

Weekopening week 26 – Reizen

Weekopening week 27 – Daar ben ik vol van…