In de loop van september ontvangen alle ouders een overzicht van de vrijwillige bijdrage voor dit schooljaar.

Voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage en andere schoolkosten hanteren wij het online betalingssysteem WIS Collect.

Ouders ontvangen een uitnodiging per mail.
De school gebruikt hiervoor de e-mailadressen in Magister.

Bekijk hier een instructievideo over WIS Collect.