De ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage van ouders aan de school voor bepaalde extra activiteiten en materiële zaken. Natuurlijk hopen wij dat ouders begrijpen dat een financiële bijdrage onmisbaar is voor het aanbod en de kwaliteit van deze extra activiteiten.

Alle informatie over de schoolkosten van het schooljaar 2023-2024 vindt u hier.

Tegemoetkoming schoolkosten vanaf 18 jaar

Informatie hierover kunt u vinden op de website van DUO.