Ouderbijdrage

In de loop van september ontvangen alle ouders een overzicht van de vrijwillige bijdrage voor dit schooljaar.

Voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage en andere schoolkosten hanteren wij het online betalingssysteem WIS Collect.

Bekijk hier een instructievideo over WIS Collect.

Een overzicht van de ouderbijdrage vindt u hier: Schoolkosten 2021

Hulp bij laag inkomen

Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u misschien soms wat hulp nodig bij het betalen van bijvoorbeeld het schoolreisje of de muziekles voor uw kind.

Op www.leiden.nl/hulpbijlaaginkomen vindt u een overzicht van vergoedingen voor u en uw kind. U vindt hier de regelingen van de gemeenten Leiden en Leiderdorp. Ook via Stichting Leergeld kunt u vergoedingen aanvragen voor uw kind. Kijk op www.leergeld.nl/leiden.

Vergoedingen rijksoverheid

Op www.berekenuwrecht.nl staan vergoedingen van de rijksoverheid, zoals het kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.