Oudjaarsdag 2019, een mooi moment om het afgelopen kalenderjaar terug te kijken. 2019 was een bijzonder jaar waarin heel veel is gebeurd bij ons op school.

In 2019 zijn er heel veel nieuwe dingen gebeurd! In februari mochten onze brugklassen voor het eerst een basketbalwedstrijd van ZZ Leiden bekijken, we hopen dit schooljaar ook nog eens langs te gaan!
Vanaf maart was er op woensdagmiddagen de kans om mee te doen met naschoolse activiteiten, in het tekenlokaal is het resultaat nog te zien. De tekentafels zijn prachtig geworden!
In april werden er voor het eerst technologielessen gegeven aan groep 8 door onze docenten. Wij hopen snel te beginnen met de tweede editie van deze lessen voor groep 8 leerlingen uit Rijnsburg.
In november kreeg ons logo, de website, en de sociale media een update. Frisse kleuren, nieuwe afbeeldingen en een prachtig resultaat.
Maar misschien de belangrijkste verandering: een nieuwe directeur. In september zwaaide meneer Van Zandwijk af en verwelkomde wij mevrouw Oudshoorn als nieuwe directeur.

Sommige zaken bleven hetzelfde in 2019. In 2019 waren er weer drie interessante projectweken, een leuke introductieweek, een super VHL Got Talent voorstelling en waren er weer heel veel leuke activiteiten in school.
Weer, maar toch bijzonder, hadden wij in mei een feestje te vieren: 100% van de examenkandidaten zijn geslaagd!

Ook 2020 belooft een prachtig jaar te worden. Wij hopen op een prachtige aanmelding, goede resultaten bij de examens en rapporten en een mooie afsluiting van dit schooljaar.

Aan al onze leerlingen, docenten, ondersteunend personeel, maar natuurlijk ook aan alle ouders, grootouders, vrienden en kennissen en iedereen die onze prachtige school een warm hart toedragen een prachtig uiteinde en de beste wensen voor het nieuwe jaar!