Leerlingbegeleiding en zorgondersteuning

Op het Visser Rijnsburg is de mentor altijd de eerste contactpersoon voor ouders en leerlingen. Bij vragen over organisatorische zaken, schoolwerk of over schoolprestaties kunt u altijd contact opnemen met de mentor.

Tijdens de mentorlessen ondersteunt de mentor de klas en de individuele leerlingen bij allerlei (schoolse) vaardigheden. Voorbeelden zijn leren leren, plannen en organiseren van het schoolwerk.

Het kan zijn dat uw zoon/dochter, naast de hulp van de mentor, extra begeleiding nodig heeft. Dit kan op het Visser Rijnsburg in de vorm van leerlingbegeleiding of zorgondersteuning.
Deze extra begeleiding gaat altijd in overleg met de mentor. Mentoren kunnen leerlingen en ouders doorverwijzen voor de juiste begeleiding.

Zorgbegeleiding op het Visser ’t Hooft Rijnsburg

De zorgondersteuning op het Visser Rijnsburg is gericht op het extra begeleiden van leerlingen met een diagnose zoals AD(H)D of ASS. Er kan begeleid worden op het gebied van sociaal- emotionele en persoonlijke ontwikkeling.

Voorbeelden van begeleiding zijn:

  • Sociale vaardigheidstraining (SOVA-training).
  • Faalangsttraining.
  • Het bieden van een luisterend oor.

Na een intakegesprek met de ondersteuningscoördinator wordt er een vast moment in de week afgesproken om de leerling te ondersteunen. Deze gesprekken zullen zowel onder schooltijd als na schooltijd plaatsvinden. De ondersteuningscoördinator onderhoudt het contact met thuis.

 

Contact met het ondersteuningsteam:

De ondersteuningscoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen van onze school. Vragen over zorgbegeleiding kunnen altijd worden gesteld aan onze ondersteuningscoördinatoren:

1 vmbo-t/havo: mevrouw Swanenburg

1 havo/vwo: mevrouw Swanenburg

2e klas: mevrouw Vlieland

3e klas: mevrouw Vlieland

4e klas: mevrouw van der Blink

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een medewerker van onze school. De vertrouwenspersoon is er voor leerlingen, medewerkers en ouders die zich zorgen maken over of te maken hebben met bijvoorbeeld pesten, seksuele intimidatie of agressie op school.

De vertrouwenspersoon handelt altijd zorgvuldig en vertrouwelijk en kan eventueel doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. Onze vertrouwenspersoon is mevrouw Vlieland.

 

Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon van SCOL. Kijk voor de contactgegevens op de website van SCOL: Regelingen en protocollen – SCOL Leiden (scoleiden.nl).

Op de website van SCOL vindt u ook het protocol seksuele intimidatie: (200326_Protocol_Seksuele_Intimidatie_SCOL_PO_VO_def_1.pdf (scoleiden.nl))