Begeleiding op het Visser ’t Hooft Rijnsburg

Op het Visser Rijnsburg is de mentor altijd de eerste contactpersoon voor ouders en leerlingen. Bij vragen over schoolwerk of over schoolprestaties kunt u of uw zoon/dochter altijd contact opnemen met de mentor. Het kan zijn dat uw zoon/dochter, naast de hulp van de mentor, extra begeleiding nodig heeft. Dit kan op het Visser Rijnsburg in de vorm van leerlingbegeleiding of zorgbegeleiding.

Leerlingbegeleiding op Visser ’t Hooft

De leerlingbegeleiding op het Visser Rijnsburg is erop gericht om de leerling extra te ondersteunen. Leerlingbegeleiding kan worden ingezet voor twee redenen:

  • Het ondersteunen van uw zoon of dochter bij het plannen van schoolwerk of het leren leren.
  • Het bieden van een luisterend oor.

Na een intakegesprek met de zorgcoördinator krijgt uw zoon of dochter een vaste leerlingbegeleider. De leerlingbegeleider plant in overleg met de leerling een vast moment in de week om de ondersteuning te bieden. Deze ondersteuning kan zowel onder schooltijd als na schooltijd plaatsvinden.

De zorgcoördinator onderhoudt het contact met thuis.

 

Zorgbegeleiding op Visser ’t Hooft

De zorgbegeleiding is gericht op het extra ondersteunen van leerlingen met een diagnose zoals AD(H)D of ASS. Er kan begeleid worden op het gebied van sociaal- emotionele en persoonlijke ontwikkeling. Voorbeelden van begeleiding zijn:

  • Sociale vaardigheidstraining (SOVA Training).
  • Faalangstraining.
  • Het bieden van een luisterend oor.

Na een intakegesprek met de zorgcoördinator wordt er een vast moment in de week afgesproken om de leerling te ondersteunen. Deze gesprekken zullen zowel onder schooltijd als na schooltijd plaatsvinden. Uiteraard houdt de zorgcoördinator contact met thuis.

Contact met de zorg:

De zorgcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de zorgleerlingen van onze school. Vragen over zorgbegeleiding kunnen altijd worden gesteld aan de zorgcoördinator van het desbetreffende leerjaar:

Klas 1: Mevrouw Swanenburg

Klas 2: Mevrouw van der Blink

Klas 3 en 4: Mevrouw Arentshorst

Begeleiding tijdens de Corona Thuiswerk Weken

Het is best een gekke tijd, ook voor het onderwijs op onze school. Geen lessen op school, geen proefwerken en ook geen begeleidingsgesprekken. Inmiddels hebben alle ouders en leerlingen bericht ontvangen met informatie over de begeleiding tijdens deze thuiswerkweken. De begeleider maakt samen met de leerling een afspraak over een vast begeleidingsmoment. Dit gesprek kan via de telefoon of via Microsoft Teams.

De begeleider gaat niet in op het thuiswerk, daarvoor zijn de mentor en de teamleider. Wel wordt er gekeken naar hoe het met je gaat, of er dingen zijn waar je mee zit of waar je tegenaan loopt. De begeleider is de hele week bereikbaar via Microsoft Teams en via de mail!

Toch is thuiswerken ook best wel lastig. Vandaar dat we een aantal tips voor je hebben:

Tips bij stress en spanning

Tips bij faalangst of black-outs

Tips bij plannen