Begeleiding op het Visser ’t Hooft Rijnsburg

Op het Visser Rijnsburg is de mentor altijd de eerste contactpersoon voor ouders en leerlingen. Bij vragen over schoolwerk of over schoolprestaties kunt u of uw zoon/dochter altijd contact opnemen met de mentor. Het kan zijn dat uw zoon/dochter, naast de hulp van de mentor, extra begeleiding nodig heeft. Dit kan op het Visser Rijnsburg in de vorm van leerlingbegeleiding of zorgbegeleiding.

Leerlingbegeleiding op Visser ’t Hooft

De leerlingbegeleiding op het Visser Rijnsburg is erop gericht om de leerling extra te ondersteunen. Leerlingbegeleiding kan worden ingezet voor twee redenen:

  • Het ondersteunen van uw zoon of dochter bij het plannen van schoolwerk of het leren leren.
  • Het bieden van een luisterend oor.

Na een intakegesprek met de zorgcoördinator krijgt uw zoon of dochter een vaste leerlingbegeleider. De leerlingbegeleider plant in overleg met de leerling een vast moment in de week om de ondersteuning te bieden. Deze ondersteuning kan zowel onder schooltijd als na schooltijd plaatsvinden.

De zorgcoördinator onderhoudt het contact met thuis.

Zorgbegeleiding op Visser ’t Hooft

De zorgbegeleiding is gericht op het extra ondersteunen van leerlingen met een diagnose zoals AD(H)D of ASS. Er kan begeleid worden op het gebied van sociaal- emotionele en persoonlijke ontwikkeling. Voorbeelden van begeleiding zijn:

  • Sociale vaardigheidstraining (SOVA Training).
  • Faalangstraining.
  • Het bieden van een luisterend oor.

Na een intakegesprek met de zorgcoördinator wordt er een vast moment in de week afgesproken om de leerling te ondersteunen. Deze gesprekken zullen zowel onder schooltijd als na schooltijd plaatsvinden. Uiteraard houdt de zorgcoördinator contact met thuis.

Contact met de zorg:

De zorgcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de zorgleerlingen van onze school. Vragen over zorgbegeleiding kunnen altijd worden gesteld aan onze zorgcoördinatoren:

Brugklas: Mevrouw van der Blink

2e klas: Mevrouw Swanenburg

3e klas: Mevrouw van der Blink

4e klas: Mevrouw van der Blink