Begeleiding op het Visser ’t Hooft Rijnsburg

Op het Visser Rijnsburg is de mentor altijd de eerste contactpersoon voor ouders en leerlingen. Bij vragen over schoolwerk of over schoolprestaties kunt u of uw zoon/dochter altijd contact opnemen met de mentor. Het kan zijn dat uw zoon/dochter, naast de hulp van de mentor, extra begeleiding nodig heeft. Dit kan op het Visser Rijnsburg in de vorm van leerlingbegeleiding of zorgbegeleiding.

Ondersteuning op Visser ’t Hooft

De ondersteuning op het Visser Rijnsburg is gericht op het extra begeleiden van leerlingen met een diagnose zoals AD(H)D of ASS. Er kan begeleid worden op het gebied van sociaal- emotionele en persoonlijke ontwikkeling.

Voorbeelden van begeleiding zijn:

  • Sociale vaardigheidstraining (SOVA-training).
  • Faalangsttraining.
  • Het bieden van een luisterend oor.

Na een intakegesprek met de ondersteuningscoördinator wordt er een vast moment in de week afgesproken om de leerling te ondersteunen. Deze gesprekken zullen zowel onder schooltijd als na schooltijd plaatsvinden. De ondersteuningscoördinator onderhoudt het contact met thuis.

Contact met het ondersteuningsteam:

De ondersteuningscoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen van onze school. Vragen over zorgbegeleiding kunnen altijd worden gesteld aan onze ondersteuningscoördinatoren:

1 vmbo-t/havo: mevrouw Vlieland

1 havo/vwo: mevrouw Vlieland

2e klas: mevrouw Vlieland

3e klas: mevrouw van der Blink

4e klas: mevrouw van der Blink

 

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een medewerker van onze school. De vertrouwenspersoon is er voor leerlingen, medewerkers en ouders die zich zorgen maken over of te maken hebben met bijvoorbeeld pesten, seksuele intimidatie of agressie op school.

De vertrouwenspersoon handelt altijd zorgvuldig en vertrouwelijk en kan eventueel doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. Onze vertrouwenspersoon is mevrouw Vlieland.

 

Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon van SCOL. Kijk voor de contactgegevens op de website van SCOL: Regelingen en protocollen – SCOL Leiden (scoleiden.nl).

Op de website van SCOL vindt u ook het protocol seksuele intimidatie: (200326_Protocol_Seksuele_Intimidatie_SCOL_PO_VO_def_1.pdf (scoleiden.nl))