Begeleiding op het Visser ’t Hooft Rijnsburg

Op het Visser Rijnsburg is de mentor altijd de eerste contactpersoon voor ouders en leerlingen. Bij vragen over schoolwerk of over schoolprestaties kunt u of uw zoon/dochter altijd contact opnemen met de mentor. Het kan zijn dat uw zoon/dochter, naast de hulp van de mentor, extra begeleiding nodig heeft. Dit kan op het Visser Rijnsburg in de vorm van leerlingbegeleiding of zorgbegeleiding.

Leerlingbegeleiding op Visser ’t Hooft

De leerlingbegeleiding op het Visser Rijnsburg is erop gericht om de leerling extra te ondersteunen. Leerlingbegeleiding kan worden ingezet voor twee redenen:

  • Het ondersteunen van uw zoon of dochter bij het plannen van schoolwerk of het leren leren.
  • Het bieden van een luisterend oor.

Na een intakegesprek met de zorgcoördinator krijgt uw zoon of dochter een vaste leerlingbegeleider. De leerlingbegeleider plant in overleg met de leerling een vast moment in de week om de ondersteuning te bieden. Deze ondersteuning kan zowel onder schooltijd als na schooltijd plaatsvinden.

De zorgcoördinator onderhoudt het contact met thuis.

Zorgbegeleiding op Visser ’t Hooft

De zorgbegeleiding is gericht op het extra ondersteunen van leerlingen met een diagnose zoals AD(H)D of ASS. Er kan begeleid worden op het gebied van sociaal- emotionele en persoonlijke ontwikkeling. Voorbeelden van begeleiding zijn:

  • Sociale vaardigheidstraining (SOVA Training).
  • Faalangstraining.
  • Het bieden van een luisterend oor.

Na een intakegesprek met de zorgcoördinator wordt er een vast moment in de week afgesproken om de leerling te ondersteunen. Deze gesprekken zullen zowel onder schooltijd als na schooltijd plaatsvinden. Uiteraard houdt de zorgcoördinator contact met thuis.

Contact met de zorg:

De zorgcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de zorgleerlingen van onze school. Vragen over zorgbegeleiding kunnen altijd worden gesteld aan onze zorgcoördinatoren:

Brugklas: Mevrouw van der Blink

2e klas: Mevrouw Swanenburg

3e klas: Mevrouw van der Blink

4e klas: Mevrouw van der Blink

 

Contactpersoon en vertrouwenspersoon

De contactpersoon is een medewerker van onze school. Hij/zij is er voor leerlingen, medewerkers en ouders die zich zorgen maken over of te maken hebben met bijvoorbeeld pesten, seksuele intimidatie, seksuele handelingen of agressie op school. De contactpersoon handelt altijd zorgvuldig en vertrouwelijk en kan eventueel doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon (zie hieronder).

Onze contactpersoon is: dhr. van de Giessen bereikbaar via gss@vhl.nl en mevr. van der Zwaan bereikbaar via wx@vhl.nl

Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon van SCOL. Kijk voor de contactgegevens op de website van SCOL: Regelingen en protocollen – SCOL Leiden (scoleiden.nl).

Op de website van SCOL vindt u ook het protocol seksuele intimidatie: (200326_Protocol_Seksuele_Intimidatie_SCOL_PO_VO_def_1.pdf (scoleiden.nl))