Het Visser in Rijnsburg heeft een bijzonder onderwijssysteem: Thuiswerk Luw Onderwijs (TLO). De leerlingen bij het Visser Rijnsburg werken tijdens de les zoveel mogelijk aan hun schoolwerk. Al het maakwerk kan op school worden gemaakt en er kan worden begonnen aan het leerwerk. Op deze manier hebben docenten en mentoren goed zicht op het leerproces en kunnen wij onze leerlingen gerichter begeleiden. De leerlingen leren goed te plannen en keuzes te maken en hebben weinig huiswerk thuis. Dat betekent dat je ‘s middags meer tijd hebt voor hobby’s, sport en ontspanning!

TLO in de praktijk

TLO betekent Thuiswerk Luw Onderwijs. Het houdt in dat leerlingen zoveel mogelijk werk op school maken. Tijdens de lessen zorgen docenten dat er voldoende tijd is om het schoolwerk af te maken. Lukt dit nog niet helemaal in de vaklessen, dan kunnen leerlingen verder werken in  speciale keuzewerkuren (KWU).  Tijdens deze uren kunnen leerlingen zelf kiezen met welk schoolwerk ze aan de slag gaan.
Tijdens de mentorlessen is er ook tijd om het schoolwerk af te maken. Tijdens de mentorlessen helpt de mentor ook bij het plannen. Hiervoor gebruiken alle leerlingen hun eigen papieren agenda. Zo zorgen leerlingen ervoor dat al het maakwerk af is tijdens de lessen en ze een begin maken aan het leerwerk.

Na schooltijd kunnen leerlingen altijd verder werken op school. Ons Onderwijs Leer Centrum (OLC) is tijdens én na schooltijd open voor leerlingen om verder te werken. Dit is ook de plek om met docenten af te spreken voor extra begeleiding of voor het stellen van vragen buiten de les.

Bij het Visser in Rijnsburg hebben wij lesuren van zestig minuten. Dit geeft de leerlingen meer tijd om in de les zelfstandig te werken. En omdat het tijdens de les gebeurt, heeft de docent een goed beeld van al zijn leerlingen. Waar zijn ze goed in, welke vaardigheden beheersen ze al en waar is er hulp nodig?

Voor het maken van het schoolwerk is de Chromebook erg belangrijk. Iedere leerling op onze school heeft een eigen Chromebook. Door gebruik van de Chromebook kunnen leerlingen beter werken aan ICT-vaardigheden zoals presenteren, informatie opzoeken en opslaan en digitaal samenwerken. Bij bijna alle lessen wordt de Chromebook gebruikt. Lees hier alles over de Chromebooks.

Voordelen van TLO

 • Docenten hebben een beter zicht op de prestaties van leerlingen.
 • Docenten en mentoren kunnen gerichter hulp bieden aan alle leerlingen.
 • Leerlingen hebben een beter beeld van eigen krachten en valkuilen.
 • Leerlingen halen betere resultaten.
 • Leerlingen kunnen beter plannen.
 • Leerlingen ontwikkelen een zelfstandigere houding voor vervolgonderwijs of doorstroom naar de bovenbouw.
 • Leerlingen hebben meer tijd voor hobby’s, sport en ontspanning.

 

Formatief handelen

Leerlingen uit klas 1 en 2 krijgen tijdens de eerste periode van het schooljaar geen cijfers. Leerlingen werken formatief. Formatief handelen zorgt ervoor dat de focus van leerlingen op het leerproces ligt, in plaats van het eindresultaat. Leerlingen zijn in de eerste periode dus meer bezig met: hoe moet je leren, hoe plan je het schoolwerk in en hoe organiseer je het schoolwerk?
Op deze manier kunnen mentoren en docenten gerichter begeleiden, maken de leerlingen grote stappen en weten leerlingen én ouders waar ze staan in het leerproces!

Leerlingen zijn door het formatief handelen veel bezig met het eigen leerproces en krijgen door dit proces een heel goed beeld van hun eigen kunnen. Welke vaardigheden zijn al goed, welke vaardigheden moeten ze nog leren, hoe leerlingen moeten leren en om hoe leerlingen om moeten gaan met het schoolwerk.  Zo versterken het TLO-onderwijs en het formatief handelen elkaar.

Voordelen van formatief handelen

 • Docenten kunnen gerichter begeleiden en feedback geven.
 • Mentoren kunnen persoonlijker begeleiden in het leren leren en het aanleren van vaardigheden.
 • Leerlingen hebben beter zicht op hun leerproces.
 • Leerlingen weten beter waar ze aan moeten werken.
 • Ouders krijgen gerichtere informatie over de prestaties van hun zoon/dochter.

 

 

Leerdoelgericht werken

Het TLO-onderwijs en het formatief handelen zorgen ervoor dat leerlingen veel bezig zijn met het leren leren en het eigen leerproces.
Wij willen dit zo inzichtelijk mogelijk maken voor leerlingen, ouders, docenten en mentoren. Om dit te bereiken werken wij in de les leerdoelgericht. Docenten ontwikkelen per periode leerdoelen waar leerlingen aan moeten werken en houden zo goed inzichtelijk waar leerlingen vastlopen.

In het online systeem van Goaley kunnen leerlingen per vak alle leerdoelen zien. Leerlingen vullen eerst zelf in hoe goed ze zijn in elk leerdoel. Goed nadenken over het eigen leerproces hoort daar natuurlijk bij. Vervolgens vullen alle docenten ook in hoe ze de leerlingen beoordelen op de leerdoelen. Dan krijgt de leerling de bevestiging van het niveau, of er kan een gesprek volg over het verschil.

Vervolgens kunnen vakdocenten en mentoren met de leerlingen heel doelgericht aan de slag!