De leerlingen bij het Visser Rijnsburg werken op school aan hun schoolwerk. Dit noemen wij ThuiswerkLuw Onderwijs (TLO). Al het maakwerk kan op school worden gemaakt en er kan worden begonnen aan het leerwerk. Op deze manier hebben docenten en mentoren goed zicht op het leerproces van de leerlingen en kunnen wij hen gerichter begeleiden. De leerlingen leren goed te plannen en keuzes te maken.

TLO in de praktijk

Bij het Visser in Rijnsburg hebben wij lesuren van zestig minuten. Dit geeft de leerlingen meer tijd om in de les zelfstandig te werken. De Chromebook is hierin belangrijk. In het rooster staan keuzewerkuren (KWU). In dat uur kan uw kind zelf kiezen met welk schoolwerk hij aan de slag gaat.
Het werk dat in de les niet af is, kan tijdens en na schooltijd in ons Onderwijs Leer Centrum (OLC) afgemaakt worden. Dit is ook de plek om met docenten af te spreken voor extra begeleiding of voor het stellen van vragen buiten de les.
Op deze manier is het schoolwerk (bijna) af, en is er thuis meer tijd voor andere zaken zoals hobby’s en sport.

Voordelen van TLO

  • Goede resultaten
  • Beter plannen
  • Zelfstandigere houding voor vervolgonderwijs of doorstroom naar de bovenbouw
  • Leren keuzes maken
  • Betere resultaten

Formatief handelen

Leerlingen uit klas 1 en 2 krijgen in de eerste periode van het schooljaar geen cijfers. Leerlingen werken in deze periode formatief. De focus ligt op het leerproces: hoe moet je leren, leren plannen en het organiseren van schoolwerk.
Het werken met leerdoelen zorgt ervoor dat leerlingen bij elke les bezig zijn met het eigen leerproces. Waar sta je nu en wat is dan je volgende stap? De combinatie van formatief handelen, leerdoelgericht werken en TLO zorgt ervoor dat er goed zicht is op het leerproces van iedere leerling en kunnen we vroegtijdig bijsturen in het leerproces.