Wij werken met een bijzonder onderwijssysteem: ThuiswerkLuw Onderwijs (TLO). De leerlingen bij het Visser Rijnsburg werken tijdens de les zoveel mogelijk aan hun schoolwerk. Al het maakwerk kan op school worden gemaakt en er kan worden begonnen aan het leerwerk. Op deze manier hebben docenten en mentoren goed zicht op het leerproces en kunnen wij onze leerlingen gerichter begeleiden. De leerlingen leren goed te plannen en keuzes te maken.

TLO in de praktijk

Bij het Visser in Rijnsburg hebben wij lesuren van zestig minuten. Dit geeft de leerlingen meer tijd om in de les zelfstandig te werken. Op deze manier is al veel schoolwerk af in de lessen. In het rooster staan keuzewerkuren (KWU). Dit zijn speciale uren waarin leerlingen zelf kiezen met welk schoolwerk ze aan de slag gaan.

Het werk dat in de les niet af is, kan tijdens én na schooltijd in ons Onderwijs Leer Centrum (OLC) afgemaakt worden. Dit is ook de plek om met docenten af te spreken voor extra begeleiding of voor het stellen van vragen buiten de les. Voor het afmaken van het schoolwerk is de Chromebook erg belangrijk belangrijk. Bij bijna alle lessen wordt de Chromebook gebruikt.

De combinatie van onze vaklessen, de KWU’s en het begeleiden tijdens en na schooltijd zorgt ervoor dat al het schoolwerk (bijna) af is. Leerlingen hebben dan thuis meer tijd voor andere zaken zoals hobby’s en sport.

Voordelen van TLO

  • Betere resultaten
  • Beter plannen
  • Zelfstandigere houding voor vervolgonderwijs of doorstroom naar de bovenbouw
  • Leren keuzes maken

Formatief handelen

Leerlingen uit klas 1 en 2 krijgen tijdens de eerste periode van het schooljaar geen cijfers. Leerlingen werken in deze periode formatief. De focus van leerlingen ligt niet meer op het resultaat maar op het leerproces: hoe moet je leren, hoe plan je het schoolwerk in en hoe organiseer je het schoolwerk?
Op deze manier kunnen mentoren en docenten gerichter begeleiden, maken de leerlingen grote stappen en weten leerlingen én ouders waar ze staan in het leerproces!

Het werken met leerdoelen zorgt ervoor dat leerlingen bij elke les bezig zijn met het eigen leerproces. Waar sta je nu en wat is dan je volgende stap? De combinatie van formatief handelen, leerdoelgericht werken en TLO zorgt ervoor dat er goed zicht is op het leerproces van iedere leerling en kunnen we vroegtijdig bijsturen in het leerproces.