Op het Visser ’t Hooft Lyceum in Rijnsburg beginnen leerlingen in één van de zgn. dakpanbrugklassen. Een dakpanbrugklas is een klas waarin gedurende het eerste leerjaar het juiste niveau kan worden ontdekt. Er is een vmbo-t/havo-brugklas en een havo/vwo-brugklas. Door deze dakpanbrugklassen worden onze leerlingen vaker en sneller op het juiste niveau geplaatst.
Aan de hand van het advies van de basisschool en de informatie uit het onderwijskundig rapport wordt uw zoon/dochter geplaatst in één van deze klassen.

Aan het einde van het eerste leerjaar worden alle leerlingen besproken tijdens de laatste rapportvergadering. Daar wordt door de teamleider, jaarcoördinator, mentor en docenten besproken welk advies de leerling krijgt voor het niveau in het tweede leerjaar. Hier wordt niet alleen gekeken naar de resultaten, maar ook naar waar de leerling het gelukkigst wordt.

Verder op het vmbo-t

Leerlingen die in 2 vmbo-t worden geplaatst, werken verder in een thuiswerkluwe (TLO-) omgeving naar hun diploma toe. De aansluiting vanuit de brugklas naar de tweede klas wordt in de brugklas voorbereid.

In 3 vmbo-t wordt het jaar gestart met een reis naar de Ardennen. In dit voor-examenjaar wordt veel aandacht besteed aan LoopbaanOriëntatie en Begeleiding (LOB) tijdens onder andere de mentorlessen. Wat wil je na het behalen van je diploma, wat zijn je krachten en waar liggen je valkuilen? In persoonlijke gesprekken met de mentor en onze decaan wordt zorgvuldig gewerkt aan een goede vakkenpakketkeuze.

In 4 vmbo-t wordt heel gericht naar het eindexamen toe gewerkt. Dit wordt gedaan in de verschillende vaklessen, maar ook tijdens onze speciale voorbereidingsdagen. Tijdens deze dagen wordt er aan de hand van een persoonlijk plan toegewerkt naar de examens en worden er vaardigheden aangeleerd voor het maken van zo’n (eind)examen.

Meer weten over ons vmbo-t onderwijs? Mailt u dan gerust met de leerjaarcoördinator, dhr. M. Vreeburg!

Verder op de havo/vwo

Op onze school verzorgen we de volledig onderbouw van de havo en het atheneum (vwo), dus van klas 1 tot en met 3 volgen de leerlingen de lessen op onze locatie. We leggen in deze periode een solide basis voor een succesvol vervolg in de bovenbouw op de locatie Kagerstraat in Leiden. Leren leren, plannen, zelfstandigheid en keuzes maken spelen hierbij een belangrijke rol.

Andere sterke punten in onze havo/atheneum afdeling zijn:
• een gerichte profielvoorlichting, zodat de leerling goed voorbereid naar de bovenbouw gaat.
• een versterkte en warme overdracht naar de locatie Kagerstraat.
• extra decaan gesprekken.
• gerichte leerlingenbesprekingen.
• een stageweek als voorbereiding op de werkvloer.
• de overgangsvergadering is al eind mei, waardoor er in juni en juli gericht gewerkt kan worden aan gekozen profielvakken.

Meer weten over ons havo/vwo onderwijs? Mailt u dan gerust met de leerjaarcoördinator, dhr. P. van Duijvenbode!