Op het Visser ’t Hooft Lyceum in Rijnsburg beginnen leerlingen in één van de zgn. dakpan-brugklassen. Een dakpan-brugklas is een klas waarin tijdens het eerste leerjaar het juiste niveau kan worden ontdekt. Er is een vmbo-t/havo brugklas en een havo/vwo brugklas. Door onze dakpan-brugklassen worden onze leerlingen vaker en sneller op het juiste niveau geplaatst.
Aan de hand van het advies van de basisschool en het onderwijskundig rapport wordt uw zoon/dochter geplaatst in een van deze klassen.

Na het derde rapport in het eerste jaar worden alle leerlingen besproken in de laatste rapportvergadering. Daar wordt besloten door de teamleider, mentor en docenten naar welk niveau de leerling gaat. Hier wordt niet alleen gekeken naar de cijfers, maar ook naar waar de leerling zich het beste gaat voelen, kortom in welke klas hij het gelukkigst wordt.

Verder op het vmbo-t

Leerlingen die in 2 vmbo-t worden geplaatst, werken verder in een thuiswerkluwe (TLO-) omgeving naar hun diploma toe. De aansluiting vanuit de brugklas naar de tweede klas wordt in de brugklas voorbereid.

In 3 vmbo-t wordt het jaar gestart met een reis naar de Ardennen. In dit voor-examenjaar wordt veel aandacht besteed aan Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) tijdens onder andere de mentorlessen. Wat wil je na het behalen van je diploma, wat zijn je krachten en waar liggen je valkuilen? In persoonlijke gesprekken met de mentor en onze decaan wordt zorgvuldig gewerkt aan een goede vakkenpakketkeuze.

In 4 vmbo-t wordt er naar het eindexamen toe gewerkt. Dit wordt gedaan in de verschillende vaklessen, maar ook in onze speciale voorbereidingsweken. In deze week wordt er persoonlijk toegewerkt naar de examens en worden er vaardigheden aangeleerd voor het maken van zo’n (eind)examen.

Verder op de havo/vwo

Op onze school hebben we de onderbouw van de havo en het atheneum (vwo), dus van klas 1 tot en met 3 volg je de lessen bij ons op school. We leggen in deze periode een solide basis voor het succesvol volgen van de bovenbouw op de Kagerstraat in Leiden. Leren leren, plannen, zelfstandigheid en keuzes maken spelen hierbij een belangrijke rol.

Andere sterke punten in onze havo/atheneum afdeling zijn:
• Je krijgt een gerichte profielvoorlichting, zodat je voorbereid naar de bovenbouw gaat.
• Een versterkte overdracht naar de locatie Leiden Kagerstraat, beter voorbereid naar de bovenbouw.
• Extra decaan gesprekken.
• Gerichte leerlingbesprekingen.
• Een stageweek om je voor te bereiden op de werkvloer.
• De overgangsvergadering is eind mei, waardoor je in juni en juli gericht op je profiel wordt voorbereid.