Op het Visser in Rijnsburg beginnen leerlingen in één van onze dakpanbrugklassen. Een dakpanbrugklas is een klas waarin gedurende het eerste leerjaar het juiste niveau kan worden ontdekt. Er is een vmbo-t/havo-brugklas en een havo/vwo-brugklas. Door deze dakpanbrugklassen worden onze leerlingen vaker en sneller op het juiste niveau geplaatst.
Aan de hand van het advies van de basisschool en de informatie uit het onderwijskundig rapport wordt uw zoon/dochter geplaatst in één van deze klassen.

In maart krijgen alle brugklasleerlingen een voorlopig advies bij het rapport. Hierop staat het niveau dat de docenten aanraden voor het tweede leerjaar. Aan het einde van het eerste schooljaar worden alle leerlingen besproken tijdens de laatste rapportvergadering. Daar wordt besloten op welk niveau de leerling geplaatst wordt. Er wordt niet alleen gekeken naar de resultaten, maar ook naar de vaardigheden en capaciteiten van de leerling. Kortom: waar wordt de leerling het gelukkigst.

Verder op het vmbo-t

Leerlingen die in 2 vmbo-t worden geplaatst, werken uiteraard verder in een thuiswerkluwe (TLO-) omgeving naar hun diploma toe. De aansluiting vanuit de brugklas naar de tweede klas wordt in de brugklas voorbereid. Verder maken de leerlingen kennis met nieuwe vakken als economie en Duits en werken ze in kleine stappen toe naar een vakkenpakketkeuze.

3 vmbo-t:
Sinds het schooljaar 2023-2024 zitten de leerlingen van 3 vmbo-t op onze locatie Sandtlaan. Dit is op nog geen vijf minuten fietsen van de locatie Noordeinde. Een ander gebouw, maar natuurlijk wel hetzelfde onderwijs!

Het jaar wordt afgetrapt met een werkweek. Verder gaan de leerlingen in dit voor-examenjaar (veel) aandacht besteden aan LoopbaanOriëntatie en Begeleiding (LOB) tijdens onder andere de mentorlessen. Wat wil je na het behalen van je diploma, wat zijn je krachten en waar liggen je valkuilen? In persoonlijke gesprekken met de mentor en onze decaan wordt zorgvuldig gewerkt aan een goede vakkenpakketkeuze.

In  het derde leerjaar gaan de leerlingen ook al aan de slag met het (eind)examen. Zo worden onder andere de vakken maatschappijleer en CKV afgesloten.

Vragen over de derde klas? Neem dan contact op met meneer Vreeburg.

4 vmbo-t:
Ook de leerlingen van de vierde klas werken op de locatie Sandtlaan. In 4 vmbo-t wordt heel gericht naar het eindexamen toe gewerkt. Dit wordt gedaan in de verschillende vaklessen, maar ook tijdens onze speciale voorbereidingsdagen. Tijdens deze dagen wordt er aan de hand van een persoonlijk plan toegewerkt naar de examens en worden er vaardigheden aangeleerd voor het maken van zo’n (eind)examen.

Onze mavo-afdeling heeft de volgende sterke punten:

  • Een extra examenvak
  • Extra aandacht voor de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen
  • Gerichte examentraining
  • Hoog slagingspercentage en hoge examenresultaten
  • Begeleide uitstroom naar 4 havo of het mbo.

Meer weten over onze eindexamenklas?
Neem dan contact op met mevrouw van Duijn.

 

Verder op de havo/vwo

Op onze school verzorgen we de volledig onderbouw van de havo en het atheneum (vwo), dus van klas 1 tot en met 3 volgen de leerlingen de lessen op onze locatie. We leggen in deze periode een solide basis voor een succesvol vervolg in de bovenbouw. Leren leren, plannen, zelfstandigheid en keuzes maken spelen hierbij een belangrijke rol.

Andere sterke punten in onze havo/atheneum afdeling zijn:

  • Gerichte voorbereiding naar de bovenbouw
  • Goede profielvoorlichting
  • Stageweek: voorbereiding op de werkvloer

Meer weten over ons havo/vwo onderwijs? Mailt u dan gerust met de teamleider van klas 3, meneer Vreeburg.