Op het Visser ’t Hooft Lyceum in Rijnsburg beginnen leerlingen in één van onze dakpanbrugklassen. Een dakpanbrugklas is een klas waarin gedurende het eerste leerjaar het juiste niveau kan worden ontdekt. Er is een vmbo-t/havo-brugklas en een havo/vwo-brugklas. Door deze dakpanbrugklassen worden onze leerlingen vaker en sneller op het juiste niveau geplaatst.
Aan de hand van het advies van de basisschool en de informatie uit het onderwijskundig rapport wordt uw zoon/dochter geplaatst in één van deze klassen.

Aan het einde van het eerste leerjaar worden alle leerlingen besproken tijdens de laatste rapportvergadering. Daar wordt door de teamleider, jaarcoördinator, mentor en docenten besproken welk advies de leerling krijgt voor het niveau in het tweede leerjaar. Hier wordt niet alleen gekeken naar de resultaten, maar ook naar waar de leerling het gelukkigst wordt.

Verder op het vmbo-t

Leerlingen die in 2 vmbo-t worden geplaatst, werken uiteraard verder in een thuiswerkluwe (TLO-) omgeving naar hun diploma toe. De aansluiting vanuit de brugklas naar de tweede klas wordt in de brugklas voorbereid. Verder maken de leerlingen kennis met nieuwe vakken als economie en Duits en werken ze in kleine stappen toe naar een vakkenpakketkeuze.

3 vmbo-t:
Sinds het schooljaar 2023-2024 zitten de leerlingen van 3 vmbo-t op onze locatie Sandtlaan. Dit is op nog geen vijf minuten fietsen van de locatie Noordeinde. Een ander gebouw, maar gelukkig hetzelfde onderwijs en docenten!

Het jaar wordt afgetrapt met een werkweek. Verder gaan de leerlingen in dit voor-examenjaar (veel) aandacht besteden aan LoopbaanOriëntatie en Begeleiding (LOB) tijdens onder andere de mentorlessen. Wat wil je na het behalen van je diploma, wat zijn je krachten en waar liggen je valkuilen? In persoonlijke gesprekken met de mentor en onze decaan wordt zorgvuldig gewerkt aan een goede vakkenpakketkeuze.

Vragen over de derde klas? Neem dan contact op met meneer Vreeburg.

4 vmbo-t:
Ook de leerlingen van de vierde werken op de locatie Sandtlaan. In 4 vmbo-t wordt heel gericht naar het eindexamen toe gewerkt. Dit wordt gedaan in de verschillende vaklessen, maar ook tijdens onze speciale voorbereidingsdagen. Tijdens deze dagen wordt er aan de hand van een persoonlijk plan toegewerkt naar de examens en worden er vaardigheden aangeleerd voor het maken van zo’n (eind)examen.

Onze mavo-afdeling heeft de volgende sterke punten:

 • Een extra examenvak
 • Extra aandacht voor de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen
 • Werkweek naar het buitenland in het derde leerjaar
 • Mogelijkheid om vervroegd eindexamen te doen in het derde leerjaar, dus minder (examen)stress in de vierde klas
 • Gerichte examentraining
 • Hoog slagingspercentage en hoge examenresultaten
 • Begeleide uitstroom naar 4 havo of het mbo.

Meer weten over onze eindexamenklas?
Neem dan contact op met mevrouw van Duijn.

Verder op de havo/vwo

Op onze school verzorgen we de volledig onderbouw van de havo en het atheneum (vwo), dus van klas 1 tot en met 3 volgen de leerlingen de lessen op onze locatie. We leggen in deze periode een solide basis voor een succesvol vervolg in de bovenbouw op de locatie Kagerstraat in Leiden. Leren leren, plannen, zelfstandigheid en keuzes maken spelen hierbij een belangrijke rol.

Andere sterke punten in onze havo/atheneum afdeling zijn:

 • Gerichte voorbereiding naar de bovenbouw
 • Goede profielvoorlichting
 • Versterkte overdracht naar de locatie Leiden
 • Extra decaangesprekken
 • Stageweek: voorbereiding op de werkvloer

Meer weten over ons havo/vwo onderwijs? Mailt u dan gerust met de leerjaarcoördinator, meneer van de Giessen!