Overgangsnormen:

In de bevorderingsnormen kunt u zien wanneer uw zoon/dochter over gaat naar de volgende klas.

Per leerjaar gelden er verschillende overgangsnormen.

U kunt ze downloaden in de bijlage hieronder:

Bevorderingsnormen

 

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA):

In de derde en vierde klas van het vmbo-t wordt gewerkt met het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hier staan alle handelingsdelen, praktische opdrachten en schoolexamens in.

U kunt ze downloaden in de bijlagen hieronder:

Examenregelement VHL Rijnsburg

PTA 3 mavo

PTA 4 mavo