Overgangsnormen:

In de bevorderingsnormen kunt u zien wanneer uw zoon/dochter over gaat naar de volgende klas.

Per leerjaar gelden er verschillende overgangsnormen. Bekijk ze hier in het overzicht.

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA):

In de derde en vierde klas van het vmbo-t wordt gewerkt met het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hier staan alle handelingsdelen, praktische opdrachten en schoolexamens in.

U kunt ze downloaden in de bijlagen hieronder:

PTA Boekje 3e klas

PTA Boekje 4e klas