Overgangsnormen:

In de bevorderingsnormen kunt u zien wanneer uw zoon/dochter over gaat naar de volgende klas.

Per leerjaar gelden er verschillende overgangsnormen. Bekijk ze hieronder in het overzicht:

Bevorderingsnormen 2021-2022

Mocht u vragen hebben over de overgangsnormen? Neem dan contact op met de desbetreffende coördinator:

Brugklas: Meneer van Duijvenbode
2, 3 en 4 vmbo-t: Meneer Vreeburg
2 en 3 havo/vwo: Meneer van Duijvenbode  

 

 

PTA:

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat alles omschreven over het examenjaar. In het PTA staan de schoolexamens, de praktische opdrachten en aan welke eisen leerilngen moeten voldoen om deel te mogen nemen aan het eindexamen.

Het volledige PTA voor 4 mavo is hier te lezen.

Vragen over het PTA kunt u stellen aan de mentor, mevrouw Sabben (teamleider) of mevrouw Taconis (examensecretaris).