Het Visser Rijnsburg is een school waar aandacht en respect voor elkaar en voor de wereld waarin we leven hoog in het vaandel staan. Daarover denken we met elkaar na en daarover gaan we ook in gesprek tijdens bijvoorbeeld de dagopening. Aan de hand van de Oase bespreken we een thema uit deze tijd en leggen dan de link naar de boodschap van de Bijbel.

Identiteit op het Visser Rijnsburg

Als protestants-christelijke school proberen we die boodschap handen en voeten te geven en uit te dragen. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de projectweken waar we stil staan bij bijvoorbeeld het omgaan met elkaar en het verbeteren van het milieu.
Tijdens de christelijke feestdagen staan we stil bij de gebeurtenissen uit de Bijbel en worden er verschillende activiteiten georganiseerd zoals een kerstviering.