Het Visser Rijnsburg is een school waar je veel leert, een leuke tijd hebt en de vaardigheden opdoet die je in je verdere carrière nodig hebt. In het 60-minutenrooster zorgen we ervoor dat alle vakken tot zijn recht komen en er genoeg tijd is voor de vaardigheden van de vakken.

Basisvakken

In de lesverdeling hebben wij extra tijd ingeruimd voor de kernvakken Engels, Nederlands en wiskunde. Vakken die op het mbo en de bovenbouw van de havo/vwo erg belangrijk zijn. Door deze extra aandacht is er een mogelijkheid om in klas drie van de mavo vervroegd examen Engels te doen. Een groot aantal leerlingen heeft dit inmiddels al met succes afgerond.

De gehele lessentabel is hier te vinden.

Extra vakken

Bij het Visser in Rijnsburg willen wij onze leerlingen zo goed mogelijk begeleiden naar een prachtig diploma. Hiervoor bieden wij onze examenkandidaten de mogelijkheid om eindexamen te doen in zeven vakken in plaats van zes. Hierdoor zijn leerlingen kansrijker bij het eindexamen en zijn ze breder geschoold voor het MBO of de bovenbouw Havo.

Wij bieden ook twee extra vakken aan om eindexamen in te volgen: tekenen en lichamelijk opvoeding 2 (LO2). Kies uw zoon of dochter tekenen als extra vak dan leert het creatief denken, presenteren en feedback geven. Bij LO2 leert uw kind vaardigheden als leidinggeven, organiseren, begeleiden en coachen. Extra vaardigheden die nodig zijn bij het organiseren en presenteren.

Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV)

Bij CKV maken leerlingen kennis met verschillende kunstvormen door er naar te kijken of door zelf iets te maken tijdens een workshop. Voorbeelden zijn graffiti spuiten, fotografie, een videoclip maken en bewerken en bezoeken aan verschillende musea.
Bij CKV leer je om te kijken naar kunst en wat het betekent of met je doet.  Hoe spreek je over kunst? Is iets goed of fout of kan het alle twee? Wat vind ik hier van en wat zegt dat over mij?

Hartlijnen

Iedere leerling heeft zijn eigen talenten, heeft verschillende interesses of wil graag ergens beter in worden. Wij helpen graag bij het vinden en verbeteren van talenten. Daarom is er op het Visser in Rijnsburg de mogelijkheid om te kiezen voor een Hartlijn. Wij organiseren ieder schooljaar veel verschillende hartlijnen waar leerlingen uit kunnen kiezen:

 1. Sport
 2. Voetbal
 3. Fit en gezond
 4. Muziek
 5. Kunst
 6. Technologie
 7. Video bewerken
 8. Verzorging
 9. Dans
 10. Visual arts
 11. Robotica
 12. Koken
 13. Drama

Projectonderwijs en burgerschap

Bij het Visser Rijnsburg vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen groeien als persoon en dat kennis en vaardigheden op verschillende vlakken uitgebreid worden. In het thema Burgerschap gaan we daarmee aan de slag. Tijdens de projectweken besteden de leerlingen extra aandacht aan deze zaken. Een paar werken per jaar werken de leerlingen anders: vakoverstijgend en regelmatig buiten de school. Het Visser in Rijnsburg is meer dan alleen een goede school.