Bij het Visser Rijnsburg vinden we het belangrijk dat onze leerlingen veel leren, en tegelijkertijd een hele leuke tijd hebben op school. Leren doe je nu eenmaal niet alleen maar tijdens de les. Bij de verschillende activiteiten buiten de vaklessen leren onze leerlingen allerlei vaardigheden die ze in hun carrière nodig hebben.

Basisvakken

Op het Visser volg je (natuurlijk) alle ”gewone” lessen zoals Nederlands, Engels, geschiedenis en tekenen. Er is in ons onderwijs extra tijd ingeruimd voor de kernvakken Engels, Nederlands en wiskunde. Vakken die op het mbo en de bovenbouw van de havo/vwo erg belangrijk zijn.

De gehele lessentabel is hier te vinden.

Extra vakken

Naast de ”gewone” vakken bieden wij allerlei extra vakken aan die je op een andere school niet ziet.
Op het lesrooster vind je bijvoorbeeld KWU, Vaardigheden en LO2.

Bij KWU (Keuze Werk Uur) werken leerlingen aan het schoolwerk dat in de les nog niet (helemaal) af was. Dat past perfect binnen ons Thuiswerk Luw Onderwijs. Bij KWU kan er verder gewerkt worden aan vakken, verdieping gezocht worden, vragen gesteld of alvast beginnen aan het leerwerk voor de toetsen.

Bij het vak Vaardigheden werken leerlingen in de brugklas aan verschillende vaardigheden. Er zijn onder andere lessen over sociale vaardigheden, leren leren, mediawijsheid en burgerschap.

LO2 is het vervolgvak van lichamelijke opvoeding (LO). LO2 is een (eind)examenvak. Bij LO2 leren leerlingen vaardigheden als leidinggeven, organiseren, begeleiden en coachen. Extra vaardigheden die nodig zijn bij het organiseren en presenteren.

Hartlijnen

Iedere leerling heeft zijn eigen talenten, heeft verschillende interesses of wil graag ergens beter in worden. Om deze talenten en interesses te ontwikkelen organiseren wij de Hartlijn. Leerlingen kiezen drie keer per jaar een Hartlijn, die ze vervolgens 7 weken volgen. Leerlingen hoeven niet goed te zijn in wat ze kiezen, maar wel gemotiveerd om beter te worden. Leerlingen kiezen een Hartlijn met hun hart!

Op de dinsdagmiddag volgen leerlingen uit leerjaar 1 en leerjaar 2 een hartlijn. Dit schooljaar zijn er de volgende keuzes:

  1. Sport
  2. Voetbal
  3. Kunst
  4. Technologie
  5. Video bewerken
  6. Verzorging
  7. Visual arts
  8. Robotica
  9. Schaken

Projectonderwijs

Bij het Visser Rijnsburg vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen groeien als persoon en dat kennis en vaardigheden op verschillende vlakken uitgebreid worden. Dit doen we onder andere in de projectweken. Drie weken in het jaar krijgen leerlingen geen lessen en toetsen, maar werken we projectmatig. In projecten zitten allerlei vaardigheden en kennis verwerkt, zodat leerlingen op andere manieren (samen) leren en werken. Doordat projecten een hele dag duren, kan er ook regelmatig buiten school gewerkt worden.

Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV)

Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) is een verplicht onderdeel binnen het onderwijs. Leerlingen komen door middel van CKV in aanraking met verschillende kunstvormen. Bijvoorbeeld verschillende musea, toneel, cabaret en workshops.
Bij CKV leer je om te kijken naar kunst en wat het betekent of met je doet.  Hoe spreek je over kunst? Is iets goed of fout of kan het alle twee? Wat vind ik hier van en wat zegt dat over mij?