Het Visser in Rijnsburg is een fijne, overzichtelijke middelbare school waar de leraren uw kind écht kennen. Onze school is meer dan een leerfabriek. Wij zijn een school die onze leerlingen voorbereidt op de toekomst. Daarvoor zijn zaken als keuzes maken, burgerschap, talenten ontwikkelen en op andere manieren leren heel belangrijk.

Kleine, veilige school

Het Visser Rijnsburg is een kleine school met korte lijnen. Persoonlijk contact met ouders is voor ons erg belangrijk. Bij het Visser Rijnsburg wordt iedere leerling gezien, kan iedereen zichzelf zijn en is er aandacht voor élke leerling.
De leerlingen kennen elkaar goed, er zijn kleine klassen en de mentoren en docenten zorgen voor een fijne werksfeer binnen school.

Toekomstgericht

Onze leerlingen zijn de burgers van de toekomst. Daar worden zij zo goed mogelijk op voorbereid. Ze leren keuzes maken en talenten te ontwikkelen. Het Visser Rijnsburg werkt met Thuiswerk Luw Onderwijs (TLO). Dit houdt in dat het werk door onze leerlingen zoveel mogelijk op school wordt gedaan. Hierbij hoort een Chromebook en aandacht voor technologie en burgerschap. Drie keer per jaar geven wij projectonderwijs, waarbij de leerlingen vakoverstijgend onderwijs krijgen en op andere manieren leren.

 

Talenten ontwikkelen

Iedere leerling heeft zijn eigen talenten, heeft verschillende interesses of wil graag ergens beter in worden. Wij helpen graag bij het vinden en verbeteren van talenten. Daarom is er op het Visser in Rijnsburg de mogelijkheid om te kiezen voor een Hartlijn. Wij organiseren ieder schooljaar veel verschillende hartlijnen waar leerlingen uit de onderbouw uit kunnen kiezen:

  1. Sport
  2. Voetbal
  3. Kunst
  4. Technologie
  5. Fotografie
  6. Robotica
  7. Verzorging
  8. Schaken

Goede resultaten

Het Visser Rijnsburg biedt de hele vmbo-t (mavo) opleiding aan. Het slagingspercentage voor de mavo is erg hoog. Voor havo en vwo bieden wij de onderbouw aan (jaar 1 tot en met 3). De bovenbouw kan afgerond worden bij onze vestiging in Leiden. Veel contact met de docenten van de andere locaties maakt dat de doorstroom van onze leerlingen zeer soepel verloopt. Het Visser Rijnsburg is in dit geval zelfs de beste onderbouwlocatie.