De Veilige School

Op onze school vinden we het belangrijk dat iedereen: leerlingen, docenten en overige medewerkers, op een veilige manier hun dag door brengen.
Om dit voor elkaar te krijgen zijn onderstaande richtlijnen opgesteld.

  1. Ik vind dat iedereen zich binnen en buiten de school veilig moet voelen.
  2. Ik accepteer de ander zoals hij of zij is.
  3. Ik let op mijn taalgebruik.
  4. Ik maak een ander niet belachelijk.
  5. Ik gebruik binnen en buiten de school geen geweld.
  6. Ik blijf van een ander en van de spullen van een ander af.
  7. Als iemand mij hindert, vraag ik hem of haar daarmee te stoppen.
  8. Als dat niet helpt, vraag ik een docent om hulp.
  9. Op het goede moment kan ik mijn verhaal kwijt.
  10. Op een goede manier kom ik voor een ander op.

Pesten

Op school zijn we altijd alert op pesten en het voorkomen ervan. Als school hebben we een pestcoördinator die zorg draag voor het preventieve pestbeleid en bij het (vermoede van) pesten het pestprotocol te volgen.

Het pest protocol vind u hier

Wilt u meer weten of wilt u (een vermoede van) pesten melden kunt u contact opnemen met meneer Willemsen.