De Veilige School

Op onze school vinden we het belangrijk dat iedereen: leerlingen, docenten en overige medewerkers, op een veilige manier hun dag door brengen.
Om dit voor elkaar te krijgen zijn onderstaande richtlijnen opgesteld.

  1. Ik vind dat iedereen zich binnen en buiten de school veilig moet voelen.
  2. Ik accepteer de ander zoals hij of zij is.
  3. Ik let op mijn taalgebruik.
  4. Ik maak een ander niet belachelijk.
  5. Ik gebruik binnen en buiten de school geen geweld.
  6. Ik blijf van een ander en van de spullen van een ander af.
  7. Als iemand mij hindert, vraag ik hem of haar daarmee te stoppen.
  8. Als dat niet helpt, vraag ik een docent om hulp.
  9. Op het goede moment kan ik mijn verhaal kwijt.
  10. Op een goede manier kom ik voor een ander op.

Pesten

Op school zijn we altijd alert op pesten en het voorkomen ervan. Als school hebben we een pestcoördinator die zorg draag voor het preventieve pestbeleid en bij het (vermoede van) pesten het pestprotocol te volgen.

Wilt u meer weten of wilt u (een vermoede van) pesten melden kunt u contact opnemen met mevrouw van den Blink.

De Gezonde School

Op VHL Rijnsburg besteden we dagelijks aandacht aan een gezonde levensstijl. De gezonde school komt terug in verschillende vaklessen zoals biologie, mentorles en in de projectweken.

Op het VHL hebben wij een gezonde schoolkantine. Onze kantine biedt dagelijks één gezond gerecht aan. Op vrijdag is een snackdag. Leerlingen krijgen de kans om mee te werken in de schoolkantine tijdens de maatschappelijke stage of als vrijwilliger gedurende het jaar.

Naast de kantine hebben leerlingen vrij toegang tot een hygiënisch watertappunt en kunnen altijd gratis water drinken.

Er is een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over een gezonde levensstijl. Hieraan werken het zorgteam, mentoren, vertrouwenspersoon en leerlingbegeleiders samen. Ouders worden op de hoogte gehouden van het beleid omtrent gezonde levensstijl op school, bijvoorbeeld via de website van de school en nieuwsbrieven.