De Veilige School

Op onze school vinden we het belangrijk dat iedereen: leerlingen, docenten en medewerkers, op een veilige manier hun dag doorbrengen.
Om dit voor elkaar te krijgen zijn onderstaande richtlijnen opgesteld.

  1. We vinden dat iedereen zich binnen en buiten de school veilig moet voelen.
  2. We accepteren de ander zoals hij of zij is.
  3. We letten op ons taalgebruik.
  4. We maken anderen niet belachelijk.
  5. We gebruiken binnen en buiten de school geen geweld.
  6. We blijven van een ander en van de spullen van een ander af.
  7. We komen voor onszelf en andere op.
  8. We kunnen altijd docenten en mentoren om hulp vragen.

Pesten

Op school zijn we altijd alert op pesten en het voorkomen ervan. Als school hebben we een pestcoördinator die zorg draagt voor het preventieve pestbeleid en bij het (vermoeden van) pesten het pestprotocol te volgen.

Wilt u meer weten of wilt u (een vermoeden van) pesten melden kunt u contact opnemen met mevrouw van den Blink.
Of lees verder in het pestprotocol  van onze school.