De overstap naar de bovenbouw havo/vwo:

Op het Visser in Rijnsburg bestaat alleen de onderbouw van de Havo en het Vwo. Nadat je hier drie jaar hebt gewerkt aan wie je bent, je hebt geleerd hoe je het best je werk organiseert en je weet hoe de middelbare school werkt, stap je over naar de bovenbouw aan onze locatie in Leiden (Kagerstraat).

Hoe wordt de overstap geregeld?

De overstap van de onderbouw naar de bovenbouw in de Havo of het Vwo is best wel een grote en soms een moeilijke stap. Vandaar dat wij het heel belangrijk vinden om onze leerlingen in 3 havo/vwo goed voor te bereiden op deze overstap.
Dit doen wij met een speciaal overgangstraject. Dit houdt in dat de leerlingen al in mei gericht aan de slag gaan met de vakken die in het gekozen pakket zitten.

In de periode van mei tot de zomervakantie wordt er gericht gewerkt aan de gekozen vakken. In deze periode wordt er op een andere manier lesgegeven, met extra aandacht voor de vaardigheden en onderwerpen uit de bovenbouw.
Na dit overgangstraject zijn onze leerlingen goed voorbereid op de bovenbouw en dat zien we terug in de resultaten die we zien in 4 havo/vwo, 5 havo/vwo en 6 vwo