Bij het Visser Rijnsburg groei je als persoon. Onze leerlingen breiden hun kennis en vaardigheden op verschillende vlakken uit. Keuzes maken, talenten ontwikkelen en op andere manieren leren vinden wij belangrijk.

Je thuis voelen

Het Visser Rijnsburg is een kleine school. Hier kiezen we bewust voor! Op een kleine school kent iedereen elkaar. Leerlingen hebben vrienden en vriendinnen in en buiten de mentorklas. Daarom zitten de klassen ook door elkaar heen bij het flex-uur en de hartlijn.
Op een kleine school kunnen we korte lijnen houden. Persoonlijk contact met ouders is belangrijk. We willen ouders zo goed mogelijk op de hoogte houden. Daarom wordt u als ouder al uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek voordat uw zoon/dochter in de brugklas begint. We werken volgens de driehoek ouders-school-leerling. In de loop van het schooljaar heeft u nog minimaal twee voortgangsgesprekken met de mentor en uw kind. In deze gesprekken staat centraal hoe het gaat op school.
Natuurlijk kunt u altijd een gesprek met de teamleider, mentor of een docent van uw zoon/dochter aanvragen. Zo houden we de lijntjes kort en kunnen we samen tijdig bijsturen!

 

Iedereen kent elkaar

Op onze school kent iedereen elkaar. De leerlingen beginnen het schooljaar met een introductieweek. Tijdens deze eerste week van school leren de leerlingen elkaar goed kennen. Zo zien we in de eerste week vaak al nieuwe vriendschappen ontstaan!
Maar tijdens de introductieweek leren de leerlingen ook hun (nieuwe) mentor kennen. De mentor is belangrijk voor alle leerlingen. Je ziet je mentor namelijk het meest. Bij het Visser Rijnsburg wordt iedereen gezien. Elke leerling mag zijn wie hij wil zijn.

Mentor

Iedere klas heeft een eigen (klassen)mentor. De mentor is er voor uw zoon of dochter. De mentor begeleidt de klas als groep en alle leerlingen uit de klas individueel.
De mentor is dus bezig met een veilig leerklimaat, maar ook met de vaardigheden van de groep en alle leerlingen. Leren leren, plannen, samenvatten, overleggen, samenwerken. Het zijn allemaal vaardigheden die de mentor de leerlingen aanleert.

Bij het Visser Rijnsburg vinden we samen leren, samen leven en samenwerken zeer belangrijk. Je veilig en gezien voelen is essentieel op een middelbare school en dat is wat we op het Visser Rijnsburg goed kunnen. De mentor zorgt ervoor dat uw zoon/dochter een prachtige tijd beleeft op de middelbare school.