Bij het Visser Rijnsburg groei je als persoon. Onze leerlingen breiden hun kennis en vaardigheden op verschillende vakken uit. Keuzes maken, talenten ontwikkelen en op andere manieren leren vinden wij belangrijk.

Je thuis voelen

Het Visser Rijnsburg is een kleine school met korte lijnen. Persoonlijk contact met ouders is belangrijk. Daarom wordt u als ouder al uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek voordat uw zoon/dochter in de brugklas begint. We werken volgens de driehoek ouders-school-leerling. In de loop van het schooljaar heeft u nog minimaal twee voorgangsgesprekken met de mentor en uw kind. In deze gesprekken staat het algemene welbevinden en de voortgang centraal.
Natuurlijk kunt u altijd een gesprek met de teamleider, mentor of een docent van uw zoon/dochter aanvragen. Zo houden we de lijntjes kort en kunnen we samen tijdig bijsturen!

Iedereen kent elkaar

Het schooljaar start met een introductieweek. Alle leerlingen leren elkaar kennen, leren de mentor kennen en weten na die week de weg in de school. Bij het Visser Rijnsburg wordt iedereen gezien. Elke leerling mag zijn wie hij wil zijn.

Mentor

De mentor is er voor uw kind. Deze bewaakt de sfeer in de klas. Bij het Visser Rijnsburg vinden we samen leren, samen leven en samenwerken zeer belangrijk. Je veilig en gezien voelen is essentieel op een middelbare school en dat is wat we op het Visser Rijnsburg goed kunnen.

De mentor zorgt ervoor dat uw zoon/dochter een prachtige tijd beleefd op de middelbare school. Tijdens de mentorlessen gaat het over hoe we met elkaar om moeten gaan, maar ook studievaardigheden en leren plannen komen hierin terug.