In het tweede leerjaar gaan de leerlingen van havo en vwo verder met het leggen van de basis voor een succesvol vervolg in de bovenbouw op de locatie Kagerstraat in Leiden. De mavoleerlingen gaan op weg naar een mooi diploma. Onze mavoafdeling behoort al jaren tot de een van beste uit de regio.

Aanmeldingsformulier hoger leerjaar

Mavo

Naast onze zorg voor de leerling en ons ThuiswerkLuw Onderwijs heeft onze mavo de volgende sterke punten:

 • Extra vak examen te doen
 • Extra aandacht voor de kernvakken Nederlands, Engels, Wiskunde en Rekenen
 • Werkweek naar het buitenland in de derde klas
 • Vervroegd eindexamen doen, dus minder (examen)stress in de vierde klas
 • Gerichte examentraining
 • Hoog slagingspercentage en hoge examenresultaten
 • Begeleide uitstroom naar havo of mbo.

Havo en vwo

Om de aansluiting met de bovenbouw succesvol te laten verlopen, heeft het Visser Rijnsburg aan het eind van het derde leerjaar een speciaal traject ontwikkeld. De laatste twee maanden werken de leerlingen aan een gekozen profiel met extra aandacht voor de vakken die zij in de bovenbouw volgen. Sterke punten in onze havo/atheneum afdeling zijn:

 • Voorbereid naar de bovenbouw
 • Gerichte profielvoorlichting, voorbereid naar de bovenbouw
 • Versterkte overdracht naar de locatie Leiden
 • Extra decaangesprekken
 • Gerichte leerlingbespreking
 • Stageweek: voorbereiding op de werkvloer
 • Overgangsvergadering in mei, in juni en juli gericht voorbereiden op je profiel.

Aanmeldingsformulier hoger leerjaar