In het tweede leerjaar gaan de leerlingen van havo en vwo verder met het leggen van de basis voor een succesvol vervolg in de bovenbouw op de locatie Kagerstraat in Leiden. De mavo-leerlingen gaan op weg naar een mooi diploma. Onze mavo-afdeling behoort al jaren tot de één van beste uit de regio.

Aanmeldingsformulier hoger leerjaar

Mavo

Naast onze zorg voor de leerling en ons ThuiswerkLuw Onderwijs heeft onze mavo de volgende sterke punten:

 • Een extra examenvak
 • Extra aandacht voor de kernvakken Nederlands, Engels, Wiskunde en Rekenen
 • Werkweek naar het buitenland in het derde leerjaar
 • Mogelijkheid om vervroegd eindexamen te doen in het derde leerjaar, dus minder (examen)stress in de vierde klas
 • Gerichte examentraining
 • Hoog slagingspercentage en hoge examenresultaten
 • Begeleide uitstroom naar havo of mbo.

Meer weten over onze 2, 3 of 4 mavoklassen?
Neem dan contact op met meneer Vreeburg.

Havo en vwo

Om de aansluiting met de bovenbouw succesvol te laten verlopen, heeft het Visser Rijnsburg voor het einde van het derde leerjaar een speciaal traject ontwikkeld. De laatste twee maanden werken de leerlingen aan een gekozen profiel met extra aandacht voor de vakken die zij in de bovenbouw volgen. Sterke punten in onze havo/atheneumafdeling zijn:

 • Gerichte voorbereiding naar de bovenbouw
 • Goede profielvoorlichting
 • Versterkte overdracht naar de locatie Leiden
 • Extra decaangesprekken
 • Gerichte leerlingbespreking
 • Stageweek: voorbereiding op de werkvloer
 • Overgangsvergadering in mei, zodat leerlingen in juni en juli gericht voorbereiden op het profiel.

 

Meer weten over onze 2 of 3 havo/vwo?
Neem dan contact op met dhr. Van Duijvenbode.