In het tweede leerjaar gaan de niveaus uit elkaar. Twee mavo leerlingen gaan voor een prachtig diploma.
Twee havo en twee vwo gaan zich voorbereiden op een succesvolle overstap naar de bovenbouw op de locatie Kagerstraat in Leiden.

Vmbo-t

Naast onze zorg voor de leerling en ons ThuiswerkLuw Onderwijs (TLO) systeem heeft onze mavo de volgende sterke punten:

 • Een extra examenvak
 • Extra aandacht voor de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen
 • Werkweek naar het buitenland in het derde leerjaar
 • Mogelijkheid om vervroegd eindexamen te doen in het derde leerjaar, dus minder (examen)stress in de vierde klas
 • Gerichte examentraining
 • Hoog slagingspercentage en hoge examenresultaten
 • Begeleide uitstroom naar 4 havo of het mbo.

Meer weten over onze 2, 3 of 4 mavoklassen?
Neem dan contact op met meneer Vreeburg.

 

Havo en vwo

Om de aansluiting met de bovenbouw succesvol te laten verlopen, heeft het Visser Rijnsburg voor het einde van het derde leerjaar een speciaal traject ontwikkeld. De laatste maanden van het schooljaar werken de leerlingen aan een gekozen profiel met extra aandacht voor de vakken die zij in de bovenbouw volgen. Sterke punten in onze havo/vwo afdeling zijn:

 • Gerichte voorbereiding naar de bovenbouw
 • Goede profielvoorlichting
 • Versterkte overdracht naar de locatie Kagerstraat (Leiden)
 • Extra decaangesprekken
 • Stageweek: voorbereiding op de werkvloer

Meer weten over onze 2 of 3 havo/vwo?
Neem dan contact op met meneer meneer Vreeburg.