Brugklasser zijn is best spannend. Daarom begint het Visser Rijnsburg met een introductieweek. Na die week kennen onze leerlingen elkaar, hun klasgenoten en het schoolgebouw. Wennen aan de middelbare school staat deze week centraal.

Aanmeldingsformulier Brugklas

Niveau in de brugklas

Onze brugklassen zijn dakpanklassen. Het Visser Rijnsburg kent twee varianten:

  • De mavo (vmbo-t)/havo brugklas
  • De havo/vwo brugklas

In de loop van het eerste jaar is duidelijk welk niveau uw kind aan kan en waar de talenten en kansen liggen. Halverwege het schooljaar komt er een advies uit de docentenvergadering en aan het einde van het schooljaar wordt uw kind geplaatst in een tweede klas. Dit alles wordt in overleg met ouders en leerling gedaan.

Mentoraat

De mentor speelt in de brugklas een centrale rol. De mentor is de begeleider van de klas. Tijdens de mentorlessen wordt aandacht besteed aan plannen en leren leren. De mentor waakt over het welzijn van de leerlingen en de schoolresultaten, maar is er ook voor buitenschoolse zaken. De mentor kan vervolgens op het juiste moment uw kind bijsturen.

Talent ontwikkelen

Het Visser Rijnsburg vindt talenten ontdekken en ontwikkelen een belangrijk onderdeel van de schooltijd van uw kind. In het brugklasjaar gaan we daar dus al mee van start. Bij de Hartlijn kan uw kind kiezen voor extra sport, beeldende vorming, muziek of technologie. Gedurende het jaar kan er gewisseld worden, en zo kan er dus optimaal worden gezocht naar kansen en talenten!

ThuiswerkLuw Onderwijs

De leerlingen bij het Visser Rijnsburg werken op school aan hun schoolwerk. Dit noemen wij ThuiswerkLuw Onderwijs (TLO). Al het maakwerk kan op school worden gemaakt, en er kan worden begonnen aan het leerwerk. Door deze methode hebben wij goed zicht op het leerproces van de leerlingen en kunnen wij hen gerichter begeleiden. De leerlingen leren goed plannen en keuzes maken.
Lees hier meer over TLO!

 

Meer weten?

Bent u enthousiast geworden over onze school en wilt u meer informatie over de brugklas en/of onze onderwijsvisie? Dat kan!
Neemt u dan contact op met meneer van Duijvenbode, onze brugklascoördinator.