Uw kind is bij het Visser Rijnsburg welkom met basisschooladvies mavo, havo of vwo in een van onze brugklassen.
Om uw zoon of dochter aan te melden voor de brugklas, vragen wij een volledig ingevuld aanmeldformulier.
Dit formulier kan digitaal worden ingevuld:

Aanmeldingsformulier VHL Rijnsburg

Mocht u het aanmeldingsformulier op papier willen invullen, dan kan dat via de basisschool of u kunt het formulier hieronder downloaden:
Aanmeldingsformulier 2021 2022

Aanmelden kan zolang het aanmeldformulier op de website staat, maar het liefst voor vrijdag 19 maart!
Mocht u vragen hebben over een aanmelding voor de brugklas dan kunt u contact opnemen met de administratie van de school via 071-4021712

Hoger leerjaar

Wilt u uw zoon of dochter laten instromen in een hoger leerjaar? Dat kan!
Vult u dan onderstaand aanmeldingsformulier in:
Aanmeldingsformulier hoger leerjaar

Twee soorten brugklas

Bij het Visser Rijnsburg hebben we twee soorten brugklassen:

  • Mavo/havo
  • Havo/vwo

Dit zijn zogenaamde dakpanklassen, er wordt op het combinatieniveau lesgegeven. Zo kunnen wij in het eerste jaar het beste niveau kiezen voor het tweede leerjaar. In het tweede leerjaar volgen onze leerlingen het vmbo, de havo of het vwo.

 

Aangemeld en nu …

Wij houden contact met de basisschool na de aanmelding. Zij kennen uw zoon/dochter het beste en zorgen voor een warme overdracht. In dat gesprek vragen wij naar kansen, valkuilen en natuurlijk het karakter van de leerling.

Bij de indeling van onze brugklassen kijken wij naar het advies van de leerkracht en de resultaten van de CITO-toetsen. Leerlingen mogen aangeven of ze bij klasgenoten van de basisschool in de klas willen komen. Met deze wensen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

Is uw zoon/dochter bij ons toegelaten dan volgt er nog voor de zomervakantie een kennismakingsmiddag. Daar leert uw zoon/dochter zijn/haar klasgenoten en mentor kennen.
De nieuwe mentor wil ook graag kennismaken met de ouders. Daartoe plant de mentor met alle ouders een kennismakingsgesprek in.