Uw kind is bij het Visser Rijnsburg welkom met basisschooladvies mavo, havo of vwo in een van onze brugklassen.
Aanmelden voor onze brugklassen kan digitaal (via de knop hieronder) of via het papieren aanmeldformulier:

Digitaal aanmeldingsformulier Brugklas

Download aanmeldingsformulier Brugklas

Hoger leerjaar

Wilt u uw zoon of dochter laten instromen in een hoger leerjaar? Dat kan!
Vult u het aanmeldingsformulier in:
Aanmeldingsformulier hoger leerjaar

Twee soorten brugklas

Bij het Visser Rijnsburg kennen we twee soorten brugklas:

  • Mavo/havo
  • Havo/vwo

Dit zijn zogenaamde dakpanklassen, er wordt op het combinatieniveau lesgegeven. Zo kunnen wij in het eerste jaar het beste niveau kiezen voor het tweede leerjaar. In het tweede leerjaar volgen onze leerlingen het vmbo, de havo of het vwo.

 

Aangemeld en nu …

Wij houden contact met de basisschool na de aanmelding. Zij kennen uw zoon/dochter het beste en zorgen voor een warme overdracht. In dit gesprek vragen wij naar kansen, valkuilen en natuurlijk het karakter van de leerling.

Bij de indeling van onze brugklassen kijken wij naar het advies van de leerkracht en de resultaten van de CITO-toetsen. Leerlingen mogen aangeven of ze bij klasgenoten van de basisschool in de klas willen komen. Met deze wensen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

Is uw zoon/dochter bij ons aangemeld dan volgt er voor de zomervakantie een kennismakingsmiddag. Daar leert uw zoon/dochter zijn klasgenoten en mentor kennen.
De nieuwe mentor wil ook graag kennismaken met de ouders. De mentor plant met alle ouders een 10-minutengesprek in.