Uw kind is bij het Visser Rijnsburg welkom met basisschooladvies mavo, havo of vwo in een van onze brugklassen. Ook in een hoger leerjaar kan een kind bij onze vestiging instromen.

Digitaal aanmeldingsformulier Brugklas

Download aanmeldingsformulier Brugklas

Twee soorten brugklas

Bij het Visser Rijnsburg kennen we twee soorten brugklas:

  • Mavo/havo
  • Havo/vwo

Dit zijn zogenaamde dakpanklassen. Na het eerste jaar is duidelijk wat het juiste niveau is voor het tweede leerjaar.

Hoger leerjaar

Wilt u uw kind laten instromen in een hoger leerjaar? Dan kunt u het beste contact met ons opnemen. Wij nodigen u uit voor een gesprek.

Aangemeld en nu …

Wij houden contact met de basisschool na de aanmelding. Zij kennen uw kind het beste en zorgen voor een warme overdracht. Bij de indeling van onze brugklassen kijkt het Visser Rijnsburg naar het plaatsingsadvies van de leerkracht. Met wensen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Is uw kind bij ons aangemeld dan volgt er voor de zomervakantie een kennismakingsmiddag. Uw kind leert de klasgenoten en de mentor die dag kennen. De mentor plant met elke ouder een 10-minutengesprek in. Zo is na de zomer direct duidelijk wie voor u het aanspreekpunt is.

Digitaal aanmeldingsformulier Brugklas