Een middelbare school kiezen is niet gemakkelijk. Er zijn vele middelbare scholen in de omgeving. Elk met een eigen onderwijsvisie en uitstraling. Past onze kleine middelbare school, met ons Thuiswerk Luw Onderwijs, onze Hartlijnen en onze goede (zorg)begeleiding bij jou?

De aanmeldweek was dit schooljaar van maandag 18 maart tot en met maandag 1 april.
Een latere aanmelding kunnen wij niet via het online aanmeldformulier meer behandelen. Wij kunnen een latere aanmelding helaas geen plaats in de brugklas garanderen.

Aanmelden voor onze leerjaren kan door een mail te sturen aan de betreffende teamleider:
Leerjaar 1: dhr. van Duijvenbode (duv@vhl.nl)
Leerjaar 2: mw. van Glabbeek (glw@vhl.nl)
Leerjaar 3: dhr. Vreeburg (vrm@vhl.nl)
Leerjaar 4: mw. van Duijn (du@vhl.nl)

Niveaus

Uw zoon of dochter is bij het Visser Rijnsburg welkom met een mavo- (vmbo-t), havo- of vwo-advies.
Helaas kunnen wij leerlingen met een ander advies niet altijd plaatsen. De kennis, vaardigheden en behoeftes van een leerling passen dan niet altijd bij onze school. De aanmeldcommissie kijkt dan naar de mogelijkheden van een leerling in samenspraak met de basisschooldocent.

Leerlingen komen in de brugklas altijd in een dakpanbrugklas. Dit doen wij in de brugklas om het juiste niveau te ontdekken. Er is een vmbo-t/havo-brugklas en een havo/vwo-brugklas. Door onze dakpanbrugklassen worden onze leerlingen vaker en sneller op het juiste niveau geplaatst.

Lees hier meer over de verschillende niveaus binnen onze school.

Aangemeld voor de brugklas. Hoe nu verder?

Na 1 april gaat onze aanmeldcommissie met alle aanmeldingen aan de slag. De dossiers van de basisschool worden, in combinatie met het schooladvies en de uitslag van de doorstroomtoets, doorgenomen en beoordeeld. Waar nodig wordt er door de aanmeldcommissie contact opgenomen met de ouders en de basisschooldocent(en).

Alle ouders ontvangen vóór 15 mei een bericht vanuit onze administratie. Hierin worden ouders nader geïnformeerd over de voortgang van de aanmelding.
Vanaf 13 mei nemen wij contact op met alle basisscholen. Dit noemen we de warme overdracht. Zo vragen we onder andere naar de kwaliteiten, valkuilen, favoriete vakken en resultaten van  uw zoon of dochter.

Op basis van deze gegevens gaan wij in mei aan de slag met de klasindeling. Dit is vóór 29 mei afgerond. Dan is namelijk de kennismakingsmiddag voor leerlingen. Het doel van de kennismakingsmiddag is dat onze nieuwe bruggers kennis komen maken met hun nieuwe klas en nieuwe mentor. Vervolgens is het begin juni de beurt aan de ouders, om in een kennismakingsgesprek de nieuwe mentor te ontmoeten.

Daarna begint al snel de zomervakantie en is de eerste schooldag op maandag 26 augustus. De eerste lesweek is de introductieweek. Tijdens deze week krijgen de leerlingen geen ”echte” lessen maar maken ze kennis met elkaar, de mentor, de docenten en het gebouw. Het programma blijft voorlopig nog even een geheimpje!

Wilt u alvast wat meer lezen over de brugklas? Dat kan hier.

Aanmelden voor de VO+ klas

De VO+ klas is een klas voor leerlingen waarbij de ondersteuningsbehoeften aan het begin van de brugklas nog te groot zijn. De leerlingen kunnen tot een maximum van 2 schooljaren extra begeleiding krijgen in een VO + klas. Wilt u meer lezen of aanmelden voor de VO+ klas? Lees dan hier verder.

Voor verdere vragen over onze VO+klas, kunt u contact opnemen met onze ondersteuningscoördinator, mevrouw van den Blink.

Aanmelden voor een hoger leerjaar

Wilt u uw zoon of dochter laten instromen in een hoger leerjaar? Dat kan!

Aanmelden in een hoger leerjaar (leerjaar 2, 3 of 4) gaat altijd in overleg met de teamleider van die leerlaag. De teamleider neemt gaat graag met u in overleg over de mogelijkheden.

Teamleider leerjaar 2: mevrouw van Glabbeek

Teamleider leerjaar 3: meneer Vreeburg

Teamleider leerjaar 4: mevrouw van Duijn

Bij een aanmelding neemt de teamleider altijd contact op met de huidige middelbare school van uw zoon/dochter.

Volg het Visser ook op social media: