Deze week worden de Mentor Ouder Leerlingen (MOL) gesprekken gehouden.

Een mooi moment om over beoordelingen, gedrag, vaardigheden en verbeterpunten in gesprek te gaan!

Ouders worden in de aula van de school ontvangen en doorverwezen naar het juiste lokaal.