Woensdag 7 en donderdag 8 april worden de tweede rapporten uitgedeeld.
Een bijzonder rapport in een periode waarin het onderwijs flink aan verandering onderhevig was. Van onderwijs op school naar volledig thuisonderwijs en van thuisonderwijs naar het huidige ”om de dag naar school onderwijs”.

Op onze school blijft maatwerk voor elke leerling het streven. Wat heeft déze leerling nodig en hoe kunnen we dit het beste aanbieden? Omdat de leerlingen op dit moment niet elke dag maar om de dag op school zijn, is dat wat lastiger te realiseren.

Om het maatwerk aan te bieden was de proefwerkweek nodig om alle informatie te krijgen, en gaan we met dit ”bijzondere” rapport iets anders om. Er zijn een aantal aanpassingen gemaakt:

  • Het vak LO heeft dit keer geen cijfer maar een O/V/G beoordeling. Dit komt omdat er lange tijd geen gymlessen zijn geweest.
  • Bij het vak wiskunde wordt er samen met de docenten gekeken naar de resultaten van de klassen en hoe we deze resultaten bij kunnen spijkeren.
  • Mentoren bekijken de lijsten met het oog op de leerling. We kijken naar wat het beste is voor iedere leerling.

De brugklas heeft een voorlopig advies gekregen bij het rapport. Hierop is af te lezen wat de docenten op dit moment het passende niveau vinden. Aan het einde van het schooljaar volgt het definitieve advies over de bevordering naar volgend leerjaar en het bijbehorende niveau.