Van dinsdag 26 november tot en met dinsdag 3 december maken leerlingen uit 4 vmbo-t de schoolexamens.
Het rooster van deze examens vind je in de bijlage:
Rooster SE II 2019-2020