Vandaag eindigt periode 1 écht met het uitdelen van het eerste rapport.
Leerlingen uit de onderbouw zien hierop nog alleen een O-V-G beoordeling.

In periode twee gaan de onderbouwklassen ook met summatieve cijfers werken.