Op dinsdag 17 maart gaf het kabinet aan dat de (praktische) schoolexamens tóch door mogen gaan. Dit zorgt voor de leerlingen in de examenklas voor meer duidelijkheid.

Meer informatie leest u in de brief, deze is ook naar alle ouders gemaild:

Brief hervatting SE-III

De hervatting van het examen betekent ook dat we met een aangepast rooster gaan werken:

Rooster SE-III