Het zijn bijzondere tijden waar we in leven. Een school zonder leerlingen, digitale lessen, docenten die thuis werken en geen direct contact met leerlingen en ouders.

De school is in ieder geval tot 1 juni gesloten. Leerlingen werken tot dan thuis verder aan het schoolwerk. Thuiswerken kan soms best lastig zijn. Er zijn veel afleidingen, en de begeleiding van docenten en mentoren moet nu op afstand. Maar wij merken dat docenten creatief zijn in hun onderwijs, leerlingen doorzettingsvermogen laten zien en ouders ontzettend behulpzaam zijn.

Communicatie tijdens de thuiswerkweken:

Communicatie met leerlingen en ouders moet ook op afstand. Ouderavonden en mentorgesprekken kunnen voorlopig niet doorgaan. Tijdens het thuiswerken gaat de communicatie voornamelijk via Microsoft Teams (leerlingen) en mail (ouders en leerlingen).

Voor vragen over algemene schoolzaken is de mentor het aanspreekpunt. Bijvoorbeeld vragen over de weekplanner, het gemaakte werk, Microsoft Teams of over plannen.

Voor ziekmeldingen is het nog altijd belangrijk om de administratie te bellen: 071-4021712
De school is iedere dag geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Er zijn de afgelopen weken veel brieven verzonden naar leerlingen en ouders.  Het is voor leerlingen en ouders belangrijk om de mail in de gaten te houden!
Een overzicht van alle communicatie, per leerjaar, vindt u hieronder:

Brugklas

Tweede klas

Derde klas

Vierde klas

Werkwijze na 1 juni:

Na maandag 1 juni mogen leerlingen weer naar school komen. Dit betekent echter niet dat alle lokalen weer open zijn, alle lessen weer doorgaan en het loopt zoals voor de thuiswerkweken. Alle klassen hebben een aantal dagdelen waarop ze naar school komen.
Brugklas: maandagochtend en woensdagochtend
2e klas: dinsdagochtend en donderdagochtend
3e klas: maandagmiddag, dinsdagmiddag, woensdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagochtend

Op deze dagdelen krijgen de klassen maximaal 4 lessen, van elk een half uur. De leerlingen blijven in hetzelfde lokaal, en de docenten wisselen van les. Op deze manier is er zo min mogelijk contact tussen de mensen in het gebouw. In het gebouw en op het schoolplein houden we ons aan alle richtlijnen van het RIVM, dus ook de anderhalve-meter maatregel. Ouders en leerlingen hebben de regels en nieuwe afspraken via de mail gekregen.

Werkwijze tijdens de thuiswerkweken:

Docenten en leerlingen zijn niet op school maar geven en volgen onderwijs op afstand. Dit is een grote aanpassing ten opzichte van de dagelijkse praktijk. Maar vanwege ons laptoponderwijs kunnen leerlingen makkelijker de lessen volgen.

Ons onderwijs hebben wij op de volgende manier georganiseerd:

Leerlingen vinden via Cumlaude Learning de weekplanner. In deze weekplanner staat per vak aangegeven wat er van de leerlingen verwacht wordt, waar ze het materiaal kunnen vinden en wanneer ze met de docent kunnen overleggen.

Gedurende de week zijn er digitale lessen waar leerlingen vragen kunnen stellen, feedback krijgen en contact hebben met de vakdocenten en de mentor. Dit rooster is via Magister in te zien.

Op vrijdagmiddag 14.00 uur verwachten de docenten het gemaakte werk in de inleverboxen van Cumlaude Learning of de digitale methode van dat vak. Het gemaakte werk wordt nagekeken, beoordeeld en zo nodig van feedback voorzien. Op maandag communiceert de mentor welke werk (nog) niet voldoende gemaakt is.

Overgang naar het volgende leerjaar:

Het einde van het schooljaar komt steeds dichterbij. In de week van 25 mei ontvangen alle ouders en leerlingen het voorlopige advies. In dit voorlopige advies staat het advies van de vergadering tussen mentoren, docenten en de teamleider.
De laatste weken van het schooljaar blijven belangrijk om het advies te bevestigen of nog te veranderen. Aan het einde van het schooljaar volgt er een definitief advies en de overgang.

Lees meer over dit systeem in de brief van 20 mei:
Bevorderingsnormen

Bij wie moet ik zijn?

Vragen over zoon of dochter?Via de mentor.De mail van de mentor: afkorting@vhl.nl
Vragen over schoolwerk?Via de docent.De mail van de docent: afkorting@vhl.nl
Vragen over absentie of ziekmelden?Via de administratie071-4021712
Vragen over de laptop?Via de ICT-coordinatorgzn@vhl.nl
Vragen over de examens?Via de examensecretarissat@vhl.nl
Vragen over het schoolbeleid?Via de teamleiderBrugklas: hei@vhl.nl
Havo/vwo: hei@vhl.nl
Vmbo: tro@vhl.nl