Deze week zijn onze leerlingen uit de derde klas op stage geweest. Tijdens deze stage hebben ze ervaring opgedaan in het beroep dat ze later eventueel willen gaan uitoefenen.

We konden al snel zien dat de leerlingen met veel plezier de stage hebben gelopen! Wij willen iedereen die een stageplaats kon aanbieden voor onze leerlingen hartelijk bedanken!