Het einde van het schooljaar is dichtbij. Na 17 juli zijn de schooldeuren gesloten en gaan pas eind augustus weer open.

In een ”normaal” schooljaar zouden de laatste weken vol met leuke en afsluitende activiteiten bestaan: de toetsweek, het laatste rapport, het eindfeest, boeken inleveren, klassenafsluiting enzovoorts.

Vandaag is voor de leerlingen uit klas 1, 2 en 3 de afrondweek begonnen. Het is de corona-variant van de toetsweek. De leerlingen sluiten door middel van een opdracht of een toets het schooljaar af.

Voor 3A is het een bijzonder spannende dag, de SE-week is begonnen. Vandaag maken de leerlingen het schoolexamen aardrijkskunde en tekenen.