Schoolvakanties 2023-2024

Leidens Ontzet (alleen Leiden en Leiderdorp) | 3 oktober 2023
Herfstvakantie | 14 t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie | 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie | 17 t/m 25 februari 2024
2e Paasdag (maandag) | 1 april 2024
Meivakantie | 27 april t/m 12 mei 2024
Hemelvaart & dag erna | 9 & 10 mei 2024
2e Pinksterdag (maandag) | 20 mei 2024
Paardenmarkt (alleen Rijnsburg) | 12 juni 2024
Zomervakantie | 13 juli t/m 25 augustus 2024

In principe kan geen vrij gegeven worden buiten de officiële vakantiedata. Bij ingrijpende gebeurtenissen kan een verzoek om ‘extra vrij’ gericht worden aan de teamleider. Download daarvoor het formulier voor extra verlof onderaan deze pagina.

Verzuimbeleid

Iedere school is wettelijk verplicht een actief verzuimbeleid te voeren. Het Visser ’t Hooft Lyceum werkt hiervoor nauw samen met Bureau Leerplicht. Is een leerling meer dan gemiddeld afwezig, dan neemt de mentor contact op met de ouders. Samen met de ouders en de leerling worden afspraken gemaakt om het verzuim te voorkomen. Mocht dit geen succes hebben, dan bepaalt de school in overleg met Bureau Leerplicht de vervolgstappen.

De leerplichtambtenaar kan nagaan of er een ernstige reden is voor het verzuim en kan daarbij gebruik maken van het Zorg en Advies Team. In een aantal gevallen is een uitzondering mogelijk op de aanwezigheidsplicht. Ouders moeten zich houden aan de regels voor zo’n uitzondering als zij vinden dat er een bijzondere reden is waarom zij vinden dat hun kind niet naar school kan. U kunt hieronder een aanvraagformulier downloaden.

In principe kan geen vrij gegeven worden buiten de officiële vakantiedata. Bij ingrijpende gebeurtenissen kan een verzoek om ‘extra vrij’ gericht worden aan de teamleider. Download daarvoor het onderstaande formulier.

Aanvraagformulier voor extra verlof

Aanvraagformulier Leiden

Aanvraagformulier Leiderdorp

Aanvraagformulier Rijnsburg