2020

Goede Vrijdag | 10 april 2020
2e Paasdag (maandag) | 13 april 2020
Meivakantie & Bevrijdingsdag | 25 april 2020 t/m 5 mei 2020
Hemelvaart & dag erna | 21 & 22 mei 2020
2e Pinksterdag (maandag) | 1 juni 2020
Paardenmarkt (alleen Rijnsburg) | 10 juni 2020
Zomervakantie | 18 juli 2020 t/m 30 augustus 2020

Verzuimbeleid

Iedere school is wettelijk verplicht een actief verzuimbeleid te voeren. Het Visser ’t Hooft Lyceum werkt hiervoor nauw samen met Bureau Leerplicht. Is een leerling meer dan gemiddeld afwezig, dan neemt de mentor contact op met de ouders. Samen met de ouders en de leerling worden afspraken gemaakt om het verzuim te voorkomen. Mocht dit geen succes hebben, dan bepaalt de school in overleg met Bureau Leerplicht de vervolgstappen.

De leerplichtambtenaar kan nagaan of er een ernstige reden is voor het verzuim en kan daarbij gebruik maken van het Zorg en Advies Team. In een aantal gevallen is een uitzondering mogelijk op de aanwezigheidsplicht. Ouders moeten zich houden aan de regels voor zo’n uitzondering als zij vinden dat er een bijzondere reden is waarom zij vinden dat hun kind niet naar school kan. U kunt hieronder een aanvraagformulier downloaden.

Aanvraagformulier Leiden

Aanvraagformulier Leiderdorp

Aanvraagformulier Rijnsburg