Regelingen

De informatie op deze pagina geldt voor alle locaties van het Visser ‘t Hooft Lyceum. Hebt u vragen? Neemt u dan contact op met de locatie van uw kind.

Vrijwillige ouderbijdrage en andere kosten

De ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage van ouders aan de school voor bepaalde extra activiteiten en materiële zaken.

Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders via het online betaalprogramma WIS Collect een digitale factuur voor betaling van de vrijwillige ouderbijdrage, de schoolkosten, excursies en andere activiteiten. Via een link in de factuur kan direct worden betaald: via iDeal of via een overboeking. Dit systeem is vergelijkbaar met een webshop. De school gebruikt hiervoor het e-mailadres van de ouders in Magister. Ouders kunnen aangeven voor welke activiteiten en diensten ze willen betalen. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage heeft geen gevolgen voor de leerling. De activiteiten verschillen per leerjaar en locatie. Elk jaar wordt de hoogte van de ouderbijdrage voorgelegd aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, met de vraag hiermee in te stemmen. Na afloop van het schooljaar wordt aan de raad verantwoording afgelegd over de besteding van de gelden.

Hieronder vindt u de bedragen per locatie voor schooljaar 2023-2024:

VHL Leiden

De informatie van VHL Leiderdorp en VHL Rijnsburg is binnenkort beschikbaar.

Hieronder vindt u de bedragen per locatie voor schooljaar 2022-2023:

VHL Leiden

VHL Leiderdorp

VHL Rijnsburg

Natuurlijk hopen wij dat ouders begrijpen dat een financiële bijdrage onmisbaar is voor het aanbod en de kwaliteit van deze extra activiteiten.

Hulp bij laag inkomen

Heeft u een laag inkomen en wilt u weten of u financiële ondersteuning kunt krijgen voor bijvoorbeeld een uitstapje of reis? Op de websites hieronder vindt u hierover meer informatie.

Gemeente Leiden, voor vergoedingen van de gemeenten Leiden en Leiderdorp.

NIBUD: www.berekenuwrecht.nl voor vergoedingen van de Rijksoverheid, zoals het kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

Voor TTO-leerlingen: de Stichting Talenten van Franciscus van SCOL.

Meer informatie over de landelijke regels voor de vrijwillige ouderbijdrage kunt ook vinden in deze brochure van het Ministerie van Onderwijs.

Schoolboeken

De schoolboeken zijn gratis via Van Dijk.

Tegemoetkoming schoolkosten vanaf 18 jaar

Voor mbo, hbo en universiteit kunt u studiefinanciering aanvragen. Wordt uw kind 18 en zit hij/zij nog op vmbo, havo of vwo? Vraag dan een tegemoetkoming scholieren aan via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Bevorderingsnormen

De bevorderingsnormen vindt u bij de locaties:

Bevorderingsnomen VHL Rijnsburg

Bevorderingsnormen VHL Leiden

Bevorderingsnormen VHL Leiderdorp

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2022-2023

PTA MAVO3

Examenreglement MAVO 4

PTA MAVO 4

Examenreglement en PTA HAVO/VWO

Pestprotocol

We willen bereiken dat alle leerlingen zich in hun schooljaren veilig en erkend voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Lees er meer over in ons pestprotocol.

Cyberpesten

Hoofdstuk 7 van het pestprotocol gaat over digitaal pesten en cyberpesten. Cyberpesten is gepest worden op internet in je eigen, veilige omgeving. Het pesten kan dag en nacht doorgaan en er zijn geen omstanders om je te helpen. Hierdoor krijgt pesten en gepest worden een extra, heftige dimensie. Hoe blijf je als ouder op de hoogte wat je kind doet op internet? Hoe kom je erachter of je kind gepest wordt of misschien zelf pest? Als u vragen hebt, kunt u altijd contact opnemen met de mentor of met de zorgcoördinator van de vestiging van uw kind. U kunt ook de hieronder genoemde websites raadplegen voor meer informatie.

Stichting De Kinderconsument, komt op voor jeugd in het multimedia tijdperk

Helpwanted, meldpunt voor online seksueel misbruik

Klachtenregeling en andere regelingen van schoolbestuur SCOL

Kijk voor de klachtenregeling en andere regelingen en reglementen die van belang zijn voor ouders en leerlingen op www.scoleiden.nl.

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut (PDF) regelt de rechten en plichten van alle leerlingen van het Visser ‘t Hooft Lyceum en het Bonaventuracollege.

Vragen over passend onderwijs?

Wanneer u of de mentor op school zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind in de klas, gaat u met elkaar in gesprek om samen te kijken wat nodig is om uw kind weer met plezier naar school te laten gaan. Wilt u graag aanvullende informatie over passend onderwijs of bent u op zoek naar een onafhankelijk advies? Neem dan contact op met een van deze organisaties, afhankelijk van uw woonplaats:

als u in de regio Leiden woont: het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden.

als u woont in in Rijnsburg, Katwijk of Noordwijk: het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek.