Regelingen

De informatie op deze pagina geldt voor alle locaties van het Visser ‘t Hooft Lyceum. Hebt u vragen? Neemt u dan contact op met de locatie van uw kind.

Ouderbijdrage en andere kosten

In de loop van september ontvangen alle ouders een overzicht van de vrijwillige bijdrage voor dit schooljaar. Kijk voor informatie over de ouderbijdrage per locatie op de eigen websites via onderstaande links.

Locatie Leiden

Locatie Leiderdorp

Locatie Rijnsburg

Hulp bij laag inkomen

Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u misschien soms wat hulp nodig bij het betalen van bijvoorbeeld het schoolreisje of de muziekles voor uw kind.

Op www.leiden.nl/hulpbijlaaginkomen vindt u een overzicht van vergoedingen voor u en uw kind. U vindt hier de regelingen van de gemeenten Leiden en Leiderdorp. Ook via Stichting Leergeld kunt u vergoedingen aanvragen voor uw kind. Kijk op www.leergeld.nl/leiden.

Vergoedingen rijksoverheid

Op www.berekenuwrecht.nl staan vergoedingen van de rijksoverheid, zoals het kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

Bevorderingsnormen

Bekijk het PDF-document Bevorderingsnormen 2020-2021

Pestprotocol

We willen bereiken dat alle leerlingen zich in hun schooljaren veilig en erkend voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Lees er meer over in ons pestprotocol.

Cyberpesten

Hoofdstuk 7 van het pestprotocol gaat over digitaal pesten en cyberpesten. Cyberpesten is gepest worden op internet in je eigen, veilige omgeving. Het pesten kan dag en nacht doorgaan en er zijn geen omstanders om je te helpen. Hierdoor krijgt pesten en gepest worden een extra, heftige dimensie. Hoe blijf je als ouder op de hoogte wat je kind doet op internet? Hoe kom je erachter of je kind gepest wordt of misschien zelf pest? Als u vragen hebt, kunt u altijd contact opnemen met de mentor of met de zorgcoördinator van de vestiging van uw kind. U kunt ook de hieronder genoemde websites raadplegen voor meer informatie.

Stichting De Kinderconsument, komt op voor jeugd in het multimedia tijdperk

Helpwanted, meldpunt voor online seksueel misbruik

Klachtenregeling en andere regelingen van schoolbestuur SCOL

Kijk voor de klachtenregeling en andere regelingen en reglementen die van belang zijn voor ouders en leerlingen op www.scoleiden.nl.

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut (PDF) regelt de rechten en plichten van alle leerlingen van het Visser ‘t Hooft Lyceum en het Bonaventuracollege.

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Op dit moment werken wij hard aan het afronden van de PTA’s voor schooljaar 2020-2021. De nieuwe documenten volgen zo snel mogelijk.

Mavo

Examenreglement MAVO 2020-2021

PTA 3 MAVO 2020-2021

PTA 4 MAVO locatie Kagerstraat 2020-2021

Havo

PTA 4 HAVO 2020-2021

PTA 5 HAVO 2020-2021

Havo TTO

PTA 4 HAVO TTO 2020-2021

PTA 5 HAVO TTO 2020-2021

Havo/Vwo

Examenreglement HAVO-VWO 2020-2021

Vwo

PTA 5 VWO 2020-2021

PTA 6 VWO 2020-2021

Vwo TTO

PTA 5 VWO TTO 2020-2021

PTA 6 VWO TTO 2020-2021

Schoolboeken

De schoolboeken zijn gratis via Van Dijk.

Tegemoetkoming schoolkosten vanaf 18 jaar

Voor mbo, hbo en universiteit kunt u studiefinanciering aanvragen. Wordt uw kind 18 en zit hij/zij nog op vmbo, havo of vwo? Vraag dan een tegemoetkoming scholieren aan via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).