Per vestiging worden er open dagen of open avonden gehouden. Hieronder vindt u waar en wanneer per vestiging.

Leiden:

Open Avond – vrijdag 10 januari 2020, 19:00-21:30 uur

Voor leerlingen en ouders. Sfeer proeven, vaklokalen bekijken, minilesjes volgen, vragen stellen.

Lesjesmiddagen – woensdag 8, 15 of 22 januari 2020, 13:30-15:45

Alleen voor leerlingen uit groep 8. Ervaren hoe het is om op het Visser les te krijgen. Echt een aanrader!

Open Ochtend – zaterdag 25 januari 2020, 10:00-12:30 uur

Voor ouders en leerlingen. Informatierondes bijwonen, vaklokalen bekijken, minilesjes volgen, vragen stellen.

Meer informatie: Locatie Leiden

Rijnsburg:

Informatieavond voor ouders – donderdag 16 januari 2020, tussen van 19:30 – 21:00 uur

Een avond speciaal voor ouders met kinderen in groep 7 of 8. Ouders kunnen informatie inwinnen over onze school en ons onderwijssysteem.

Open Dag – zaterdag 25 januari 2020, tussen 13:00 – 15:30 uur

De jaarlijkse open dag is het hoogtepunt van het schooljaar. Ouders en kinderen kunnen tijdens deze middag bij ons op school langs komen. 

Mini Open Huis – woensdag 5 februari 2020, 14.00 uur – 15.30 uur

Een van de open dagen gemist? Geen probleem. Hier is het mini open huis voor. Speciaal voor leerlingen uit groep 7 en 8 is er een middag georganiseerd waarin je toch nog alles meekrijgt van onze school!

Meer informatie: Locatie Rijnsburg

Leiderdorp:

Open Avond – vrijdagavond 24 januari 2020,  18.30 uur – 21.30 uur

Bent u een ouder met een kind in groep 7 of 8? Wij vinden het belangrijk dat u en uw kind een goede schoolkeuze kunnen maken.

Informatieavond voor ouders – maandagavond 27 januari 2020, 19.00 uur – 22.00 uur

Ouders van aanstaande brugklasleerlingen krijgen op maandagavond 27 januari uitgebreid de kans om met ons in gesprek te gaan en meer te weten te komen over wat onze school uniek maakt.

Meer informatie: Locatie Leiderdorp

Vmbo Boerhaavelaan:

Open Dag – zaterdag 18 januari 2020, 10:30 uur – 13:30 uur

Voor leerlingen en ouders.

Informatieavond voor ouders – dinsdagavond 11 februari 2020, aanvang 19:30 uur

Ouders van aanstaande brugklasleerlingen zijn van harte welkom. 

Open lesmiddag voor leerlingen – woensdagmiddag 19 februari 2020, 13:30 uur – 15:30 uur

Deze middag kunnen aanstaande brugklasleerlingen sfeer komen proeven tijdens verschillende lessen. 

Meer informatie: Locatie Vmbo Boerhaavelaan