Aanmelden

Aanmelden voor brugklas 2024-2025

Vanaf schooljaar 2023-2024 zijn scholen verplicht om te werken met de landelijke vastgestelde, centrale aanmeldperiode.

Deze periode duurde van 18 t/m 31 maart 2024. De aanmeldformulieren voor de brugklas zijn weer gesloten.

Meer informatie over de eindtoets en centrale aanmeldweek is te vinden via onderstaande link:

Eindtoets wordt doorstroomtoets: wat verandert er? | PO-Raad (poraad.nl)