Aanmelden

Aanmelden voor brugklas 2024-2025?

Vanaf schooljaar 2023-2024 zijn scholen verplicht om te werken met de landelijke vastgestelde, centrale aanmeldweek.

U kunt uw kind alleen aanmelden in de week voorafgaand aan 1 april 2024. Op dat moment vindt u op deze pagina het aanmeldformulier voor de locaties van het Visser ‘t Hooft Lyceum.

Meer informatie over de eindtoets en centrale aanmeldweek is te vinden via onderstaande link:

Eindtoets wordt doorstroomtoets: wat verandert er? | PO-Raad (poraad.nl)