‘Super Challenge’

Tijdens dit po-vo project zijn leerlingen van verschillende basisscholen én verschillende middelbare scholen met elkaar aan het samenwerken om een oplossing te ontwerpen voor allerlei problemen. Het gaat om problemen die zich voordoen bij de omgang met social media. Zij voeren dit uit middels een ontwerpmethodiek genaamd  ‘design thinking’. Dit is een cyclisch proces waarbij verschillende fases doorlopen worden om zo tot een oplossing te komen. Donderdag 14 november kwam wijkagent Paul (te volgen via instagram en facebook) vertellen over de gevaren van social media. Dit was onderdeel van de ontwerpfase ‘emphatize’. De leerlingen hebben hem zijn ‘vest’ van het lijf gevraagd.