Verzuim

  • Je bent verplicht om alle lessen te volgen en beschikbaar te zijn voor schoolactiviteiten tot 16.00 uur.
  • Als je ziek bent, bellen je ouders dezelfde dag tussen 7.45 uur en 8.30 uur naar school. Wanneer je ook na een weekend nog ziek bent, bellen je ouders op maandagochtend opnieuw om je ziek te melden.
  • Als je op school ziek wordt, meld je dan bij de conciërge. Daar hoor je bij wie je toestemming moet vragen om naar huis te gaan. Wanneer je de volgende dag nog ziek bent, bellen je ouders naar school om dat te bevestigen.
  • Ben je weer beter, meld je dan bij de conciërge; daarna kun je de lessen weer volgen.
  • Heb je in verband met ziekte geen huiswerk kunnen maken, neem dan een briefje – ondertekend door je ouders – mee voor de leraren van wie je die dag les hebt.
  • Als je vooraf weet dat je één of enkele dagdelen moet missen, laat je ouders dan schriftelijk verlof vragen aan iemand van de schoolleiding. Een formulier daarvoor kan worden gedownload via de volgende link: Aanvraag vrijstelling schoolbezoek
  • Voor het missen van een of meer lesuren (bijvoorbeeld in verband met bezoek aan de tandarts), neem je een briefje mee voor de conciërge. Mis je een proefwerk, regel het inhalen daarvan dan zelf vooraf met de betrokken leraar. Zorg ervoor dat je het gemiste huiswerk overneemt. Ook daarvoor ben je zelf verantwoordelijk.
  • Als je door plotselinge ziekte of door een blessure niet in staat bent de gymles te volgen, dan meld je je in de eerste plaats bij de gymdocent en, als die dat nodig vindt, ook bij de conciërge.
  • Heb je zonder bericht lessen gemist, dan word je daarop aangesproken door iemand van de schoolleiding.