Vertrouwenspersoon

 

Contactpersoon en vertrouwenspersoon

De contactpersoon is een medewerker van onze school. Hij/zij is er voor leerlingen die zich zorgen maken over of te maken hebben met bijvoorbeeld pesten, seksuele intimidatie, seksuele handelingen of agressie op school. De contactpersoon handelt altijd zorgvuldig en vertrouwelijk en kan eventueel doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon (zie hieronder).

Onze contactpersoon is mevrouw Hokke, bereikbaar via 0715890488.

Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon van SCOL. Kijk voor de contactgegevens op de website van SCOL: Regelingen en protocollen – SCOL Leiden (scoleiden.nl).

Op de website van SCOL vindt u ook het protocol seksuele intimidatie: Protocol_Seksuele_Intimidatie_SCOL_PO_VO (scoleiden.nl)