Vertrouwenspersoon

Medewerkers van SCOL, ouders en leerlingen vanaf 16 jaar die ongewenst gedrag ervaren en dit liever bespreken met een externe vertrouwenspersoon, kunnen contact opnemen met een van onze externe vertrouwenspersonen.

Met ingang van 1 januari 2021 heeft SCOL 4 externe vertrouwenspersonen. Twee vertrouwenspersonen voor medewerkers en twee vertrouwenspersonen voor ouders.

U kunt de vertrouwenspersonen bereiken via de mail of telefonisch. Afhankelijk van de vraag of u een medewerker of een ouder bent, zult u in contact worden gebracht met de juiste vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon voor ouders:
Anjo Pluijmers
Arnoud Kok

Vertrouwenspersoon voor medewerkers:
Anton de Leeuw
Lilian Vermeulen

Allen zijn werkzaam bij Centrum Vertrouwenspersonen Plus (CVP+) in Den Haag
T 070-2600032
info@cvp-plus.nl
www.cvp-plus.nl