Veiligheid

 

Je veilig voelen

We vinden het belangrijk dat personeel en leerlingen ervaren dat ze in een veilige school werken en leren. Tegelijkertijd willen we graag dat ons gebouw open is in de letterlijke zin van het woord. De leerpleinen en de lokalen gaan niet op slot en we vertrouwen elkaar dat we er samen alles aan doen dat we in en om de school ons geen zorgen hoeven te maken over onveiligheid, diefstal of vandalisme.

Goed zorgen voor elkaar

Omdat we een kleine open en overzichtelijke school zijn en elkaar goed kennen, denken we dat we daarmee al randvoorwaarden scheppen die bijdragen aan veiligheid. Daarnaast doen we soms heel realistische brandoefeningen, trainen we onze BHV-ers, zorgen we goed voor onze spullen en hebben we een uitstekend contact met onze wijkagent, die je regelmatig in de school ziet, vaak zonder dat er een vervelende aanleiding is, maar gewoon om met ons in gesprek te zijn.   Sociale veiligheid is belangrijk bij het Visser in Leiderdorp. De school biedt een omgeving waar de leerlingen zich prettig voelen en tot optimale prestaties komen. De kleinschaligheid van de school helpt hier zeker bij.

 

 

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid is belangrijk bij het Visser in Leiderdorp. De school biedt een omgeving waar de leerlingen zich prettig voelen en tot optimale prestaties komen. De kleinschaligheid van de school helpt hier zeker bij.

 

Veilig gevoel waarborgen

Door een goed voorbeeldgedrag bevordert en waarborgt de leraar de sociale veiligheid. Dit gebeurt op allerlei manieren:

  • Elkaar houden aan gestelde normen en afgesproken gedrag
  • Stimuleren van positief sociaal gedrag
  • Aandacht voor respect en tolerantie
  • Goede leerlingenbegeleiding
  • Samenwerking met diverse instanties
  • Sociale binding met leerlingen en ouders

Pestbeleid

Wordt er toch gepest, dan speelt de mentor een belangrijke rol. Deze besteedt er aandacht aan in de mentorlessen en zorgt ervoor dat leerlingen weten hoe ze kenbaar kunnen maken als er sprake is van pestgedrag in de klas. In een pestprotocol hebben we afgesproken wat we dan doen om het pestgedrag te stoppen. Hier treft u het pestprotocol (PDF)

Wanneer de leerling niet voldoende heeft aan de mentor/coach, kan hij /zij ook terecht bij de ondersteuningscoördinatoren.

Cyberpesten

Hoofdstuk 7 van het pestprotocol gaat over digitaal pesten en cyberpesten. Cyberpesten is gepest worden op internet in je eigen, veilige omgeving. Het pesten kan dag en nacht doorgaan en er zijn geen omstanders om je te helpen. Hierdoor krijgt pesten en gepest worden een extra, heftige dimensie. Hoe blijf je als ouder op de hoogte van wat je kind doet op internet? Hoe kom je erachter of je kind gepest wordt of misschien zelf pest? Als u vragen hebt, kunt u altijd contact opnemen met de mentor of met de zorgcoördinator van de vestiging van uw kind. U kunt ook de hieronder genoemde websites raadplegen voor meer informatie.