Veiligheid

 

Je veilig voelen

We vinden het belangrijk dat personeel en leerlingen ervaren dat ze in een veilige school werken en leren. Tegelijkertijd willen we graag dat ons gebouw open is in de letterlijke zin van het woord. De leerpleinen en de lokalen gaan niet op slot en we vertrouwen elkaar dat we er samen alles aan doen dat we in en om de school ons geen zorgen hoeven te maken over onveiligheid, diefstal of vandalisme.  

Goed zorgen voor elkaar

Omdat we een kleine open en overzichtelijke school zijn en elkaar goed kennen, denken we dat we daarmee al randvoorwaarden scheppen die bijdragen aan veiligheid. Daarnaast doen we soms heel realistische brandoefeningen, trainen we onze BHV-ers, zorgen we goed voor onze spullen en hebben we een uitstekend contact met onze wijkagent, die je regelmatig in de school ziet, vaak zonder dat er een vervelende aanleiding is, maar gewoon om met ons in gesprek te zijn.   Sociale veiligheid is belangrijk bij het Visser in Leiderdorp. De school biedt een omgeving waar de leerlingen zich prettig voelen en tot optimale prestaties komen. De kleinschaligheid van de school helpt hier zeker bij.