Ouderbijdrage

Ouderbijdrage / tegemoetkoming

 

In het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een overzicht van de vrijwillige bijdrage voor het lopende schooljaar.

Voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage en andere schoolkosten hanteren wij het online betalingssysteem WIS Collect.

Ouders ontvangen een uitnodiging per mail.
De school gebruikt hiervoor de e-mailadressen in Magister.

Bekijk hier de instructievideo over WIS Collect.

 

Hulp bij laag inkomen

Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u misschien soms wat hulp nodig bij het betalen van bijvoorbeeld het schoolreisje of de muziekles voor uw kind.

Op www.leiden.nl/hulpbijlaaginkomen vindt u een overzicht van vergoedingen voor u en uw kind. U vindt hier de regelingen van de gemeenten Leiden en Leiderdorp. Ook via Stichting Leergeld kunt u vergoedingen aanvragen voor uw kind. Kijk op www.leergeld.nl/leiden.

Vergoedingen rijksoverheid

Op www.berekenuwrecht.nl staan vergoedingen van de rijksoverheid, zoals het kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

 

2020-2021 VHL Leiderdorp Ouderbijdragen (PDF)

Vrijwillige ouderbijdrage en schoolbenodigdheden VHL Leiderdorp (PDF)