Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage van ouders aan de school voor bepaalde extra activiteiten en materiële zaken. Natuurlijk hopen wij dat ouders begrijpen dat een financiële bijdrage onmisbaar is voor het aanbod en de kwaliteit van deze extra activiteiten.

Per 1 augustus 2021 is de wetgeving aangepast. Informatie over de vrijwillige ouderbijdrage van onze school vindt u hieronder:

2023-2024 VHL Leiderdorp Ouderbijdragen