Ouderbijdrage

Hieronder kunt u een toelichting lezen over de volgende drie posten:

– vrijwillige ouderbijdrage
– bijdrage aan het vak excursie
– bijdrage aan de schoolkosten

De vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage aan de vak excursies zijn een aanvulling op het budget dat de school van de overheid ontvangt, een bedrag dat uitsluitend toereikend is voor de basale uitgaven. Dankzij uw ouderbijdrage zijn we in staat om activiteiten en lessen extra ‘aan te kleden’. Om die reden zijn we erg blij dat veel ouders ieder jaar naar vermogen bijdragen.
Hieronder geven we een toelichting op de onderdelen die in de factuur worden genoemd. Een deel van de bedragen zijn afhankelijk van het leerjaar van uw kind.

Vrijwillige ouderbijdrage:

Activiteiten gedurende het schooljaar: sinterklaas- en kerstviering, open podium, schooltoneel, mentoractiviteiten, enzovoort.

Cultuurkaart: veel activiteiten op school worden georganiseerd dankzij de cultuurkaart: een initiatief waarin ouders een financieel aandeel hebben (€ 10) en waar de overheid een deel (€ 5) bovenop legt. Onze school zet de cultuurkaart klassikaal in door activiteiten te organiseren als toneelvoorstellingen, gastlessen, museumbezoek enzovoort. Voor leerlingen is de kaart ook een kortingskaart bij bijvoorbeeld bioscopen en zelfs bij sommige (kleding)winkels.

Oase: een magazine voor dagopeningen tijdens het eerste lesuur.

Vakexcursies

Introductie schooljaar / schoolkamp / schoolreis activiteiten aan het begin van het schooljaar ter bevordering van een positieve groepsvorming, in enkele leerjaren gekoppeld aan een schoolkamp. In 3 mavo is er een reis naar Schotland.

Klassieke talen en Spaans: vak excursie.

Afsluiting 4 mavo: voor leerlingen van 4 mavo is er ieder jaar een speciale activiteit ter afsluiting van hun schoolcarrière.

Schoolkosten

Facilitaire schoolkosten: schoolpas, leerlingenparlement, ouderplatform, print- en kopieerfaciliteiten, ICT.
Projectdagen: activiteiten ter introductie en afsluiting van het schooljaar, activiteiten tijdens de projectweek in december.
Huur van de locker: inclusief borg.

Hulplessen in het eerste leerjaar: extra lessen waarin de school maatwerk aanbiedt aan leerlingen door extra inzet van personeel.

Kunstroute en sportroute: in de brugklas werken met vakoverstijgende programma’s, extra materialen en kleinere groepen leerlingen.

Science / technologie: een bijzonder vak op de lessentabel dat veelvuldig gebruik maakt van kwalitatief hoogwaardig, doorgaans zelfontwikkeld lesmateriaal.

Hulp bij laag inkomen

Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u misschien soms wat hulp nodig bij het betalen van bijvoorbeeld het schoolreisje of de muziekles voor uw kind.

Op www.leiden.nl/hulpbijlaaginkomen vindt u een overzicht van vergoedingen voor u en uw kind. U vindt hier de regelingen van de gemeenten Leiden en Leiderdorp. Ook via Stichting Leergeld kunt u vergoedingen aanvragen voor uw kind. Kijk op www.leergeld.nl/leiden.

Vergoedingen rijksoverheid

Op www.berekenuwrecht.nl staan vergoedingen van de rijksoverheid, zoals het kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.