Ouderbetrokkenheid

 

Goed samenwerken

Op het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiderdorp is het belangrijk dat de docenten, ouders en leerlingen goed samenwerken zodat het leren zowel op school als thuis goed gaat.

Samen verantwoordelijk

Ouders en leerlingen spelen een belangrijke rol bij het steeds beter maken van ons onderwijs. Dit doen we door met ouders in gesprek te zijn tijdens ouderplatformbijeenkomsten en door leerlingen mee te laten praten in de leerlingenraad. Ook maken we gebruik van feedback die ouders en leerlingen ons geven in de enquêtes van Kwaliteitsscholen.

In gesprek

We willen graag goed bereikbaar zijn en ervoor zorgen dat de drempel laag is voor contact. Aan het begin van het schooljaar is er een kennismakingsavond voor de ouders. Twee keer per jaar nodigen we ouders en leerlingen uit om met docenten en de mentor te spreken en afspraken te maken over de voortgang van de studie. We maken daarnaast graag tijd voor het extra gesprek met ouders en leerlingen.