Downloads

 

Onderstaand treft u diverse bestanden in PDF aan:

 

Brief laatste week all ouders 7 juli (PDF)

Bijlage Visser typcursus (PDF)

Bijlage inleverschema inleverdag schoolboeken 15 juli (PDF)

 

Brief ouders en leerlingen 3 mavo ML 1 juli 2020 (PDF)

Brief ML 1 juli 2020 bijlage projectdag 3 mavo (PDF)

Brief ML 1 juli 2020 bijlage Rooster bespreking schoolexamens (PDF)

Brief ML 1 juli 2020 bijlage Opgeven herkansing SE1 (PDF)

 

Informatie laatste schoolweken (PDF) 

Samenvatting aangepaste bevorderingsnormen en maatwerkaanbod VHL Leiderdorp 2020 (PDF)

Brief ouders – onderwijs vanaf 2 juni (PDF)

Update 4 Mavo woensdag 20 mei (PDF)

Uitslagdag 4 mavo woensdag 20 mei bericht aan leerlingen en ouders en verzorgers (PDF)

 

Updates mbt coronavirus:

Brief leerlingen en ouders over onderwijs na 1 juni verstuurd op 15 mei (PDF)

Update voor ouders en leerlingen nummer 7 verstuurd op vrijdag 24 april (PDF)

Corona update voor ouders en leerlingen verstuurd op donderdag 02 april (PDF)

Corona update voor leerlingen en ouders verstuurd op woensdag 01 april brief nr 5 (PDF)

Corona update voor ouders en leerlingen nummer 4 verstuurd op vrijdag 27 maart (PDF)

Aangescherpt beleid_ouders leerlingen_verstuurd op di 24 maart (PDF)

Corona update voor leerlingen en ouders nummer 3 – MS Teams instructie voor online meetings verstuurd 20 maart (PDF)

Brief ouders en leerlingen 4Mc schoolexamen verstuurd op do 19 maart (PDF)

Brief ouders en leerlingen schoolexamen 4Ma 4Mb verstuurd op do 19 maart (PDF)

Corona update leerlingen brief 2 18 maart 2020 (PDF)

Continuiteit onderwijs dinsdag 17 maart verstuurd aan alle leerlingen(PDF)

Continuiteit onderwijs (PDF) geplaatst op 16 maart 

Niet naar school wat betekent dit voor de voorbereiding op de (school)examens (PDF) geplaatst op 16 maart

 

Lessentabel VHL Leiderdorp (PDF)

 

PTA klas 4Mc Schoolbaan (PDF)

Uittreksel uit het EINDEXAMENBESLUIT 4 Mc Schoolbaan (PDF)

 

Pestprotocol (PDF)

Genotmiddelenprotocol (PDF)

Dyslexieprotocol (PDF)

Dyscalculieprotocol sept 2019 (PDF)

 

Reglement Deelraad Visser ‘t Hooft – Leiderdorp (PDF)

VHL_Bevorderingsnormen_2019-2020 (PDF)

Aanvraagvrijstellingschoolbezoek (PDF)

Examenreglement_MAVO_2019-2020_definitief (PDF)

 

PTA MAVO Leiderdorp Cohort 2018-2020 (PDF)

PTA MAVO Leiderdorp Cohort 2019-2021 (PDF)

 

Leerlingenstatuut SCOL (PDF)

Schoolondersteuningsprofiel Leiderdorp september 19 (PDF)

 

Vakkenkeuzen formulier 3 mavo 2020-2021 (PDF)

 

Aftekenkaart maatschappelijke stage 3e klassen (PDF)