Afspraken op school

Er zijn elke dag heel veel leerlingen, leraren en andere medewerkers in de school. Als we alles goed willen laten verlopen, zijn er afspraken nodig. De meeste dingen voelen we zelf wel aan, maar een aantal belangrijke afspraken over de manier waarop we omgaan met het schoolgebouw en de directe omgeving en over veiligheid, gezondheid en schoolverzuim, zijn hier te vinden:

Praktische afspraken

 • Kom op een eenvoudige fiets naar school en zet die op slot in de fietsenkelder. Voor mountainbikes zijn er speciale rekken. De overdekte stalling boven is voor docenten. Voor leerlingen met een brommer is er aan de voorkant achter het hek een speciale strook gereserveerd. Fietsen met een bagagerek of -bak worden aan de achterkant van het gebouw neergezet. Heb je een ander type fiets dat niet in de normale rekken past, vraag dan toestemming aan een van de conciërges om je fiets elders te parkeren.
 • Roken in en rond het schoolgebouw is in geen geval toegestaan, ook niet op het moment waarop je aankomt op school of waarop je weggaat.
 • Het in bezit hebben en/of gebruiken van een shisha-pen of e-sigaret is voor alle leerlingen te allen tijde verboden.
 • Eten, drinken, snoepen en kauwgum kauwen is alleen toegestaan in de aula of buiten het gebouw, en alleen in de pauzes, voor aanvang van de lessen en aan het eind van de schooldag.
 • In de pauzes, voor aanvang van de lessen en aan het eind van de schooldag mag je niet in de lokalen, de gangen, de studieruimtes, de garderobe of de fietsenkelder zijn.
 • Er wordt in de school of in de omgeving van de school niet geschreeuwd, niet geduwd en niet wild gestoeid. Het taalgebruik is nooit grof of beledigend.
 • We willen een goede verstandhouding met de mensen in de buurt van de school; daarom is het niet toegestaan in pauzes of tussenuren de woonwijken in te gaan, ook niet voor een bezoek aan Hoogvliet of Winkelhof.
 • Of je nu buiten of binnen het schoolgebouw bent: afval gooi je altijd in de daarvoor bestemde bakken.
 • Om problemen te voorkomen, zorg je ervoor dat je met vrienden of bekenden die niet op onze school zitten alleen contact hebt buiten de schooltijden en uit de buurt van de school.
 • We zijn zuinig op het materiaal van de school. Als er iets beschadigd raakt, meld dat dan bij de conciërge. Wie opzettelijk schade toebrengt aan gebouw of inventaris, moet die schade altijd vergoeden.

Afspraken in de studieruimtes

 • In lokalen en op leerpleinen heerst altijd een werksfeer. Zorg ervoor dat je steeds je spullen bij je hebt en werk alleen aan de vakken van het aandachtsgebied.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het printen van je studieplanners: zorg dat je dat tijdig regelt en dat je je planners altijd zichtbaar op tafel hebt liggen.
 • Op de leerpleinen verander je niet willekeurig van plaats; als je bijvoorbeeld naar het toilet moet of naar de mediatheek wilt, dan vraag je daarvoor toestemming aan de docent of aan een assistent.
 • Spullen pakken uit je locker of dingen opbergen doe je voor aanvang van de lessen, aan het eind van de schooldag of in de pauzes, dus niet bij leswisselingen of tijdens een lesuur.
 • In tussenuren kun je onder toezicht op de leerpleinen rustig en stil je schoolwerk doen. In enkele gevallen moet je uitwijken naar de aula. Ook daar ga je rustig en stil aan het werk.
 • In lokalen en op leerpleinen wordt gesproken op gedempte toon, er worden geen jassen of petten gedragen, de kleding is niet aanstootgevend.
 • Voor de mediatheek gelden daarnaast nog enkele afzonderlijke regels: je houdt je aan de instructies van degenen die daar het toezicht hebben.
 • Gebruik van een mobiele telefoon onder lestijd is nergens in het gebouw toegestaan. Ook het maken of afspelen van beeld- of geluidsopnamen is niet toegestaan, tenzij daarvoor toestemming is verleend door personeel van de school. Naar muziek luisteren via een oortelefoon mag alleen buiten de lesuren. In de pauze mag je alleen tekstberichten versturen, muziek luisteren of een spelletje spelen op je telefoon. Bellen doe je dus niet in school, dit mag buiten op het schoolplein.

Afspraken over veiligheid en gezondheid

 • Alcohol en drugs zijn ten strengste verboden; dat geldt ook voor vuurwerk, messen, laserpennen of andere voorwerpen die lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. Wanneer er een ernstig vermoeden bestaat dat zich dergelijke spullen in een locker bevinden, kan de school de locker (laten) openen, nadat de leerling daarvan in kennis is gesteld en in principe in zijn of haar bijzijn.
 • De school is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal of vermissing. Laat daarom nooit geld of waardevolle voorwerpen achter in je jas of in je tas, en liever ook niet in je locker.
 • De school heeft samen met de politie Hollands Midden (team Leiderdorp) een handelingsprotocol opgesteld. In sommige gevallen zal de school de politie in kennis stellen van incidenten of om advies vragen voor het doen van aangifte. Dit handelingsprotocol is opvraagbaar bij de administratie.
 • De school beschikt ook over een een pestprotocol en een protocol genotmiddelen, beide eveneens opvraagbaar bij de administratie.

Afspraken over schoolverzuim

 • Je bent verplicht om alle lessen te volgen en beschikbaar te zijn voor schoolactiviteiten tot 16.00 uur.
 • Als je ziek bent, bellen je ouders dezelfde dag tussen 7.45 uur en 8.30 uur naar school. Wanneer je ook na een weekend nog ziek bent, bellen je ouders op maandagochtend opnieuw om je ziek te melden.
 • Als je op school ziek wordt, meld je dan – met je schoolpas – bij de conciërge. Daar hoor je bij wie je toestemming moet vragen om naar huis te gaan. Wanneer je de volgende dag nog ziek bent, bellen je ouders naar school om dat te bevestigen.
 • Ben je weer beter, meld je dan met je schoolpas bij de conciërge; daarna kun je de lessen weer volgen.
 • Heb je in verband met ziekte geen huiswerk kunnen maken, neem dan een briefje – ondertekend door je ouders – mee voor de leraren van wie je die dag les hebt.
 • Als je vooraf weet dat je één of enkele dagdelen moet missen, laat je ouders dan schriftelijk verlof vragen aan iemand van de schoolleiding. Een formulier daarvoor kan worden gedownload vanaf de website van de school.
 • Voor het missen van een of meer lesuren (bijvoorbeeld in verband met bezoek aan de tandarts), neem je een briefje mee voor de conciërge. Mis je een proefwerk, regel het inhalen daarvan dan zelf vooraf met de betrokken leraar. Zorg ervoor dat je het gemiste huiswerk overneemt. Ook daarvoor ben je zelf verantwoordelijk.
 • Als je door plotselinge ziekte of door een blessure niet in staat bent de gymles te volgen, dan meld je je in de eerste plaats bij de gymdocent en, als die dat nodig vindt, ook bij de conciërge.
 • Heb je zonder bericht lessen gemist, dan word je daarop aangesproken door iemand van de schoolleiding.