Afspraken op school

 

Chromebook

Je Chromebook neem je elke dag mee naar school. Zorg ook dat hij opgeladen is. Wanneer je hem vergeet of niet opgeladen hebt, dan telt dit als boeken vergeten. Je pakt je Chromebook alleen uit je tas wanneer de docent hierom vraagt. Het is niet de bedoeling dat je andere dingen op je Chromebook doet dan schoolse dingen. Dus geen spelletjes, whatsapp enz. Ook is het de bedoeling dat je de hoes altijd om je Chromebook laat zitten. 

 

Telefoon

Je telefoon mag mee de klas in, maar mag niet zichtbaar of hoorbaar zijn. Hij zit dus vanaf het moment dat je de klas binnenkomt al in je tas en het geluid staat op stil. Wanneer je je telefoon toch zichtbaar hebt of hij gaat af, dan kan hij ingenomen worden.

 

Pauze

In de pauze zit je in de aula of buiten op het schoolplein. Ga je van het schoolplein af, dan is de regel dat je de weg niet over mag steken. Je kan wel een rondje om de school maken over de dijk. Zorg dat je buiten geen overlast veroorzaakt voor buurtbewoners en geen afval achterlaat. 

 

Huiswerk en toetsen

Huiswerk en toetsen worden opgegeven in de lessen. Houd dit zelf goed bij in je agenda. Ook worden het huiswerk en toetsen in Magister gezet.

De regel hier op school is dat je maximaal vier proefwerken per week en een per dag mag hebben, met uitzondering van toetsdagen. 

 

Boeken/huiswerk vergeten

Wanneer je je boeken en/of huiswerk vergeet, wordt dit in Magister gezet. Je mentor houdt bij hoe vaak dit voorgekomen is. Wanneer je je huiswerk niet maakt en/of je boeken vergeet heeft dit gevolgen. Bij 3 keer vergeten krijg je een gesprek met je mentor. Bij 6 keer worden je ouders gebeld. Bij 9 keer wordt je teamleider op de hoogte gebracht. 

Kon je je huiswerk niet maken door bijvoorbeeld ziekte? Laat een van je ouders/verzorgers dan een ondertekend briefje meegeven.

 

Nablijven

Als een docent beslist dat je moet nablijven, dan moet je dat doen. Je moet elke dag tot 16.00 uur beschikbaar zijn voor schoolactiviteiten en dus ook voor nablijven. Hoe lang je dan moet nablijven, bespreek je met de docent. Dit kan in overleg ook tot na 16.00 uur zijn.

 

Rooster

Je rooster vind je in Magister. Ook roosterwijzigingen staan hierin. Controleer elke ochtend of er iets veranderd is in je rooster. 

 

Te laat

Wanneer je te laat op school of bij een les komt, meld je je meteen bij Hans. Ook als je geoorloofd te laat bent. Je gaat niet eerst naar de les, want dan word je niet binnengelaten. Bij Hans haal je een telaatbriefje en daarmee mag je de les weer in. Bij 3 keer ongeoorloofd te laat, meld je je de volgende schooldag om 8.00 uur bij Hans. Kom je vaker te laat, worden je ouders op de hoogte gebracht en uiteindelijk kan zelfs leerplicht ingeschakeld worden. Je blijft je dan ook nog steeds om 8.00 uur melden.

 

Ziek

Als je op school ziek wordt, meld je je bij Hans en krijg je een briefje. Dit briefje moet je laten ondertekenen door een teamleider of de verzuimcoördinator. Daarna mag je naar huis. Ga nooit zomaar naar huis, want dan wordt je ongeoorloofd afwezig gezet. Ben je weer beter, dan neem je het briefje ondertekend mee terug naar school en lever je het in bij Hans.

Is het in de ochtend al duidelijk dat je niet naar school kan komen? Dan belt een van je ouders/verzorgers tussen 7.45 uur en 8.30 naar de school om dit door te geven (071 – 589 04 88). Ben je na het weekend nog steeds ziek? Dan moet je opnieuw ziek gemeld worden.

Als je weer op school bent, moet je jezelf beter melden bij Hans!

 

Als je ziek bent, mis je natuurlijk lessen. Gebruik je planners en Magister om bij te houden welk werk je moet maken. Vraag je klasgenoten of mail eventueel je docenten om te vragen wat je mist in de les. Ook kan je toetsen missen. Het is jouw verantwoordelijkheid om al het gemiste werk in te halen!

 

Corona

De volgende coronaregels gelden op school:

  • Heb je klachten die op corona lijken, zoals hoesten en keelpijn? Blijf dan thuis en laat je testen bij de GGD, ook als je gevaccineerd of immuun bent. Alleen met een negatieve uitslag mag je weer naar school. Een zelftest is niet betrouwbaar bij klachten en volstaat in dat geval dus niet. 
  • Voor (nog) niet gevaccineerde leerlingen geldt een dringend advies om je twee keer per week te zelftesten. Is de uitslag daarbij positief? Laat je dan testen door de GGD. Met klachten mag je je niet testen met de zelftest. Deze werkt dan namelijk niet voldoende. Klachten door bijvoorbeeld hooikoorts zijn een uitzondering.
  • Houdt verder zoveel mogelijk afstand van je docenten. Onderling met medeleerlingen hoef je geen afstand te houden.
  • Wanneer je door de school loopt is een mond-neuskapje verplicht. Als ze zit mag hij af. 
  • Tot slot geldt er een quarantaine plicht als je in contact bent geweest met een positief getest persoon en (nog) niet volledig bent gevaccineerd (+2 weken wachttijd). 

 

Spijbelen

Wanneer je opzettelijk niet naar de les komt, worden je ouders meteen ingelicht. Ook komt er een melding van in Magister. Je haalt de gemiste uren dubbel in. Wanneer het vaker gebeurt, volgt er een gesprek met leerplicht. Zelfs bureau Halt kan hiervoor ingeschakeld worden.

 

Andere afwezigheid

Moet je naar de dokter, ortho enz.? Laat een van je ouders/verzorgers naar school bellen om dit door te geven. Ook kunnen ze je een ondertekend briefje meegegeven. Geef dit briefje dan aan de docent bij wie je eerder weggaat en daarna aan Hans. Ook hierbij geldt dat het gemiste werk jouw verantwoordelijkheid is. Ga hier dus zelf achteraan. 

 

Contact

Wil je contact opnemen met een docent, teamleider of een ander personeelslid, dan kan dat via de mail. Het e-mailadres is altijd afkorting@vhl.nl. Maak een nette mail en gebruik beleefd taalgebruik. Kom je met de docent niet uit, mail dan je mentor. Als je mentor het ook niet kan oplossen, mail je je teamleider (bro@vhl.nl). Heb je problemen met ICT-zaken, mail dan mevrouw van Dijke (dij@vhl.nl).

Het telefoonnummer van de school is 071 – 589 04 88 voor ziekmeldingen en acute zaken.

Cijfers en overgang

Cijfers

Je cijfers worden bijgehouden in Magister. Je kan ze hier zelf bekijken, maar ook je ouders en docenten kunnen dat doen. Het is de bedoeling dat je hier regelmatig kijkt en bijhoudt wat je voor je vakken staat. 

Toetsen tellen 1x, 2x of 3x mee. Het jaar is opgedeeld in twee periodes. Na periode 1 krijg je een rapport met je cijfers tot dan toe. Na periode 2 krijg je weer een rapport met je gemiddelde cijfers van het hele schooljaar. 

Vanaf een 5.5 is een cijfer voldoende. In de brugklas is het laagste cijfer meestal een 3. 

Als je een toets mist, komt er inh. (inhalen) in Magister te staan. Aan het eind van het jaar moet alles ingehaald zijn. Zorg dat je hier zelf achteraan gaat!

 

Overgang naar klas 2

In principe gaat iedereen over naar klas 2, omdat we werken met een tweejarige brugperiode. Als het na een jaar al duidelijk is dat het niveau écht te hoog of te laag is, kan je eerder van klas wisselen.