Het Visser Leiderdorp biedt de onderwijsniveaus mavo, havo, atheneum en gymnasium aan. Als leerlingen beginnen in leerjaar 1 in Leiderdorp, staan nog heel veel verschillende leerroutes open. Ook na het tweede en derde leerjaar is het soms mogelijk om te switchen van onderwijsniveau.

 

Routes op weg naar bovenbouw

Leerlingen doorlopen uiteindelijk een mavo-, een havo-, of een vwo-traject. De overstap naar de havo- of vwo-bovenbouw, verloopt vrijwel zonder uitzondering uitstekend. Leerlingen met een mavodiploma en voldoende groeimogelijkheden kunnen doorstromen naar de bovenbouw havo in Leiden.

 

Vwo: leren door ontdekken

Vwo-leerlingen leren graag door te ontdekken en worden hierbij uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. De specifieke vwo-aanpak staat centraal in de vakoverstijgende projecten en is kenmerkend voor de wijze waarop de vwo’er tijdens de schoolloopbaan aan het werk is.

 

Modern gymnasium

Het Visser in Leiderdorp biedt al zo’n zestig jaar gymnasium aan.

De leerlingen krijgen naast de reguliere vakken ook Grieks en Latijn.  Nuttig voor taalgevoel, maar ook goed voor de vervolgopleiding, bijvoorbeeld geneeskunde. Gymnasiumleerlingen leren analytisch en probleemgericht denken. Vaardigheden die van pas komen bij exacte vakken, zoals wiskunde. De leerlingen zetten net een stapje verder om de uitdaging aan te gaan en krijgen een beter begrip van zichzelf en de wereld om zich heen.

Als enige gymnasium in de regio biedt de school Spaans aan. Juist als uw kind gymnasium doet, komt dit vak goed tot zijn recht. Spaans is namelijk ontstaan uit het Latijn. De overeenkomsten zijn nog altijd overduidelijk.

Op het Visser Leiderdorp beginnen de leerlingen in leerjaar 1 met Latijn. Grieks krijgen ze vanaf de tweede klas. In leerjaar 1 krijgt men vier uur per week Latijn. Deze vallen tegelijk met de pleinuren van een aantal andere vakken, waardoor ze geen uitleg missen. Leerlingen leren goed plannen, zonder extra lesuren.

Naast de reguliere lessen Latijn en Grieks besteedt de school veel aandacht aan de klassieke cultuur. Zo gaan we in op mythes en het dagelijks leven in de oudheid. Daarnaast zijn er uitstapjes en excursies naar plaatsen die iets met de klassieke oudheid te maken hebben als Xanten en in de bovenbouw zelfs Rome.

Proefgymnasium
Leerlingen die in leerjaar 1 in een vwo klas worden geplaatst, krijgen de mogelijkheid om het gymnasium uit te proberen tot aan de kerstvakantie. Ze draaien dan een aantal maanden mee in het gymnasiumprogramma. Na dit eerste halfjaar beslist de leerling (ouders) en/of het docententeam definitief of de leerling het gymnasium blijft volgen of dat hij/zij toch gaat voor het atheneum. Omdat in leerjaar 1 de vwo-klas een combinatie is van atheneum en gymnasium, blijven de leerlingen in dezelfde klas.

Zie de pdf voor meer informatie over het gymnasium.

Gymnasium pdf

Groeien in onderzoeksvaardigheden

Vwo-leerlingen vinden het fijn om door hun docenten goed begeleid te worden bij het leren studeren. Daar houdt het Visser Leiderdorp rekening mee tijdens de vaklessen en het wekelijkse mentoruur.

Vakoverstijgend

Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en voor de ontwikkeling van talent. Het onderwijs in de lokalen en op de pleinen is erop gericht om de vwo-leerlingen in staat te stellen om vakoverstijgende vaardigheden zoals samenwerken en creatief denken te ontwikkelen.

Voorbereid de toekomst tegemoet

Uw kind wordt bij het vwo goed voorbereid op een studie in het wetenschappelijk onderwijs (wo): de universiteit. Het ontwikkelen van een onderzoekende houding en probleemoplossend vermogen hoort daarbij. Vwo-leerlingen kunnen bij het Visser Leiderdorp atheneum of gymnasium volgen.

 

Havo: leren door ervaren

Havoleerlingen leren graag door te ervaren en worden hierbij uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. De lessen in de havoklassen hebben een duidelijke en herkenbare structuur. Daarnaast is er ruimte voor eigen leervragen, voor persoonlijke ontwikkeling en het ontdekken van het eigen talent.

Studievaardigheden

Het doel van het Visser Leiderdorp is de havoleerling degelijk voor te bereiden op de bovenbouw en uiteindelijk op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). De studievaardigheden die daarvoor vereist zijn, zijn:

  • Leren plannen
  • Reflecteren
  • Samenwerken
  • Creatief denken
  • Ondernemerschap

 

Mavo: leren door ontmoeten

Elke leerling is gebaat bij een heldere structuur en bij een goede relatie met klasgenoten en docenten. De mavomentoren besteden daarom veel tijd aan het voeren van individuele gesprekken met hun leerlingen en aan het opbouwen van een goede onderlinge relatie. Juist de persoonlijke ontmoeting leidt tot de beste leerresultaten.

Waardevol diploma

Tijdens de reguliere lessen, tijdens projectdagen en buitenschoolse activiteiten leren de leerlingen wezenlijke vaardigheden die goed bruikbaar zijn in de latere vervolgopleidingen.

Stage

Het derde schooljaar start met een week vol teambuilding, inclusief overnachtingen. Grenzen worden verlegd en de onderlinge relaties worden extra verstevigd. In het derde jaar lopen de leerlingen ook twee stages:

  • Een beroepsstage met als doel zicht krijgen op een vervolgopleiding
  • Een maatschappelijke stage met als doel belangeloos waardevol zijn voor de maatschappij

 

Mbo of havo

De mavoleerlingen werken vier jaar lang hard om uiteindelijk een diploma te halen: een diploma dat goed aansluit bij het hoogste niveau in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De laatste jaren slaagt daarnaast ook een steeds groter aantal mavoleerlingen erin om succesvol in te stromen in 4 havo. Daar zijn we bijzonder trots op!