We staan bekend als een warme en kleinschalige school. Dit betekent echter niet dat ons aanbod ook kleinschalig is: naast de reguliere lessen bieden wij ook veel extra’s aan. Hieronder leest u er meer over.

Burgers van de toekomst

De maatschappij maakt dat uw kind later zelfstandig en wendbaar moet zijn en ook nog eens creatief en samenwerkend vraagstukken aan kan pakken. Hier bereidt het Visser Leiderdorp hem op voor. Digitaal onderwijs speelt hierin een rol.

Het Visser Leiderdorp biedt een ICT-rijke omgeving aan. Leerlingen zijn in staat hun eigen weg te vinden en van elkaar te leren. Doel is de leerling vaardig te maken en te leren juiste keuzes te maken.

Verrassen en nieuwsgierigheid prikkelen, daar is het onderwijs op de school op gericht. De lat ligt hoog, voor de leraren én de leerlingen. Voor die uitdaging gebruikt de school diverse werkvormen.

Alle leerlingen werken met een eigen Chromebook. De leerlingen werken met lesboeken, aangevuld met op maat aangeboden digitaal lesmateriaal. Uw kind werkt dus op school en thuis op hetzelfde apparaat.

Een Google-account geeft de leerlingen digitale gereedschappen, waarmee uw kind kan werken aan presentaties, schrijfopdrachten en projecten. Online oefenmateriaal wordt intensief gebruikt. Vrijwel overal zijn digiborden, waarop de leraar via de eigen laptop kan werken.

 

 

Leerplein

Leerlingen van het Visser in Leiderdorp zijn zowel in de lokalen als op het leerplein te vinden. Dit zijn open ruimtes per leergebied. In zo’n gebied zijn vakken samengebracht die met elkaar te maken hebben.

Zo krijgt uw kind bij Mens & Maatschappij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, economie, godsdienst en maatschappijleer. In de regulieren leslokalen wordt de stof uitgelegd. Op het leerplein leert uw kind vaak in teamverband en ontwikkelt het belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden als samenwerken, goed communiceren, creatief denken en problemen oplossen.

Uw kind gebruikt niet meer alleen een leerboek. De wereld om ons heen verandert razendsnel en door Chromebooks en laptops te gebruiken, leren de leerlingen om ICT goed te gebruiken.

Sport- en kunstroute

In leerjaar 1 volgt uw kind elke week lessen kunst (tekenen, muziek) en sport (lichamelijke opvoeding). Daarnaast kiest het twee extra lesuren kunst of sport.

Sport

Kiest uw kind de sportroute, dan heeft het twee extra uren sport per week. Diverse sporten worden aangeboden. Daarna kan het kiezen uit verschillende blokken, steeds bestaand uit vier sporten, bijvoorbeeld zwemmen, freerunning (met veel springen en salto’s), basketbal en zaalvoetbal.

Kunst

Twee uur extra kunst betekent dat uw kind bijvoorbeeld te maken krijgt met beeldende vorming, muziek, dans of drama. In eerste instantie krijgen de leerlingen alle vormen die de kunstroute te bieden heeft aangeboden. Daarna worden ze in groepjes ingedeeld bij een onderdeel naar keuze.

Visser Plus: onderzoeken en ontwerpen

Voor elk niveau biedt het Visser Leiderdorp de mogelijkheid deel te nemen aan Visser Plus. Met een coach maakt uw kind een plan voor een onderzoek of ontwerp. Wie meedoet aan Visser Plus gaat de school uit voor excursies en krijgt les van gastdocenten.

Visser Plus wordt eind mei op school afgesloten met een feestelijke presentatie waarbij ook ouders en andere belangstellenden zijn uitgenodigd. Bij een positief resultaat krijgen de leerlingen een Visser Plus certificaat.

Visser Xtra

De kunst- en sportroute is bij het Visser Leiderdorp alleen voor leerlingen uit leerjaar 1. Speciaal voor leerlingen die hierna verder willen met deze verdieping is er Visser Xtra. Deelname is bijna altijd kosteloos.
Alleen bij sporten als surfen, snowboarden, trampolinespringen, etc. wordt een vergoeding gevraagd maar bij activiteiten als freerunning, beachvolleybal, fotografie, koken, beeldhouwen en toneel kunnen leerlingen gratis deelnemen.

Spaans

Spaans is de derde meest gesproken taal op de wereld. Wie Spaans spreekt, heeft carrièremogelijkheden. De Spaanse taal is een deur naar de wereld. Het Visser Leiderdorp biedt Spaans aan vanaf leerjaar 1 tot het eindexamen.

Steeds meer bedrijven doen zaken op internationaal niveau. Daarom is het voor de toekomst een enorm pluspunt als uw kind Spaans spreekt. Naar verwachting gaan de Latijns-Amerikaanse landen een grote economische groei doormaken waardoor ze als internationale handelspartners van zeer groot belang worden.

Het Visser Leiderdorp speelt hierop in en daarom kunnen leerlingen op havo- en vwo-niveau tot en met het eindexamen Spaans volgen. Zij leren niet alleen de taal goed spreken en schrijven, maar ook komen ze van alles te weten over de cultuur van de Spaanssprekende landen.
Voor derdeklassers die Spanje van binnenuit willen leren kennen, is er ieder jaar een uitwisseling met een school in Spanje.

Leiderdorpse leerlingen brengen een bezoek aan leeftijdgenoten in Barcelona. Op hun beurt ontvangen ze als gastgezin een Spaanse leerling. Dat is leren in de praktijk: taal en cultuur in een directe, praktische toepassing.

Modern gymnasium

Het Visser in Leiderdorp biedt al zo’n zestig jaar gymnasium aan. Leerlingen kunnen ervoor kiezen om het gymnasium in leerjaar 1 uit te proberen en na een half jaar definitief te beslissen of ze hiermee doorgaan of toch te gaan voor het atheneum.
Goed kunnen leren én leren leuk vinden is een voorwaarde voor gymnasium. De leerlingen krijgen naast de reguliere vakken ook Grieks en Latijn. Nuttig voor taalgevoel, maar ook goed voor een opleiding als geneeskunde.

Gymnasiumleerlingen leren analytisch en probleemgericht denken. Vaardigheden die van pas komen bij exacte vakken, zoals wiskunde. De leerlingen zetten net een stapje verder om de uitdaging aan te gaan en krijgen een beter begrip van zichzelf en de wereld om zich heen.
Als enige gymnasium in de regio biedt de school Spaans aan. Juist als uw kind gymnasium doet, komt dit vak goed tot zijn recht. Spaans is namelijk ontstaan uit het Latijn. De overeenkomsten zijn nog altijd overduidelijk.

Op het Visser Leiderdorp beginnen de leerlingen in leerjaar 1 met Latijn. Grieks krijgen ze vanaf de tweede klas. In leerjaar 1 krijgt men vier uur per week Latijn. Deze vallen tegelijk met de ‘pleinuren’ van Nederlands, Engels, Spaans en wiskunde. Ze leren plannen, zonder extra lesuren.

Naast de reguliere lessen Latijn en Grieks besteedt de school veel aandacht aan de klassieke cultuur met drie projecten: filosofie, archeologie en mythologie. Daarnaast zijn er uitstapjes en excursies naar plaatsen die iets met de klassieke oudheid te maken hebben als Xanten en Rome.