We staan bekend als een warme en kleinschalige school. Dit betekent echter niet dat ons aanbod ook kleinschalig is: naast de reguliere lessen bieden wij ook veel extra’s aan. Hieronder leest u er meer over.

Burgers van de toekomst

De maatschappij maakt dat uw kind later zelfstandig en wendbaar moet zijn en ook nog eens creatief en samenwerkend vraagstukken aan kan pakken. Hier bereidt het Visser Leiderdorp hem op voor. Digitaal onderwijs speelt hierin een rol.

Het Visser Leiderdorp biedt een ICT-rijke omgeving aan. Leerlingen zijn in staat hun eigen weg te vinden en van elkaar te leren. Doel is de leerling vaardig te maken en te leren juiste keuzes te maken.

Verrassen en nieuwsgierigheid prikkelen, daar is het onderwijs op de school op gericht. De lat ligt hoog, voor de leraren én de leerlingen. Voor die uitdaging gebruikt de school diverse werkvormen.

Alle leerlingen werken met een eigen Chromebook. De leerlingen werken met lesboeken, aangevuld met op maat aangeboden digitaal lesmateriaal. Uw kind werkt dus op school en thuis op hetzelfde apparaat.

Een Google-account geeft de leerlingen digitale gereedschappen, waarmee uw kind kan werken aan presentaties, schrijfopdrachten en projecten. Online oefenmateriaal wordt intensief gebruikt. Vrijwel overal zijn digiborden, waarop de leraar via de eigen laptop kan werken.

 

 

Leerplein

Leerlingen van het Visser in Leiderdorp zijn zowel in de lokalen als op het leerplein te vinden. Dit zijn open ruimtes per leergebied. In zo’n gebied zijn vakken samengebracht die met elkaar te maken hebben.

Zo krijgt uw kind bij Mens & Maatschappij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, economie, godsdienst en maatschappijleer. In de regulieren leslokalen wordt de stof uitgelegd. Op het leerplein leert uw kind vaak in teamverband en ontwikkelt het belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden als samenwerken, goed communiceren, creatief denken en problemen oplossen.

Uw kind gebruikt niet meer alleen een leerboek. De wereld om ons heen verandert razendsnel en door Chromebooks en laptops te gebruiken, leren de leerlingen om ICT goed te gebruiken.

Sport- en kunstroute

In leerjaar 1 volgt uw kind elke week lessen kunst (tekenen, muziek) en sport (lichamelijke opvoeding). Daarnaast kiest het twee extra lesuren kunst of sport.

Sport

Kiest uw kind de sportroute, dan heeft het twee extra uren sport per week. Diverse sporten worden aangeboden. Daarna kan het kiezen uit verschillende blokken, steeds bestaand uit vier sporten, bijvoorbeeld zwemmen, freerunning (met veel springen en salto’s), basketbal en zaalvoetbal.

Kunst

Twee uur extra kunst betekent dat uw kind bijvoorbeeld te maken krijgt met beeldende vorming, muziek, dans of drama. In eerste instantie krijgen de leerlingen alle vormen die de kunstroute te bieden heeft aangeboden. Daarna worden ze in groepjes ingedeeld bij een onderdeel naar keuze.

Visser Plus: peergroup en persoonlijke begeleiding

Het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiderdorp heeft de ambitie om leerlingen in een vertrouwde en veilige omgeving uit te dagen (en te zien groeien) in kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheid. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling het onderwijs krijgt dat nodig is om tot leren te kunnen komen en om hen uit te dagen. Voor begaafde leerlingen is het in het bijzonder belangrijk om hier aandacht aan te besteden, omdat het lesaanbod op scholen voor hen niet per definitie nieuw of uitdagend zal zijn.
Om deze reden bieden wij voor deze doelgroep Visser Plus aan. Bij Visser Plus brengen we begaafde leerlingen samen met ontwikkelingsgelijken. We bieden hen verrijking, verdieping (op een hoger niveau ingaan op wat bij de verschillende vakken wordt aangeboden) en verbreding van de lesstof (andere onderwerpen of vaardigheden aanbieden dan in de reguliere lessen worden aangeboden). Daarnaast geven wij begaafde leerlingen de mogelijkheid om zich op andere gebieden te ontwikkelen, zoals leervaardigheden of inzicht krijgen in zichzelf en hun begaafdheid.

De begeleiders van deze Visser Plus zijn gediplomeerde ECHA/RITHA specialisten in ‘Gifted Education’, die ervaring hebben met werken met deze doelgroep. Deze begeleiders maken ook deel uit van de kring Passend Onderwijs voor Begaafde Leerlingen in de regio Leiden e.o.

Bij Visser Plus bieden we twee soorten begeleiding voor (hoog)begaafde leerlingen, te weten:

De peergroup: Deze groep bestaat uit leerlingen uit klas 1 t/m 4 met kenmerken van (hoog)begaafdheid, zoals een aangetoonde leervoorsprong. Deze leerlingen hebben een specifieke leerbehoefte en hebben baat bij contact met ontwikkelingsgelijken.
De peergroup komt elke week 1 lesuur bij elkaar. Dit zal tijdens een reguliere les zijn. De leerlingen leren samen met de begeleiders wat hun begaafdheid voor hen inhoudt, worden uitgedaagd en krijgen begeleiding bij onderwerpen die voor hun ontwikkeling belangrijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn vaardigheden, executieve functies, mindset en veerkracht.
De leerlingen worden door de begeleiders geselecteerd op basis van de overdacht van groep 8 naar klas 1. Bij leerlingen uit klas 2 t/m 4 gebeurt dit op basis van observaties van docenten en mentoren, contact met ouder(s)/verzorger(s) en/of onderzoeksverslagen. Er is altijd contact met ouder(s) voorafgaand aan deelname.

Persoonlijke begeleiding: Leerlingen uit klas 1 t/m 4 die begeleiding nodig hebben op het gebied van (leren omgaan met) (hoog)begaafdheid, persoonlijke leerbehoeften en/of motivatie voor schoolwerk kunnen individuele begeleiding krijgen. Indien door de mentor, het docententeam, de leerling zelf en/of ouder(s)/verzorger(s) gedacht wordt dat een leerling in aanmerking zou moeten komen voor deze vorm van begeleiding, zal de mentor contact opnemen met de ondersteuningscoördinatoren. Vervolgens wordt in overleg met de begeleiders en in samenspraak met ouder(s)/verzorger(s) bepaald of deze leerling baat zou kunnen hebben bij deze vorm van begeleiding. Voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen is het eerste aanspreekpunt in dit geval altijd de mentor.

Visser Xtra

De kunst- en sportroute is bij het Visser Leiderdorp alleen voor leerlingen uit leerjaar 1. Speciaal voor leerlingen die hierna verder willen met deze verdieping is er Visser Xtra. Deelname is bijna altijd kosteloos.
Alleen bij sporten als surfen, snowboarden, trampolinespringen, etc. wordt een vergoeding gevraagd maar bij activiteiten als freerunning, beachvolleybal, fotografie, koken, beeldhouwen en toneel kunnen leerlingen gratis deelnemen.

Spaans

Spaans is de derde meest gesproken taal op de wereld. Wie Spaans spreekt, heeft carrièremogelijkheden. De Spaanse taal is een deur naar de wereld. Het Visser Leiderdorp biedt Spaans aan vanaf leerjaar 1 tot het eindexamen.

Steeds meer bedrijven doen zaken op internationaal niveau. Daarom is het voor de toekomst een enorm pluspunt als uw kind Spaans spreekt. Naar verwachting gaan de Latijns-Amerikaanse landen een grote economische groei doormaken waardoor ze als internationale handelspartners van zeer groot belang worden.

Het Visser Leiderdorp speelt hierop in en daarom kunnen leerlingen op havo- en vwo-niveau tot en met het eindexamen Spaans volgen. Zij leren niet alleen de taal goed spreken en schrijven, maar ook komen ze van alles te weten over de cultuur van de Spaanssprekende landen.
Voor derdeklassers die Spanje van binnenuit willen leren kennen, is er ieder jaar een uitwisseling met een school in Spanje.

Leiderdorpse leerlingen brengen een bezoek aan leeftijdgenoten in Barcelona. Op hun beurt ontvangen ze als gastgezin een Spaanse leerling. Dat is leren in de praktijk: taal en cultuur in een directe, praktische toepassing.

Modern gymnasium

Het Visser in Leiderdorp biedt al zo’n zestig jaar gymnasium aan.

De leerlingen krijgen naast de reguliere vakken ook Grieks en Latijn.  Nuttig voor taalgevoel, maar ook goed voor de vervolgopleiding, bijvoorbeeld geneeskunde. Gymnasiumleerlingen leren analytisch en probleemgericht denken. Vaardigheden die van pas komen bij exacte vakken, zoals wiskunde. De leerlingen zetten net een stapje verder om de uitdaging aan te gaan en krijgen een beter begrip van zichzelf en de wereld om zich heen.

Als enige gymnasium in de regio biedt de school Spaans aan. Juist als uw kind gymnasium doet, komt dit vak goed tot zijn recht. Spaans is namelijk ontstaan uit het Latijn. De overeenkomsten zijn nog altijd overduidelijk.

Op het Visser Leiderdorp beginnen de leerlingen in leerjaar 1 met Latijn. Grieks krijgen ze vanaf de tweede klas. In leerjaar 1 krijgt men vier uur per week Latijn. Deze vallen tegelijk met de pleinuren van een aantal andere vakken, waardoor ze geen uitleg missen. Leerlingen leren goed plannen, zonder extra lesuren.

Naast de reguliere lessen Latijn en Grieks besteedt de school veel aandacht aan de klassieke cultuur. Zo gaan we in op mythes en het dagelijks leven in de oudheid. Daarnaast zijn er uitstapjes en excursies naar plaatsen die iets met de klassieke oudheid te maken hebben als Xanten en in de bovenbouw zelfs Rome.

Proefgymnasium
Leerlingen die in leerjaar 1 in een vwo klas worden geplaatst, krijgen de mogelijkheid om het gymnasium uit te proberen tot aan de kerstvakantie. Ze draaien dan een aantal maanden mee in het gymnasiumprogramma. Na dit eerste halfjaar beslist de leerling (ouders) en/of het docententeam definitief of de leerling het gymnasium blijft volgen of dat hij/zij toch gaat voor het atheneum. Omdat in leerjaar 1 de vwo-klas een combinatie is van atheneum en gymnasium, blijven de leerlingen in dezelfde klas.

Zie de pdf voor meer informatie over het gymnasium.

Gymnasium pdf