De school die voor jou gemaakt is!

Ben jij ook zo nieuwsgierig naar jouw nieuwe school? Misschien vind je ’t wel een beetje spannend? Niet nodig hoor! Want wat je nog niet weet, is dat je veel meer kunt dan je zelf denkt. Op onze school groeien leerlingen regelmatig zelfs boven hun schooladvies uit. Dat is geen toeval. Wij zetten alles in om jou persoonlijk te begeleiden en sterk te laten groeien. Het heeft ons gemaakt tot een hele bijzondere school: gemaakt voor jou!

Wij zijn een warme kleinschalige school die veel tijd en aandacht voor je heeft. Je hebt hier een brugklas van twee jaar en dus meer tijd om jouw niveau te ontdekken of er bovenuit te groeien. En er valt iets te kiezen: wil je extra sport of liever kunst? Wij verzorgen de eerste drie leerjaren van havo, atheneum en gymnasium. Je rondt je opleiding hierna af op de vestiging Visser ’t Hooft Kagerstraat of, indien gewenst, op een zelf gekozen school in de regio. Volg je bij ons de mavo-route (vmbo-t) dan kun je bij ons je diploma halen.

Je leert hier ook om geleidelijk zelfstandig te werken en samen te werken. Je kunt zelfs een proefgymnasium doorlopen om te ontdekken of dit jouw schooltype is. En voor de kennismaking en het wennen aan elkaar nemen we extra veel tijd.

 

   

 

Iedereen zijn eigen niveau

Het Visser Leiderdorp wil de leerlingen uitdagen, vertrouwen geven en een veilige leeromgeving bieden. Wij hebben een tweejarige brugperiode. Tijdens deze periode nemen we de tijd om met elkaar te kijken welk niveau het beste past. We doen dit vanuit de volgende groepen:

  • Mavo
  • Mavo/havo
  • Havo/vwo
  • Vwo (atheneum en gymnasium)

 

Sport- en kunstroute

In leerjaar 1 volgt uw kind elke week reguliere lessen kunst (tekenen, muziek) en sport (lichamelijke opvoeding). Daarnaast kiest het twee extra lesuren kunst of sport. Deze uren hebben een vaste plek in het vaste rooster.

Sport

Kiest uw kind de sportroute, dan heeft het twee extra uren sport per week. Diverse sporten worden aangeboden. Daarna kan het kiezen uit verschillende blokken, steeds bestaand uit vier sporten, bijvoorbeeld zwemmen, freerunning (met veel springen en salto’s), basketbal en zaalvoetbal.

Kunst

Twee uur extra kunst betekent dat uw kind bijvoorbeeld te maken krijgt met beeldende vorming, yoga, textiel of drama. In eerste instantie krijgen de leerlingen alle vormen die de kunstroute te bieden heeft aangeboden. Daarna worden ze in groepjes ingedeeld bij een onderdeel naar keuze.

 

Begeleiding

Goede begeleiding begint al voor de zomervakantie met de kennismaking. Na de vakantie is er een introductieweek. In de loop van leerjaar 1 ontdekken de leerlingen ook steeds meer over zichzelf:

  • Waar ben ik goed in?
  • Waar liggen mijn talenten?
  • Op welke manier leer ik het liefst?
  • Werk ik het liefst zelfstandig of samen met anderen?

 

Burgers van de toekomst

De maatschappij maakt dat uw kind later zelfstandig en wendbaar moet zijn en ook nog eens creatief en samenwerkend vraagstukken aan kan pakken. Hier bereidt het Visser Leiderdorp hem op voor. Digitaal onderwijs speelt hierin een rol.

Het Visser Leiderdorp biedt een ICT-rijke omgeving aan. Leerlingen zijn in staat hun eigen weg te vinden en van elkaar te leren. Doel is de leerling vaardig te maken en te leren juiste keuzes te maken.

Verrassen en nieuwsgierigheid prikkelen, daar is het onderwijs op de school op gericht. De lat ligt hoog, voor de leraren én de leerlingen. Voor die uitdaging gebruikt de school diverse werkvormen.

Alle leerlingen werken met een eigen Chromebook. De leerlingen werken met lesboeken, aangevuld met op maat aangeboden digitaal lesmateriaal. Uw kind werkt dus op school en thuis op hetzelfde apparaat.

Een Google-account geeft de leerlingen digitale gereedschappen, waarmee uw kind kan werken aan presentaties, schrijfopdrachten en projecten. Online oefenmateriaal wordt intensief gebruikt. Vrijwel overal zijn digiborden, waarop de leraar via de eigen laptop kan werken.

 

Leerplein

Leerlingen van het Visser in Leiderdorp zijn zowel in de lokalen als op het leerplein te vinden. Dit zijn open ruimtes per leergebied. In zo’n gebied zijn vakken samengebracht die met elkaar te maken hebben.

Zo krijgt uw kind bij Mens & Maatschappij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, economie, godsdienst en maatschappijleer. In de regulieren leslokalen wordt de stof uitgelegd. Op het leerplein leert uw kind vaak in teamverband en ontwikkelt het belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden als samenwerken, goed communiceren, creatief denken en problemen oplossen.

Uw kind gebruikt niet meer alleen een leerboek. De wereld om ons heen verandert razendsnel en door Chromebooks en laptops te gebruiken, leren de leerlingen om ICT goed te gebruiken.

 

Visser Plus: peergroup en persoonlijke begeleiding

Het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiderdorp heeft de ambitie om leerlingen in een vertrouwde en veilige omgeving uit te dagen (en te zien groeien) in kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheid. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling het onderwijs krijgt dat nodig is om tot leren te kunnen komen en om hen uit te dagen. Voor begaafde leerlingen is het in het bijzonder belangrijk om hier aandacht aan te besteden, omdat het lesaanbod op scholen voor hen niet per definitie nieuw of uitdagend zal zijn. Meer informatie hierover is te lezen op de pagina leerlingbegeleiding.

 

Spaans

Spaans is de derde meest gesproken taal op de wereld. Wie Spaans spreekt, heeft carrièremogelijkheden. De Spaanse taal is een deur naar de wereld. Het Visser Leiderdorp biedt Spaans aan vanaf leerjaar 1 tot het eindexamen.

Steeds meer bedrijven doen zaken op internationaal niveau. Daarom is het voor de toekomst een enorm pluspunt als uw kind Spaans spreekt. Naar verwachting gaan de Latijns-Amerikaanse landen een grote economische groei doormaken waardoor ze als internationale handelspartners van zeer groot belang worden.

Het Visser Leiderdorp speelt hierop in en daarom kunnen leerlingen op havo- en vwo-niveau tot en met het eindexamen Spaans volgen. Zij leren niet alleen de taal goed spreken en schrijven, maar ook komen ze van alles te weten over de cultuur van de Spaanssprekende landen.

 

 

Modern gymnasium

Het Visser in Leiderdorp biedt al zo’n zestig jaar gymnasium aan.

De leerlingen krijgen naast de reguliere vakken ook Grieks en Latijn.  Nuttig voor taalgevoel, maar ook goed voor de vervolgopleiding, bijvoorbeeld geneeskunde. Gymnasiumleerlingen leren analytisch en probleemgericht denken. Vaardigheden die van pas komen bij exacte vakken, zoals wiskunde. De leerlingen zetten net een stapje verder om de uitdaging aan te gaan en krijgen een beter begrip van zichzelf en de wereld om zich heen.

Als enige gymnasium in de regio biedt de school Spaans aan. Juist als uw kind gymnasium doet, komt dit vak goed tot zijn recht. Spaans is namelijk ontstaan uit het Latijn. De overeenkomsten zijn nog altijd overduidelijk.

Op het Visser Leiderdorp beginnen de leerlingen in leerjaar 1 met Latijn. Grieks krijgen ze vanaf de tweede klas. In leerjaar 1 krijgt men vier uur per week Latijn. Deze vallen tegelijk met de pleinuren van een aantal andere vakken, waardoor ze geen uitleg missen. Leerlingen leren goed plannen, zonder extra lesuren.

Naast de reguliere lessen Latijn en Grieks besteedt de school veel aandacht aan de klassieke cultuur. Zo gaan we in op mythes en het dagelijks leven in de oudheid. Daarnaast zijn er uitstapjes en excursies naar plaatsen die iets met de klassieke oudheid te maken hebben als Xanten en in de bovenbouw zelfs Rome.

Proefgymnasium
Leerlingen die in leerjaar 1 in een vwo klas worden geplaatst, krijgen de mogelijkheid om het gymnasium uit te proberen tot aan de kerstvakantie. Ze draaien dan een aantal maanden mee in het gymnasiumprogramma. Na dit eerste halfjaar beslist de leerling (ouders) en/of het docententeam definitief of de leerling het gymnasium blijft volgen of dat hij/zij toch gaat voor het atheneum. Omdat in leerjaar 1 de vwo-klas een combinatie is van atheneum en gymnasium, blijven de leerlingen in dezelfde klas.

Zie de pdf voor meer informatie over het gymnasium.

Gymnasium pdf

 

Vraag het gerust!

Kunt u niet alles vinden op onze website en heeft u vragen over de start in leerjaar 1? Mail gerust naar info@lp.vhl.nl