Leerlingbegeleiding

De ene leerling heeft steun en begeleiding nodig, de andere eerder verdieping. Door structurele hulp en intensieve ondersteuning te bieden, helpt het Visser Leiderdorp de leerling zo optimaal mogelijk te leren. De school biedt diverse vormen van ondersteuning.

Team

De begeleiding van uw kind is de verantwoording van het hele team. Tijdens elke les, bij elk vak en bij elke leraar is er aandacht voor.

Het mentoraat: centrale rol

Elke klas heeft een mentor. De mentor houdt in de gaten of uw kind nog met plezier naar school gaat en hoe het gaat met de resultaten. Alle keuzes die uw kind binnen de schoolloopbaan maakt, worden door de mentor begeleidt.
Voor u als ouder is de mentor de eerstaangewezen persoon voor contact. Tijdens de mentorles leert uw kind zaken als plannen en organiseren van werk. De mentor helpt uw kind vooruitkijken, coacht de leerlingen en bespreekt hoe de groep ervoor kan zorgen dat de sfeer goed blijft.

Decanaat: loopbaanbegeleiding

Voor loopbaanoriëntatie en beroepsbegeleiding kan de decaan geconsulteerd worden. Deze is beschikbaar voor individuele vragen van leerlingen.

Marijke Elfferich (elf) – afdeling havo/vwo

Peter-Frank Koster (ksr) – afdeling mavo

Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam bestaat uit interne en externe professionals, die inspelen op de hulpvraag van de leerling. Bij ons op school zijn dat Marjolein Snel (sne) en Marieke v.d. Ploeg (plg).

Visser Basis

Het team van leraren ontdekt in de loop van leerjaar 1 het niveau waarop uw kind het best functioneert. In leerjaar 1 vindt een signaleringsonderzoek rekenen en taal plaats. Wanneer blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt deze in kleine groepjes geboden. Dit is een reeks van tien ondersteuningsuren gericht op:

  • Taalachterstand in begrijpend lezen of Engels
  • Rekenachterstand
  • Plannen en organiseren van schoolse taken

Leerlingen met faalangst kunnen in aanmerking komen voor groepstraining.

Individuele ondersteuning

De school biedt aan leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie basisfaciliteiten zoals verlenging bij toetsen, regelkaarten, aangepaste vorm van correctie en het gebruik van het programma Kurzweil. Algemene afspraken staan in het dyslexie (PDF)– of dyscalculieprotocol (PDF).

Leerlingen kunnen ook in meer of mindere mate individuele ondersteuning nodig hebben om optimaal te functioneren als gevolg van bijvoorbeeld een leerachterstand, fysieke omstandigheden, een aandachtstoornis/autisme of sociaal-emotionele omstandigheden. Mocht een leerling individuele ondersteuning nodig hebben, dan gaat de ondersteuningscoördinator graag in overleg met de ouders en de leerling om te kijken of het Visser ‘t  Hooft Lyceum in Leiderdorp de juiste ondersteuning kan bieden. Voor deze leerlingen wordt een individueel plan opgesteld. Dit wordt regelmatig met de leerling en ouders geëvalueerd om te kijken in hoeverre de begeleiding voldoende ondersteuning biedt. Wanneer wij meer expertise nodig hebben, zullen wij onze externe zorgpartners (bv JGT, GGD, AED) inschakelen.

Via onderstaande link treft u het Schoolondersteuningsprofiel aan (PDF)

VHL Leiderdorp – Schoolondersteuningsprofiel 2021-2023