De ene leerling heeft steun en begeleiding nodig, de andere eerder verdieping. Door structurele hulp en intensieve ondersteuning te bieden, helpt het Visser Leiderdorp de leerling zo optimaal mogelijk te leren. De school biedt diverse vormen van ondersteuning.

 

Team

De begeleiding van uw kind is de verantwoording van het hele team. Tijdens elke les, bij elk vak en bij elke leraar is er aandacht voor.

 

Het mentoraat: centrale rol

Elke klas heeft een klassenmentor. In leerjaar 1 is er naast de mentor ook een coach. De mentor en de coach verdelen de leerlingen, zodat er meer ruimte is voor persoonlijke begeleiding. De mentor/coach houdt in de gaten of uw kind nog met plezier naar school gaat en hoe het gaat met de resultaten. Alle keuzes die uw kind binnen de schoolloopbaan maakt, worden door de mentor/coach begeleid.
Voor u als ouder is de mentor/coach de eerstaangewezen persoon voor contact. Tijdens de mentorles leert uw kind zaken als plannen en organiseren van werk. De mentor/coach helpt uw kind vooruitkijken, begeleidt de leerlingen en de mentor bespreekt hoe de groep ervoor kan zorgen dat de sfeer goed blijft.

 

Decanaat: loopbaanbegeleiding

Voor loopbaanoriëntatie en beroepsbegeleiding kan de decaan geconsulteerd worden. Deze is beschikbaar voor individuele vragen van leerlingen.

Marijke Elfferich (elf) – afdeling havo/vwo

Peter-Frank Koster (ksr) – afdeling mavo

Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam bestaat uit interne en externe professionals, die inspelen op de hulpvraag van de leerling. Bij ons op school zijn dat Marjolein Snel (sne) en Marieke v.d. Ploeg (plg).

 

Individuele ondersteuning

De school biedt aan leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie basisfaciliteiten zoals verlenging bij toetsen, regelkaarten, aangepaste vorm van correctie en het gebruik van het programma Kurzweil. Algemene afspraken staan in het dyslexie (PDF)– of dyscalculieprotocol (PDF).

Leerlingen kunnen ook in meer of mindere mate individuele ondersteuning nodig hebben om optimaal te functioneren als gevolg van bijvoorbeeld een leerachterstand, fysieke omstandigheden, een aandachtstoornis/autisme of sociaal-emotionele omstandigheden. Mocht een leerling individuele ondersteuning nodig hebben, dan gaat de ondersteuningscoördinator graag in overleg met de ouders en de leerling om te kijken of het Visser ‘t  Hooft Lyceum in Leiderdorp de juiste ondersteuning kan bieden. Voor deze leerlingen wordt een individueel plan opgesteld. Dit wordt regelmatig met de leerling en ouders geëvalueerd om te kijken in hoeverre de begeleiding voldoende ondersteuning biedt. Wanneer wij meer expertise nodig hebben, zullen wij onze externe zorgpartners (bv JGT, GGD, AED) inschakelen.

Via onderstaande link treft u het Schoolondersteuningsprofiel aan (PDF)

VHL Leiderdorp – Schoolondersteuningsprofiel 2021-2023

 

Visser Plus

Het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiderdorp heeft de ambitie om leerlingen in een vertrouwde en veilige omgeving uit te dagen (en te zien groeien) in kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheid. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling het onderwijs krijgt dat nodig is om tot leren te kunnen komen en om hen uit te dagen. Voor begaafde leerlingen is het in het bijzonder belangrijk om hier aandacht aan te besteden, omdat het lesaanbod op scholen voor hen niet per definitie nieuw of uitdagend zal zijn.
Om deze reden bieden wij voor deze doelgroep Visser Plus aan. Bij Visser Plus brengen we begaafde leerlingen samen met ontwikkelingsgelijken. We bieden hen verrijking, verdieping (op een hoger niveau ingaan op wat bij de verschillende vakken wordt aangeboden) en verbreding van de lesstof (andere onderwerpen of vaardigheden aanbieden dan in de reguliere lessen worden aangeboden). Daarnaast geven wij begaafde leerlingen de mogelijkheid om zich op andere gebieden te ontwikkelen, zoals leervaardigheden of inzicht krijgen in zichzelf en hun begaafdheid.

De begeleiders van deze Visser Plus zijn gediplomeerde ECHA/RITHA specialisten in ‘Gifted Education’, die ervaring hebben met werken met deze doelgroep. Deze begeleiders maken ook deel uit van de kring Passend Onderwijs voor Begaafde Leerlingen in de regio Leiden e.o.

Bij Visser Plus bieden we twee soorten begeleiding voor (hoog)begaafde leerlingen, te weten:

De peergroup: Deze groep bestaat uit leerlingen uit klas 1 t/m 4 met kenmerken van (hoog)begaafdheid, zoals een aangetoonde leervoorsprong. Deze leerlingen hebben een specifieke leerbehoefte en hebben baat bij contact met ontwikkelingsgelijken.
De peergroup komt elke week 1 lesuur bij elkaar. Dit zal tijdens een reguliere les zijn. De leerlingen leren samen met de begeleiders wat hun begaafdheid voor hen inhoudt, worden uitgedaagd en krijgen begeleiding bij onderwerpen die voor hun ontwikkeling belangrijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn vaardigheden, executieve functies, mindset en veerkracht.
De leerlingen worden door de begeleiders geselecteerd op basis van de overdacht van groep 8 naar klas 1. Bij leerlingen uit klas 2 t/m 4 gebeurt dit op basis van observaties van docenten en mentoren, contact met ouder(s)/verzorger(s) en/of onderzoeksverslagen. Er is altijd contact met ouder(s) voorafgaand aan deelname.

Persoonlijke begeleiding: Leerlingen uit klas 1 t/m 4 die begeleiding nodig hebben op het gebied van (leren omgaan met) (hoog)begaafdheid, persoonlijke leerbehoeften en/of motivatie voor schoolwerk kunnen individuele begeleiding krijgen. Indien door de mentor, het docententeam, de leerling zelf en/of ouder(s)/verzorger(s) gedacht wordt dat een leerling in aanmerking zou moeten komen voor deze vorm van begeleiding, zal de mentor contact opnemen met de ondersteuningscoördinatoren. Vervolgens wordt in overleg met de begeleiders en in samenspraak met ouder(s)/verzorger(s) bepaald of deze leerling baat zou kunnen hebben bij deze vorm van begeleiding. Voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen is het eerste aanspreekpunt in dit geval altijd de mentor.