Hoger leerjaar

Zit uw kind al op de middelbare school, maar wil hij of zij naar het Visser in Leiderdorp? Dan kunt u het aanmeldformulier voor ‘hoger leerjaar’ invullen. Na ontvangst van de aanmelding krijgt u via de administratie te horen hoe de procedure verder verloopt. Mocht er voldoende plek zijn, dan kan tot plaatsing overgegaan worden in het volgende schooljaar, nadat er een intake gesprek heeft plaatsgevonden in de maand juni. 

Instromen in het huidig schooljaar is alleen mogelijk in geval van verhuizing of andere zwaarwegende omstandigheden, in dit geval is het nodig dat u dit even telefonisch of per mail toelicht. 

De leerlingen van het Visser in Leiderdorp krijgen vanaf het eerste jaar Spaans. Het kan zijn dat uw kind daarom een leerachterstand voor dit vak heeft en dit in de zomervakantie moet inhalen. 

Let op: Instromen in 3 havo of vwo is niet mogelijk i.v.m. een te grote achterstand voor het vak Spaans. 

 

U kunt uw kind online aanmelden via onderstaande link of onderstaand formulier (PDF) downloaden, uitprinten en opsturen. 

Aanmeldingsformulier hoger leerjaar (online)

Aanmeldingsformulier hoger leerjaar 2023-2024 (pdf)