De nieuwe leerlingen worden geplaatst in een klas die aansluiting biedt op het hoogste niveau. Daarbij wordt gekozen voor zowel dakpanklassen als homogene klassen. Leerlingen in dakpanklassen stromen door naar verschillende niveaus.

Aanmelden van nieuwe leerlingen voor de brugklas kan tot 15 maart.

De inschrijfdatum van 15 maart is intussen verstreken. Wilt u uw kind toch aanmelden, dan bent u van harte welkom. U kunt contact opnemen met de teamleider brugklas, Deirdre Broshka (bro@vhl.nl)

Uiterlijk 15 mei informeren wij u in welk brugklastype uw kind geplaatst wordt.

Iedereen zijn eigen niveau

Het Visser Leiderdorp wil de leerlingen uitdagen, vertrouwen geven en een veilige leeromgeving bieden. Wanneer een kind aan het eind van de brugklas nog volop kansen heeft om door te groeien, daagt de school het uit om op het hogere niveau te gaan werken. Opstroom wordt gestimuleerd. Motivatie en werkhouding zijn daarbij, naast leeropbrengsten, doorslaggevend. Het Visser Leiderdorp heeft de volgende brugklassen:

  • Mavo
  • Mavo/havo
  • Havo
  • Havo/vwo
  • Vwo (atheneum en gymnasium)

Begeleiding

Goede begeleiding begint al voor de zomervakantie met de kennismaking. Na de vakantie is er een introductieweek. In de loop van het brugklasjaar ontdekken de leerlingen ook steeds meer over zichzelf:

  • Waar ben ik goed in?
  • Waar liggen mijn talenten?
  • Op welke manier leer ik het liefst?
  • Werk ik het liefst zelfstandig of samen met anderen?

Elke brugklasser een eigen Chromebook

Sinds schooljaar 2019-2020 werken alle leerlingen naast het boekenpakket met een eigen Chromebook. Het Visser Leiderdorp wil de leerlingen voorbereiden op een volwaardige deelname in de maatschappij. ICT is daarin niet meer weg te denken. De school biedt een goede mix van leren met en zonder ICT, het zogenaamde Blended Learning. Afhankelijk van de behoefte van de leerling kan meer verdieping, verbreding of herhaling geboden worden. Door een eigen Chromebook kunnen de leerlingen zowel thuis als op school met hetzelfde apparaat werken.

U heeft onlangs van ons een mail ontvangen met daarin bestelinformatie van The Rent Company. Mocht u nog vragen hebben na het lezen van die informatie, kunt u onze webinar van donderdag 25-06 terugkijken via onderstaand filmpje:

 

 

Keuze maken

Een goede schoolkeuze maken is belangrijk. Er zijn diverse activiteiten die het Visser Leiderdorp aanbiedt om tot een gedegen keuze te komen. De (open) lesmiddag en een masterclass zijn daar voorbeelden van. Het Visser Leiderdorp heeft geen open dag, maar een open avond voor ouders en leerlingen. Kinderen uit groep 7 of 8 zijn van harte welkom. Tijdens de open avond ervaart uw kind hoe het is om leerling te zijn van de school. Kom sfeer proeven, doe mee met een les Spaans, een Science demo of een van de andere activiteiten op onze open avond. Voor ouders van aanstaande brugklasleerlingen is er een informatieavond. Tijdens deze avond hoort u wat het Visser Leiderdorp uniek maakt.