Aanmelden

De centrale aanmeldweek is inmiddels voorbij.

Wilt u uw kind alsnog aanmelden, dan kunt u een mail sturen naar info@lp.vhl.nl

 

Let op: Wanneer een aanmelding na afloop van de centrale aanmeldweek binnenkomt, hangt het af van de beschikbare ruimte of we uw kind nog kunnen plaatsen in de gewenste brugklas. U ontvangt dan binnen 6 weken bericht.

 

Aanmelden en dan …

Bij het indelen van leerjaar is het basisschooladvies leidend. Daarnaast gaat de school in gesprek met de basisschool en proberen we de verhouding van jongens en meisjes evenredig te verdelen.
Heeft uw kind basisschooladvies voor mavo (vmbo-t), havo of vwo, dan is het van harte welkom bij het Visser. Uw kind kan dan volgend schooljaar bij ons in leerjaar 1 starten.

Nieuwe leerlingen starten bij ons in een van de volgende groepen:

  • Mavo
  • Mavo/havo
  • Havo/vwo
  • Vwo (atheneum-gymnasium)

 

Hoger leerjaar

Zit uw kind al op de middelbare school, maar wil hij of zij naar het Visser in Leiderdorp? Dan kunt u het aanmeldformulier voor ‘hoger leerjaar’ invullen. Na ontvangst van de aanmelding krijgt u via de administratie te horen hoe de procedure verder verloopt. Mocht er voldoende plek zijn, dan kan tot plaatsing overgegaan worden in het volgende schooljaar, nadat er een intake gesprek heeft plaatsgevonden in de maand juni. 

Instromen in het huidig schooljaar is alleen mogelijk in geval van verhuizing of andere zwaarwegende omstandigheden, in dit geval is het nodig dat u dit even telefonisch of per mail toelicht. 

De leerlingen van het Visser in Leiderdorp krijgen vanaf het eerste jaar Spaans. Het kan zijn dat uw kind daarom een leerachterstand voor dit vak heeft en dit in de zomervakantie moet inhalen. 

Let op: Instromen in 3 havo of vwo is niet mogelijk i.v.m. een te grote achterstand voor het vak Spaans. 

 

U kunt uw kind online aanmelden via onderstaande link

Aanmeldingsformulier hoger leerjaar