Aanmelden

 

Leerjaar 1

Nieuwe leerlingen starten bij ons in een van de volgende groepen:

  • Mavo
  • Mavo/havo
  • Havo/vwo
  • Vwo (atheneum-gymnasium)

Voor meer informatie over leerjaar 1, klik hier

 

U kunt uw kind tussen 25 maart 2024 en 31 maart 2024 aanmelden voor onze school. Eerder aanmelden is alleen mogelijk als uw kind al een definitief advies heeft ontvangen (incl. adviesblad). Let op: dit betekend niet dat uw kind voorrang krijgt op leerlingen die in de centrale aanmeldweek worden aangemeld.

Aanmeldingsformulier leerjaar 1 (online)

 

Meer informatie over de centrale aanmeldweek vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool/wetsvoorstel-doorstroomtoetsen-po

 

 

 

Hoger leerjaar

Zit uw kind al op de middelbare school, maar wil hij of zij naar het Visser in Leiderdorp? Dan kunt u het aanmeldformulier voor ‘hoger leerjaar’ invullen. Na ontvangst van de aanmelding krijgt u via de administratie te horen hoe de procedure verder verloopt. Mocht er voldoende plek zijn, dan kan tot plaatsing overgegaan worden in het volgende schooljaar, nadat er een intake gesprek heeft plaatsgevonden in de maand juni. 

Instromen in het huidig schooljaar is alleen mogelijk in geval van verhuizing of andere zwaarwegende omstandigheden, in dit geval is het nodig dat u dit even telefonisch of per mail toelicht. 

De leerlingen van het Visser in Leiderdorp krijgen vanaf het eerste jaar Spaans. Het kan zijn dat uw kind daarom een leerachterstand voor dit vak heeft en dit in de zomervakantie moet inhalen. 

Let op: Instromen in 3 havo of vwo is niet mogelijk i.v.m. een te grote achterstand voor het vak Spaans. 

 

U kunt uw kind online aanmelden via onderstaande link of onderstaand formulier (PDF) downloaden, uitprinten en opsturen. 

Aanmeldingsformulier hoger leerjaar (online)

Aanmeldingsformulier hoger leerjaar 2023-2024 (pdf)

 

Aanmelden en dan …

Bij het indelen van leerjaar 1 kijkt het Visser Leiderdorp naar het door de basisschool verstrekte plaatsingsadvies. Daarnaast kijkt de school naar verdeling van jongens en meisjes en naar eventuele wensen van leerlingen.
Mocht het basisschooladvies herzien worden, dan informeert de groepsleerkracht van groep 8 de school daarover. U ontvangt in dat geval in de maand juni een bericht over eventuele aangepaste plaatsing.

Heeft uw kind basisschooladvies voor mavo, havo of vwo, dan is het van harte welkom bij het Visser Leiderdorp. Uw kind kan dan volgend schooljaar bij ons in leerjaar 1 starten. Ook in een hoger leerjaar kan uw kind bij ons instromen.