Aanmelden

Brugklas

Aanmelden van nieuwe leerlingen voor de brugklas kan tot 15 maart. U kunt hiervoor ons aanmeldformulier invullen en dat samen met het adviesblad van de basisschool naar ons toesturen. Uiterlijk 17 mei informeren wij u in welk brugklastype uw kind geplaatst wordt.

Het Visser Leiderdorp heeft de volgende brugklassen:

  • Mavo
  • Mavo/havo
  • Havo/vwo
  • Vwo (atheneum-gymnasium)

Voor meer informatie over de brugklas, klik hier

Hoger leerjaar

Zit uw kind al op de middelbare school, maar wil het naar het Visser in Leiderdorp? Dan kunt u het formulier ‘zij instroom leerlingen’ invullen. Na ontvangst van de aanmelding wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een intakegesprek.
Mocht er voldoende plek zijn, kan de school tot plaatsing overgaan. De leerlingen bij het Visser in Leiderdorp krijgen vanaf het eerste jaar Spaans. Het kan zijn dat uw kind daarom een leerachterstand voor dit vak heeft.

Aanmelden en dan …

Bij het indelen van de brugklassen kijkt het Visser Leiderdorp naar het door de basisschool verstrekte plaatsingsadvies. Daarnaast kijkt de school naar verdeling van jongens en meisjes en naar eventuele wensen van leerlingen.
Mocht het basisschooladvies herzien worden, dan informeert de groepsleerkracht van groep 8 de school daarover. U ontvangt in dat geval in de maand juni een bericht over eventuele aangepaste plaatsing.

 

Heeft uw kind basisschooladvies voor mavo, havo of vwo, dan is het van harte welkom bij het Visser Leiderdorp. Uw kind kan dan volgend schooljaar bij ons in de brugklas starten. Ook in een hoger leerjaar kan uw kind bij ons instromen.